KAUNOSODAI.LT
KAUNO RAJONO SODŲ BENDRIJŲ IR JŲ SKLYPŲ APŽIŪROS-KONKURSO
„MĖGĖJIŠKI SODAI – 2012 m.“ REZULTATAI

          Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Mero 2012-07-10 potvarkiu Nr. MP-34 „Dėl Kauno rajono sodų bendrijų ir jų sklypų apžiūros – konkurso „Mėgėjiški Sodai -2012 m.“ vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais nuostatais sudaryta komisija, apsvarstė apžiūros rezultatus ir nusprendė:

          Pripažinti 2012 metais geriausiai tvarkomomis sodininkų bendrijomis Kauno rajone:

          S. b. „Gaižėnėliai“ pirmininkas Antanas Statkevičius         


          S. b. „Nonporėlis“ pirmininkas Jonas Skrebiškis         


          S. b. „Vasara“ pirmininkė Petronėlė Juodsnukienė                   Pripažinti 2012 metais 10 geriausiai prižiūrimų sklypų sodininkus:

          S. b. „Atžalynas“ Vanda ir Hubertas Andrijauskai         


          S. b. „Nonporėlis“ Apolonija ir Romas Ramanauskai         


          S. b. „Užuovėja“ Birutė ir Virgilijus Adomai        


          S. b. „Gaižėnėliai“ Jurgita ir Aurimas Bušmanai         


          S. b. „Vasara“ Aldona ir Kšištopas Švelniai        


          S. b. „Šaltinis“ Janina ir Vidmantas Rutkauskai         


          S. b. „Kelmeriai“ Aušra ir Ričardas Grėbliūnai        


          S. b. „Pagirniai“ Vida ir Sigitas Alubauskai        


          S. b. „Putinas“ Ala ir Vladas Mickevičiai         


          S. b. „Lagūna“ Regina ir žilvinas Urbonai         


Komisijos pirmininkas Antanas Makarevičius
Sekretorė Kauno susivienijimo „SODAI“ valdybos narė Angelė Bagdonienė
          Nutarta papildomai skirti Kauno susivienijimo „Sodai“ paskatinančius apdovanojimus sekantiems „Mėgėjiški sodai – 2012“ apžiūros dalyviams kaip gražiausiai besitvarkantiems savo bendrijose:

          S. b. „Baldininkas“ Silvijai ir Romui Dragšiams         


          S. b. „Pempynė“ Viktorijai ir Ričardui Ramoškoms         


          S. b. „Bičiulis“ Nastutei ir Mečislovui Kuncoms        


          S. b. „Gužutis“ Elenai ir Antanui Arnauskams         


          S. b. „Automobilistas“ Onai ir Kazimierai Stankūnams        


          S. b. „Apynėlis“ Salvinai ir Albinui Valentinavičiams         


          S. b. „Atžala“ Reginai ir Antanui Backevičiams        


          S. b. „Lelija“ Vitalijai ir Valentinui Sakalauskams        


          S. b. „Rasa“ Sofijai ir Valentui Zaukoms         


          S. b. „Aitvaras“ Laurai ir Audriui Petkevičiams         


          S. b. „Alksnynė“ Birutei ir Henrikui žalkauskams         


          S. b. „Inkaras-2“ Daivai ir Vladimirui Krasnoslobockiams        


          S. b. „Girininkai“ Jovitai ir Ilmarui Šidlauskams        


          S. b. „Salupiai“ Nijolei ir Algiui Maliejienams         


          S. b. „Dailininkas“ Nijolei ir Algiui Judinskams         


          Atžymėti:

          S.b. „Gužutis“ sodininkę Jurgitą Čirienę nustebinusią komisiją gėlių ir pomidorų veislių asortimento gausa         


          S.b. „Girininkai“ kaip geriausiai sutvarkytą sodininkų bendriją urbanistinių ir kraštovaizdžio reikalavimų požiūriu Jonavos rajone         


          žurnalas „Rasos“ skyrė papildomus apdovanojimus:

          S.b. „Pašiliai“ Virginijai ir Petrui Anankevičiams         


          S.b. „Posūkis-1“ Aldonai Vitkauskienei        


          S.b. „Girininkai“ Steponui Bružui