APIE MUS
KONTAKTAI
SPAUDOJE
PRANEŠIMAI
KLAUSIMAI
RENGINIAI
RASOS

Prenumerata
 SPAUDOJE

Ketverių metų kadencija vainikuota sumaišties arba nesibaigianti sodininkų kova su žemėtvarkos malūnais ("Laisvas Laikraštis“ 2016-10-06)

žemės reformos metu sodininkų bendrijose, formuojant ir įteisinant privatizuojamus žemės sklypus, padarytos esminės žemėtvarkos klaidos dėl neatsakingai organizuoto proceso. Įvairiuose Lietuvos rajonuose, o kartais ir tame pačiame rajone, žemėtvarkos tarnybos privatizacijos vykdymui leido rengti ir derino sodininkų bendrijų žemėtvarkos planus geodezinių matavimų pagrindu, tačiau skirtingose koordinačių sistemose.

Sodų bendrijose gyvena beteisiai miestiečiai
("Vakarų Expresas" 2016-08-17)

Klaipėdos miesto bendrasis planas numato, kad mieste esančios sodų bendrijos turėtų tapti gyvenamaisiais kvartalais, tačiau priemonių planas šiai transformacijai įgyvendinti nenumatytas. Pagrindinė kliūtis - nesuformuoti, neregistruoti ir reikalavimų neatitinkantys sodų bendrijų keliai. Vyriausybėje įstrigo įstatymo pataisa, numatanti sodų bendrijų kelių perdavimą savivaldybėms.

Valdžia vėl klaidžioja sodų keliais ("Lietuvos žinios" 2017-07-13)

Valdininkų siūlomas būdas, kaip išspręsti įsisenėjusią kelių ir gatvių, esančių sodininkų bendrijose, problemą, kelia paniką savivaldybėse. Merijose aiškinama, kad vietos biudžetai – per menki rūpintis tokia infrastruktūra. Tačiau patys sodininkai čia mato vien centrinės valdžios ir savivaldybių norą pasiteisinti dėl neveiklumo.

Kiti straipsniai

KVIETIMAS

2018 m. gegužės 25 d. 15 val. (vieta bus patvirtintas artimiausiu laiku) įvyks Kauno susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkų seminaras skirtas aptarti sekančius klausimus:
  1. Paaiškėjusias problemas vykdant sodininkų bendrijų aplinkinės ribos žymėjimą kadastro žemėlapyje vadovaujantis LRV 2015 m. gruodžio 2 d. Nutarimu Nr. 1238.

  2. Naujai įvedamos sodininkų bendrijoms prievolės administruoti (rinkti) rinkliavą rajonų atliekų tvarkymo infrastruktūros vystymui ir priežiūrai.

    LR Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 straipsnių pakeitimo eiga ir problemos.

Seminaro metu prašysime savivaldybės administracijos supažindinti su naujais rajono buitinių atliekų tvarkymo nuostatais.

Seminaro darbe dalyvauti pakviesti Seimo nariai, NžT, ministerijų ir matininkų organizacijų specialistai.

Pirmininkui negalint dalyvauti, rekomenduojame skirti atstovą, kuris galėtų susipažinti su visiems aktualia specialistų teikiama informacija.

Kauno susivienijimo „Sodai“ valdyba


PRANEŠIMAI IR NAUJIENOS

Kauno susivienijimo "Sodai" skundas Seimo kontrolieriui

Seimo nario A. Navicko teikta pataisa Atliekų tvarkymo įstatymui

Kauno susivienijimo "Sodai" teikta pataisa Atliekų tvarkymo įstatymui


Netekus Seimo nario Roko Žilinsko, pradėtų spręsti sodininkų žemėtvarkos ir kitų problemų eiga sustojo. Kauno susivienijimo inicijuoti susitikimai su naujais Seimo nariais V. Vingriene, K. Bacvinka, K. Starkevičiu, A. Kubiliene ir kitais esminių rezultatų neatnešė. Susitikime su sodininkų bendrijų atstovais kol kas tik Seimo nariai Andrius Navickas ir Monika Navickienė iš esmės išnagrinėjo teikiamas sodininkų problemas ir inicijavo jų sprendimo tolimesnius veiksmus.

