KAUNOSODAI.LT

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ SODO BENDRIJOMS

Per pastaruosius penkerius metus, daugėjant sodo namelių gyventojų, daugėja gaisrų sodo bendrijose. Tokių nelaimių galima išvengti tik su Sodų bendrijų narių pagalba.

Liūdna statistika ragina susimastyti ir pradėti rūpintis savo saugumu bei disponuojamu turtu! Per 2004-2008 metų laikotarpį įvyko apie 200 gaisrų, žuvo 15 žmonių, 8 traumuoti, išgelbėti 4 žmonės.

Eil.

Nr.

Pagrindinės gaisrų kilimo priežastys

Išgelbėta

žmonių

žuvo žmonių

Traumuota žmonių

1.

židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai

0

0

2

2.

Neatsargus žmogaus elgesys

2

2

2

3.

Elektros įrangos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai, (pastatų) elektros instaliacijos gedimai

0

0

0

4.

Įvykis tiriamas

0

6

0

5

Neatsargus rūkymas

1

7

0

Kilus gaisrui ugnis gali per 5 min. sunaikinti nedidelį kambarėlį, per 10-15 min. sudega vienaaukštis pastatas, tad operatyvumas ir galimybė kuo greičiau pasiekti degantį objektą yra labai svarbūs. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prašo Jūsų prižiūrėti bendrijose esančius kelius, juos laiku valyti, neužstatyti, neužkrauti ir neužsodinti medžiais ar krūmais. Nepamirškite ir vandens telkinių – privažiavimai prie jų taip pat turi būti laisvi. Teritorija turi būti tvarkoma, šalinamos šiukšlės ir kitos degios atliekos. Pasirūpinkite ir priešgaisriniais tarpais tarp statinių, juose negalima laikyti degių medžiagų.

Įsigykite rankinį ugnies gesintuvą. Juo galima nesunkiai užgesinti ką tik įsiplieskusį gaisro židinį.

Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės nurodo, kad prie pagrindinio įvažiavimo į teritoriją turi būti įrengta sodų sklypų, kelių ir vandens telkinių bei gaisrinių hidrantų išdėstymo schema, kuri leistų ugniagesiams operatyviau reguoti į pagalbos iškvietimą. Dažnai ugniagesiai (ypač rajono teritorijose) susiduria su privažiavimų problemą. Dažnai sunku rasti degančio pastato adresą, vandens šaltinius, kelią pastoją užgriozdinti pravažiavimai arba jų nepakankamas plotis. Ugniagesiams atvykus per 15-30 min. ir radus atvira liepsna liepsnojančius pastatus, sunku pagelbėti žmonėms bei išsaugoti jų turtą. Belieka tik konstatuoti faktą, jog namelio išsaugoti nepavyko.

Jei Jūsų sodo namelis stovi atviroje teritorijoje, kur nėra aukštų medžių ar statinių, pasirūpinkite žaibosauga, nes žaibas taip pat gali būti gaisro priežastimi.

Naudokite standartinius elektros saugiklius bei prietaisus. Pastebėję gedimus elektros įrangoje, nedelsiant juos pašalinkite.

Nepamirškite prieš šildymo sezoną patikrinti ir suremontuoti pečius, židinius. Jei šildymo prietaisais naudojatės pastoviai, tai nepamirškite iš dūmtraukių ir krosnių prieš šildymo sezoną išvalyti suodžius.

Išvykstant iš sodų nepamirškite patikrinti ar išjungėte visus elektros prietaisus, ar nepalikote verdančio puodo, ar krosnyje užgesintos žarijos. Apeikite sodo teritoriją, apžiūrėkite ar užgesinote laužą, ar nepalikote šiukšlių.

Kilus gaisrui nedelsiant kvieskite ugniagesius telefonais: laidiniais telefonais – 01, Omnitel – 101, Bitė GSM ir TELE2 – 011 arba bendruoju pagalbos telefonu – 112. Iki atvykstant ugniagesiams gaisrą gesinkite turimomis priemonėmis. Pasitikite atvykstančius ugniagesius, nurodykite privažiavimus prie gaisro bei artimiausių vandens šaltinių.

Su pagarba Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir Viešoji įstaiga Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnyba