APIE MUS
KONTAKTAI
SPAUDOJE
PRANEŠIMAI
KLAUSIMAI
RENGINIAI
RASOS

Prenumerata
 SPAUDOJE

Nacionalinė žemės tarnyba inventorizuoja sodininkų teritorijų planinę dokumentaciją (2016-04-15)

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) specialistai pradėjo mėgėjų sodo teritorijų išplanavimo projektų (generalinių planų) originalų ir jų kopijų inventorizaciją pagal NŽT turimus duomenis ir NŽT archyvus. Tokia sodininkų bendrijų dokumentacijos inventorizacija ir sutvarkytų bylų surašymas leis sumažinti ar išvengti neatitikčių, nesusipratimų ir dviprasmybių, sprendžiant žemės tvarkymo klausimus mėgėjų sodo teritorijose.

Karas dėl teisės sodininkų bendrijoms turėti savo teritorijos planavimo dokumentą ir juo vadovaujantis tvarkyti savo aplinką ir santykius ("Laisvas Laikraštis“ 2016-02-16)

Nacionalinės Žemės Tarnybos (NŽT) tinklalapyje ir daugumoje media priemonių, pastaruoju metu pagausėjo informacijos, kad netrūksta skundų, kuriuose „sodininkų bendrijų nariai maldauja sutramdyti jų pirmininkus“. Neseniai į priėmimą pas liūdnai pagarsėjusią NŽT eks. vadovę Daivą Gineikaitę buvo sugužėje Vilniaus rajono sodininkai.

Sodininkų bendrijos „Gaižėnėliai“ atviras laiškas Aplinkos ministrui dėl tvarkos ir teisingumo ("Laisvas Laikraštis“ 2016-02)

Sodininkų bendrijų teritorijų žemėtvarkos planai pradėti rengti vadovaujantis LR žemės Reformos įstatymo priimto 1991-07-25 d., 9 str. 6 d. nuostatomis . šis įstatymas imperatyviai reikalavo sklypus perleisti griežtai vadovaujantis parengtu ir pagal tuo metu galiojusius teisės aktus patvirtintus planavimo dokumentus.

Siūloma keisti sodininkų bendrijų valdymo tvarką (ELTA 2016-02-09)

Seimui siūloma priimti Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas , kuriomis siekiama tobulinti šių bendrijų valdymą. Priėmus Seimo nario Roko Žilinsko įregistruotas įstatymo pataisas , bus aiškiai nustatyta , kas gali būti bendrijų susivienijimų bei sodininkų draugijų nariais , bus sudarytos palankesnės sąlygos kuo plačiau atstovauti sodininkų bendruomenės teisėms ir interesams.

Kiti straipsniai

KREIPIMAISI

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

K R E I P I M A S I S

2015 kovo 12 d. ir pakartotinai 2015 gruodžio 16 d. Kauno susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkų konferencijų dalyviai kreipėsi į Prezidentę, Seimo Pirmininkę ir LR Vyriausybę su sekančiais prašymais. Pirma, padėti suderinti skirtingas Aplinkos ir Žemės Ūkio ministerijų pareigūnų pozicijas dėl sodininkų bendrijų teritorijų suplanavimo dokumentų (generalinių planų), pagal kuriuos buvo vykdoma žemės reforma ir privatizuoti žemės sklypai, teisinio statuso. Antra, žemėtvarkos valdininkus įpareigoti iš esmės spręsti vykdytos žemės reformos pagrindinių dokumentų įteisinimo užbaigimą ir jų sprendinių tęstinumą. Trečia, pareikalauti, kad būtų realiai parengta sodininkų prašoma metodika ar kiti teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliekant kelių kadastrinius matavimus sodininkų bendrijų teritorijose, atsakingi pareigūnai būtų įpareigoti, be teisminių procedūrų, atstatyti žemėtvarkos valdininkų leidimu susiaurintus valstybinėje žemėje esančius kelius, vadovaujantis pirminiais išplanavimo projektais. Deja, kol kas jokių esminių rezultatų nesulaukta.

PRANEŠIMAI

"Seimo kontrolieriaus pažyma dėl Kauno susivienijimo "Sodai" skundo"

Kviečiame visus Lietuvos sodininkus susipažinti ir pasirašyti peticiją "Dėl sodininkų bendrijų teritorijų planavimo ir tvarkymo problemų". Peticija

Seimo nario Roko Žilinsko pranešimai spaudai:

  • Aplinkos ministras vienasmeniškai kaltas ir dėl nesprendžiamų sodininkų bendrijų žemėtvarkos problemų
  • Valstybinės institucijos privalo išspręsti savo pačių sukurtas problemas , susijusias su žemėtvarkos ir teritorijų planavimo klausimais sodininkų bendrijose

Kreipimasis į Seimo narį A.Nesteckį

Kauno susivienijimo "Sodai" pastabos Aplinkos ministrui K. Trečiokui dėl ministerijos teikiamų Sodininkų Bendrijų įstatymo pataisų

Kauno susivienijimo " Sodai " protestas dėl Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pradedamų teikti sodininkų bendrijoms įpareigojimų pašalinti savo teritorijų tvoras

Kauno RATC atsakymas dėl buitinių atliekų tvarkymo kainų padidinimo atšaukimo

Pastabos dėl Nutarimo patvirtinti sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo tvarkos aprašo

Kauno rajono savivaldybės Roko Žilinsko kreipimasis į Kauno VŠI regiono atliekų tvarkymą centro direktorių

Informacija dėl mokesčių kaitos už buitinių atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose

Kreipimasis į Kauno merą Valerijų Makūną

Kauno rajono savivaldybės atsakymas sodininkams
NAUJIENOS

Valstybinės Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybos raštas dėl AB "Lesto" elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties

Kauno susivienijimas gauna daug paklausimų dėl sodininkų bendrijų likvidavimo tikslingumo. Mūsų atsakymas vienareikšmiškas - perduoti sodo, namo, garažo bendrijos valdymą administruoti kitiems, kol Lietuvoje turime galiojančią tokią ydingą teisinę bazę yra nesusipratimas. Teikiame apmastymams Seimo kontrolieriaus pažymą dėl tokių veiksmų pasekmių.


TEISĖS AKTAI IR JŲ PROTOKOLAI

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO 2011-11-23 POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 107-P-53

SPRENDIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS IR ŽEMĖTVARKOS PROBLEMŲ SODININKŲ BENDRIJOSE
2011 m. balandžio 20 d. Nr. 110-S-7/107-S-5 Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetai, išklausę žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, sodininkų bendrijų ir jų asociacijų atstovų nuomones dėl egzistuojančių problemų sodininkų bendrijose, konstatavę, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje ir Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta, kad geriamojo vandens išgavimas, tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas savivaldybių teritorijose yra savivaldybių institucijų pareiga, o savivaldybių tarybos vykdo vandens tiekimui skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkų arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamų įmonių, kurioms priklauso ši infrastruktūra, dalyvio teises ir pareigas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5 97) 62 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 58 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nusprendžia:

PASITARIMO DĖL SODININKŲ BENDRIJŲ TERITORIJOSE ESANČIŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO PROTOKOLAS
2011 m. Kovo 14 d. Vilnius

Protokolas

Kiti teisės aktai ir jų svarstymo eiga


RENGINIAI
PAVYZDINGAI TVARKOMOJE SODININKŲ BENDRIJOJE „MONOLITAS“ 2012 LIEPOS 14 DIENĄ ĮVYKO TURININGA MUZIKINĖ-LITERATŪRINĖ POPIETĖ
Popietę vedė s.b. „Monolitas“ pirmininko pavaduotojas Andrius Klementavičius. Savo kūrybos eiles skaitė bendrijos narys Raimundas Balčiūnas. Įdomiai oranžuotas dainas dainavo bendrijos narė, VDU muzikos akademijos studentė Julija Stankevičiūtė. Jai akomponavo gitara Gediminas Pervazas. Popietę vainikavo Petrašiūnų bendruomenės centro choro „Monte Pacis“ koncertas su poezijos skaitiniais. 2010 rugpjūtyje, rašytojo Laimono Inio iniciatyva sodininkų bendrijoje „Bitukas“ organizuotas renginys „Literatūrinė popietė sode“, tampa ne tik tradiciniu renginiu, bet ir įgauna muzikinį atspalvį.
Danutės Varkalienės straipsnis apie chorą „Monte Pacis“ 
LITERATŪRINĖ POPIETĖ – RASOS LAGŪNOJE
Birželio 25 dieną sodininkų bendrijoje „LAGŪNA“ vyko renginys „Literatūrinė popietė – RASOS LAGŪNOJE“. Renginyje dalyvavo rašytojai, aktoriai, savivaldybės vadovai ir sodiečiai, kultūrinių renginių tradicijų puoselėtojai.


SODININKŲ BENDRIJOSE GIMSTA NAUJOS TRADICIJOS. 2010 m. RUGPJŪČIO mėn. SODŲ BENDRIJOJE „BITUKAS“ RAŠYTOJO LAIMONO INIO PAVYZDINGAI SUTVARKYTAME KIEMELYJE SUORGANIZUOTA GRAŽI IR TURININGA LITERATŪRINĖ POPIETĖ
Šventę pradėjo muzikos akordais bendrijos pirmininkas Algirdas Jurkšaitis. Vištelio- Višteliausko kūrybą skaitė aktorius Petras Venclova. Laimono Inio kūrybą skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė. Apie savo kūrybą papasakojo ir pats rašytojas Laimonas Inis. Daugeliui svečių rašytojas padovanojo savo paskutinius leidinius su dedikacijomis. Pasisakė eilė kultūros puoselėtojų.
30-ČIO, 40-ČIO IR DAR RIMTESNI JUBILIEJAI NE RETAS REIŠKINYS BENDRIJOSE
Gražu ir prasminga susirinkti jauniems ir seniems prie vaišių stalo, prisiminti malonias ar sunkias bendrų vargų ir džiaugsmų akimirkas. Vienas is tokių renginių 2009 metų vasarą vyko sodininkų bedrijoje "Diemedis".

KONKURSAI


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS APŽIŪRA-KONKURSAS „MĖGĖJIŠKI SODAI"
2012 M. REZULTATAI
2011 M. REZULTATAI
2010 M. REZULTATAI
2009 M. REZULTATAI
2008 M. REZULTATAI
2007 M. REZULTATAI

GERIAUSIAI  TVARKOMŲ  SODININKŲ BENDRIJŲ  SODO  TERITORIJŲ  IR  SODO SKLYPŲ RESPUBLIKINIS KONKURSAS

2007 M. REZULTATAI

DĖMESIO
Sodininkų bendrijas turinčias svarbios informacijos ar šiaip noro apie savo veiklą bei bendrijos gyvenimą pateikti medžiagą šioje svetainėje prašome kreiptis kontaktiniu telefonu, paštu ar elektroniniu paštu. Jūsų medžiaga bus patalpinta šios svetainės rengiamame puslapyje ‘’Bendrijose’’.
telefonas: (8-37)313058
adresas: 49453 Kaunas, Savanorių pr. 304-2, Kauno susivienijimui “SODAI”
elektroninis paštas: susivienijimas@kaunosodai.lt arba kaunosusivienijimas.sodai@yahoo.com