KAUNOSODAI.LT
Klausimas: Gauname daug klausimą dėl gyvenamą namą statybos sodininką bendrijose tvarkos.

Atsakymas:
Intensyvėjant gyvenamųjų namų statybai sodininkų bendrijų teritorijose, Aplinkos ministerijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai vis dažniau sulaukia gyventojų paklausimų, ar tie namai statomi teisėtai. Piktinamasi, kad pagal įstatymus šios teritorijos yra žemės ūkio paskirties ir skirtos mėgėjiškai sodininkystei, bet jos tampa gyvenamaisiais rajonais, ypač greta didžiųjų miestų. Ten statomi nebe poilsiui, o nuolatiniam gyvenimui skirti namai.


Klausimas: Kauno susivienijimas gauna daug paklausimų dėl sodininkų bendrijų likvidavimo tikslingumo.

Atsakymas:
Mūsų atsakymas vienareikšmiškas - perduoti sodo, namo, garažo bendrijos valdymą administruoti kitiems, kol Lietuvoje turime galiojančią tokią ydingą teisinę bazę yra nesusipratimas. Teikiame apmastymams Seimo kontrolieriaus pažymą dėl tokių veiksmų pasekmių.


Klausimas: Gauname daug klausimų kur arčiausiai galima išsisunkti sultis.


Atsakymas:

Siūlome susipažinti su nauja "Obuolių namų" siūloma technologija. Nepigi, bet turi daug pranašumų prieš kitas ir galima pasikviesti i bendrijas.
     "Mūsų paslaugos išskirtinumas yra tai, kad mes ne tik spaudžiame sultis iš obuolių ir kriaušių, bet ir jas pakaitiname ir išpilstome. žmonėms nebereikia tampytis su bidonais ir talpomis, moterims kaitinti sulčių namie ir plauti stiklainių. Mūsų modernios pakuotės privalumas yra tai, kad pradėjus gerti sultis, jos be jokio šaldytuvo išlaiko skoni ir aromata iki 100 dienų, nerūgsta, nes kranelio konstrukcija neileidžia oro i maišelio vidų ir nevyksta rūgimo procesas. Nereikia skubėti išgerti. žmonės gali sunaudoti visa derlių, nes neriboja stiklainių kiekis ir puodų talpa. Daugiau informacijos apie mus rasite http://www.obuoliunamai.lt/"
Klausimas: Vienas iš dažniausiai gaunamų klausimų yra, kaip galima išieškoti skolas iš bendrijos narių - skolininkų?

Atsakymas:
Siūlome kreiptis ir derėtis dėl salygų i Skolų Departamenta


Klausimas: Gauname daug paklausimų dėl sanitarinių atstumų reikalavimų nuo statinių sodų sklypeliuose ir apsaugos zonų prie vandens telkinių pločio bei jose galiojančių nuostatų. Pateikiame pagrindines nuostatas, su kuriomis 2011 m. gruodžio 3 d. sodininkų bendrijų pirmininkų konferencijoje supa#382;indino pakviestas Kauno rajono aplinkosaugos agentūros vyr. specialistas Giedrius Valiukevičius.

Atsakymas:
MAŽIAUSI LEISTINI SANITARINIAI ATSTUMAI TARP STATINIŲ ATSIŽVELGIANT Į JŲ PASKIRTĮ
PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTŲ NUSTATYMO TVARKA


Klausimas: Paskutiniu metu gauname daug klausimų dėl nuotekų valymo įrenginių ir numatomo privalomo prijungimo prie jų sodininkų bendrijų sklypelius. Žemiau pridedamas gasdinantis BNS 2011 spalio 18 d pranešimas dėl busimo privalomo prijungimo yra sunkiai suvokiamas ir neturi jokio pagrindo. Matomai informatoriai nesuprato Seimo nario Almanto Petkaus 2011-11-02 teikiamos Sodininkų Bendrijų įstatymo 6 straipsnio pataisos projekto XIP - 2509(2), kuriame numatoma įpareigoti savivaldybes išpirkti iš sodininkų nuotekų valymo komunikacijas, tuo tikslu, kad jų renovavimui ir plėtrai būtų galima panaudoti Europos Sąjungos paramos lėšas. Realios tikimybės, kad ši pataisa bus priimta o juo labiau pradėta įgyvendinta artimiausią dešimtmetį nėra. Gasdintojų reiktų paklausti kodėl iki šiol miestuose dešimtys tūkstančių prievarta nepajungti prie senai veikiančių nuotekų surinkimo tinklų? Miestų teritorijose esančios bendrijos dešimt metų veltui prašo ar net reikalauja, kad savivaldybės iki jų nutiestų tinklus ir sudarytų galimybę norintiems prisijungti. Civilinis Kodeksas nenumato galimybės prievarta pajungti vartotoją prie veikiančių vandentiekio, dujotiekio, nuotekų valymo ir kitų komunikacijų. Civiliniam kodeksui negali prieštarauti joks įstatymas.


BNS Pranešimas.

Vandentiekio įmonės nusprendė visus gyventojus prievarta jungti prie centrinio miesto vandentiekio, praneša LNK #382;inios.

Sodų gyventojai prie miesto vandentiekio bus prijungiami priverstinai - "Vilniaus vandenys" soduose jau pradėjo tiesti tinklus. Tačiau kiekvienas sodininkas atšaką nuo centrinio vandentiekio iki namo turės prijungti pats. Skaičiuojama, kad šeimai tai atsieis nuo 3 iki 5 tūkst. litų.