Seimo nario A. Navicko pranešimas spaudai

Kiti pranešimai ir kreipimaisi

TEISĖS AKTAI IR JŲ PROTOKOLAI

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO 2011-11-23 POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 107-P-53

SPRENDIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS IR ŽEMĖTVARKOS PROBLEMŲ SODININKŲ BENDRIJOSE
2011 m. balandžio 20 d. Nr. 110-S-7/107-S-5 Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetai, išklausę žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, sodininkų bendrijų ir jų asociacijų atstovų nuomones dėl egzistuojančių problemų sodininkų bendrijose, konstatavę, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje ir Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta, kad geriamojo vandens išgavimas, tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas savivaldybių teritorijose yra savivaldybių institucijų pareiga, o savivaldybių tarybos vykdo vandens tiekimui skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkų arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamų įmonių, kurioms priklauso ši infrastruktūra, dalyvio teises ir pareigas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5 97) 62 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 58 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nusprendžia:

PASITARIMO DĖL SODININKŲ BENDRIJŲ TERITORIJOSE ESANČIŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO PROTOKOLAS
2011 m. Kovo 14 d. Vilnius

Protokolas

Kiti teisės aktai ir jų svarstymo eiga


RENGINIAI
PAVYZDINGAI TVARKOMOJE SODININKŲ BENDRIJOJE „MONOLITAS“ 2012 LIEPOS 14 DIENĄ ĮVYKO TURININGA MUZIKINĖ-LITERATŪRINĖ POPIETĖ
Popietę vedė s.b. „Monolitas“ pirmininko pavaduotojas Andrius Klementavičius. Savo kūrybos eiles skaitė bendrijos narys Raimundas Balčiūnas. Įdomiai oranžuotas dainas dainavo bendrijos narė, VDU muzikos akademijos studentė Julija Stankevičiūtė. Jai akomponavo gitara Gediminas Pervazas. Popietę vainikavo Petrašiūnų bendruomenės centro choro „Monte Pacis“ koncertas su poezijos skaitiniais. 2010 rugpjūtyje, rašytojo Laimono Inio iniciatyva sodininkų bendrijoje „Bitukas“ organizuotas renginys „Literatūrinė popietė sode“, tampa ne tik tradiciniu renginiu, bet ir įgauna muzikinį atspalvį.
Danutės Varkalienės straipsnis apie chorą „Monte Pacis“ 
LITERATŪRINĖ POPIETĖ – RASOS LAGŪNOJE
Birželio 25 dieną sodininkų bendrijoje „LAGŪNA“ vyko renginys „Literatūrinė popietė – RASOS LAGŪNOJE“. Renginyje dalyvavo rašytojai, aktoriai, savivaldybės vadovai ir sodiečiai, kultūrinių renginių tradicijų puoselėtojai.


SODININKŲ BENDRIJOSE GIMSTA NAUJOS TRADICIJOS. 2010 m. RUGPJŪČIO mėn. SODŲ BENDRIJOJE „BITUKAS“ RAŠYTOJO LAIMONO INIO PAVYZDINGAI SUTVARKYTAME KIEMELYJE SUORGANIZUOTA GRAŽI IR TURININGA LITERATŪRINĖ POPIETĖ
Šventę pradėjo muzikos akordais bendrijos pirmininkas Algirdas Jurkšaitis. Vištelio- Višteliausko kūrybą skaitė aktorius Petras Venclova. Laimono Inio kūrybą skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė. Apie savo kūrybą papasakojo ir pats rašytojas Laimonas Inis. Daugeliui svečių rašytojas padovanojo savo paskutinius leidinius su dedikacijomis. Pasisakė eilė kultūros puoselėtojų.
30-ČIO, 40-ČIO IR DAR RIMTESNI JUBILIEJAI NE RETAS REIŠKINYS BENDRIJOSE
Gražu ir prasminga susirinkti jauniems ir seniems prie vaišių stalo, prisiminti malonias ar sunkias bendrų vargų ir džiaugsmų akimirkas. Vienas is tokių renginių 2009 metų vasarą vyko sodininkų bedrijoje "Diemedis".

KONKURSAI


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS APŽIŪRA-KONKURSAS „MĖGĖJIŠKI SODAI"
2012 M. REZULTATAI
2011 M. REZULTATAI
2010 M. REZULTATAI
2009 M. REZULTATAI
2008 M. REZULTATAI
2007 M. REZULTATAI

GERIAUSIAI  TVARKOMŲ  SODININKŲ BENDRIJŲ  SODO  TERITORIJŲ  IR  SODO SKLYPŲ RESPUBLIKINIS KONKURSAS

2007 M. REZULTATAI

DĖMESIO
Sodininkų bendrijas turinčias svarbios informacijos ar šiaip noro apie savo veiklą bei bendrijos gyvenimą pateikti medžiagą šioje svetainėje prašome kreiptis kontaktiniu telefonu, paštu ar elektroniniu paštu. Jūsų medžiaga bus patalpinta šios svetainės rengiamame puslapyje ‘’Bendrijose’’.
telefonas: (8-37)313058
adresas: 49453 Kaunas, Savanorių pr. 304-2, Kauno susivienijimui “SODAI”
elektroninis paštas: susivienijimas@kaunosodai.lt arba kaunosusivienijimas.sodai@yahoo.com