Aplinkos ministerija nerimauja, kad dabar tankiai apgyvendintuose sklypuose sodininkai netinkamai rūpinasi nuotekų valymu, susiduria su problema, kas jas išveš ir išvalys.

Pagal įstatymą iki 2015 metų 95 proc. Lietuvos savivaldybių gyventojų turės būti prijungti prie miestų vandentiekių. Nesutikusiems tai padaryti savanoriškai, valdininkai grasina apmokestinti dar#382;uose laistomą vandenį arba grie#382;čiau kontroliuoti, kaip soduose valomos nuotekos.Klausimas: Gauname daug klausimų dėl gatvių pavadinimų įteisinimo sodų bendrijose. Nuo 2011-01-01 registras neberegistruoja duomenų, jei nėra įregistruotų adresų sodininkų bendrijoje. Mūsų susivienijimo prašymu, Kauno rajono Savivaldybė sutiko įteisinti supaprastintą adresų suteikimo tvarką, kuri pateikiama atmintinėje.

Atsakymas: ATMINTINĖKlausimas: Dėl elektros tinklų išpirkimo ir nuomos kainų.

Atsakymas: ATMINTINĖ

                  ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTO IŠPERKAMOSIOS NUOMOS SUTARTIS Nr.____

                  Priedas PRIE ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTO IŠPERKAMOSIOS NUOMOS SUTARTIES Nr.____

                  ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTO NUOMOS SUTARTIS Nr.____

                  Priedas PRIE ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTO NUOMOS SUTARTIES Nr.____

                  ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTO PANAUDOS SUTARTIS Nr.____

                  Priedas PRIE ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTO PANAUDOS SUTARTIES Nr.____

                  PRIEDAS Nr._


Klausimas: Gauname daug klausimų dėl priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, dėl namelių pridavimo ir projektų derinimo.

Atsakymas: PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ SODO BENDRIJOMS

                  KAUNO APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA

                  APIE ŽOLĖS DEGINIMĄ


Klausimas: Daugelis sodų bendrijų prašo paaiškinti kaip turi būti organizuojamas komunalinių atliekų išvežimas iš bendrijų. Pateikiame LR Aplinkos ministerijos išaiškinimą.

Atsakymas: Informuojame, kad vykdant Ministro Pirmininko 2009 m. sausio 16 d. pavedimą Nr. 22-280, Aplinkos ministerija kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimas „Sodai“ išnagrinėjo Jūsų persiųstame rašte keliamą klausimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo problemų sodų bendrijose (toliau - Bendrija).

Vadovaujantis Vietos savivaldos ir Atliekų tvarkymo įstatymais, už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, įskaitant įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą formos nustatymą, jos dydžio apskaičiavimą, atsakinga vietos savivaldos institucija. Pagrindinė savivaldybių institucijų užduotis šioje srityje - užtikrinti visuotiną, kokybišką, vartotojui patogią ir prieinamą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą. Įgyvendinant šias užduotis ir siekiant užtikrinti principą teršėjas moka, savivaldybės teritorijoje taikoma įmoka už atliekų surinkimą ir tvarkymą turėtų padengti visas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidas. Manome, kad minėta įmoka turėtų būti skaičiuojama tik už teikiamas paslaugas.Klausimas: Gauta keletas klausimų dėl sodininkų bendrijų asociacijos internete paskelbto nekorektiško straipsnio Lietuvos Sodininkų Draugijos atžvilgiu.

Atsakymas: Tai toli gražu nebe pirmas nekorektiškas šios asociacijos pirmininko E. Germanavičiaus, buvusio seimo nario J. Jaruševičiaus padėjėjo, poelgis bandant skaldyti ir diskredituoti Lietuvos Sodininkų Draugiją ir atskirus jos padalinius rajonuose.

 Kauno susivienijimo “SODAI” valdyba seniai yra svarsčiusi šią asociaciją žeminančius jos pačios veiksmus ar pareiškimus ir nutarusi, kad nėra prasmės pradėti į juos atsakinėti ar kitaip reaguoti. Kiekviena organizacija turi teisę turėti savo darbo metodus ir tikslus. Kauno susivienijimo “SODAI” veikloje šiais metais dalyvauja per 170 sodininkų bendrijų, organizuota daug renginių, pravesta daug priemonių siekiant tobulinti į palankiasnę sodininkams teisinę bazę, nėra paprasta teikti įvairias konsultacijas ir pagalbą 170 bendrijų, tad laiko beprasmiams ginčams ar rietenoms paprasčiausiai nebelieka laiko ir netikslinga. Matomai tai supranta ir dauguma sodininkų bendrijų nes organizacija, skambiai pavadinta asociacija, įkurta prieš 4 ar 5 metus Kauno rajone, Domeikavos seniūnijoje, Smiltynų kaime, sodininkų bendrijoje “Smiltynė” jos pirmininko E. Germanavičiaus namuose tesugebėjo į savo gretas suvienyti tik 5 ar 7 sodininkų bendrijas Kauno rajone. Skeptikams siūlome nuvykti į Kauno rajoną, Smiltynų kaimą, s.b. “Smiltynė” ir įstoti į minimą asociaciją. Deja turime perspėti, kad dešimtys bendrijų pabandžiusių eiti šiuo keliu gryžo į LSD Kauno susivienijimą “SODAI”. LSD Komentaras

Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininkas R. ŠeštakauskasKlausimas: Daugelis sodininkų klausia kokius augalus kirsti reikalingi leidimai?


Atsakymas: Skaitykite Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimą "DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRISKYRIMO SAUGOTINIEMS".
Klauskite