KAUNOSODAI.LT

GERIAUSIAI TVARKOMŲ SODININKŲ BENDRIJŲ SODO TERITORIJŲ IR SODO SKLYPŲ 2007METAIS KONKURSO – APŽIŪROS RESPUBLIKINĖS VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2007-09-05   Nr.1

Vilnius

Posėdžio pirmininkas                    Vladislovas Butkevičius

Posėdžio sekretorė                      Nijolė Saltonaitė

Dalyvauja:    Vladislovas Butkevičius-Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas

                  Nijolė Saltonaitė-Vilniaus susivienijimo „Sodai“ kraštovaizdžio architektė, komisijos sekretorė

                  Nariai:

                 Irma Dubovičienė- „Valstiečių laikraščio“ korespondentė;

                 Vaclovas Dziena-Žemės ūkio ministerijos bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vyr.specialistas; 

                 Feliksas Marcinkas-žurnalo „Sodo kraitė“ vyr.redaktorius;

                 Vida Sabaliauskienė -laikraščio „Rasos“ redaktorė;

                 Neringa Šeirienė-UAB „Kemira GrowHow“ vadybininkė;

                 Rasa Vasiliauskienė- Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr.specialistė;

                 Danutė Žilionienė-Aplinkos ministerijos Komunalinio ūkio departamento

                 Komunalinio ūkio reguliavimo skyriaus vyresn.specialistė.

 

DARBOTVARKĖ:

              1.Geriausiai tvarkomų sodininkų bendrijų sodo teritorijų ir sodo sklypų 2007 metais konkurso- apžiūros rezultatų suvedimas.

1.SVARSTYTA: Geriausiai tvarkomų sodininkų bendrijų sodo teritorijų ir sodo sklypų 2007metais konkurso- apžiūros rezultatų suvedimas. Respublikinės vertinimo    komisijos pirmininko pavaduotojas V.Butkevičius informavo, kad respublikinė vertinimo komisija aplankė Vilniaus miesto , Vilniaus, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Ignalinos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Jonavos, Raseinių, Trakų rajonų, Rietavo savivaldybės, Kretingos, Plungės, Telšių, Anykščių, Utenos, Panevėžio, Šiaulių ir Kėdainių rajonų 84 sodininkų bendrijas ir apžiūrėjo 191sodo sklypą.

                       Geriausiai tvarkomų sodininkų bendrijų sodo teritorijų siūloma pripažinti 16 sodininkų bendrijų, įteikiant joms atminimo lentas su užrašu  „Pavyzdingai tvarkoma sodininkų bendrija 2007“ ir Aplinkos ministerijos padėkos raštus (priedas Nr.1).

                      Geriausiai tvarkomais sodo sklypais pripažinti 57 sodo sklypus, įteikiant sodo sklypų šeimininkams atminimo lentas su užrašu „Pavyzdingai tvarkomas sodo sklypas  2007“, Žemės ūkio ministerijos padėkos raštus (priedas Nr.2) ir dovanas.   

                       Gerai tvarkomų sodo sklypų  šeimininkus apdovanoti Aplinkos ministerijos padėkos raštais (priedas Nr.3), Žemės ūkio ministerijos padėkos raštais (priedas Nr.4) ir Lietuvos sodininkų draugijos padėkos raštais(priedas Nr.5).

                       Aktyviausius konkurso-apžiūros organizatorius apdovanoti  Aplinkos ministerijos padėkos raštais (priedas Nr.6).

2 NUTARTA:   1.1.Pripažinti 16 geriausiai tvarkomų sodininkų bendrijų sodo teritorijų, įteikiant sodo bendrijoms  atminimo lentas su užrašu „Pavyzdingai  tvarkoma sodininkų bendrija 2007“ ir Aplinkos ministerijos padėkos raštus (priedas Nr.1).

                    1.2. Pripažinti  geriausiai tvarkomais 57 sodo sklypus, įteikiant   šeimininkams atminimo lentas su užrašu „Pavyzdingai  tvarkomas sodo sklypas 2007“, Žemės ūkio ministerijos padėkos raštus  (priedas Nr.2) ir dovanas.

                    1.3.Gerai tvarkomų 39 sodo sklypų šeimininkus apdovanoti Aplinkos ministerijos  padėkos raštais (priedas Nr.3);   36 - Žemės ūkio ministerijos padėkos raštais (priedas Nr.4)  ir 11-Lietuvos sodininkų draugijos padėkos raštais(priedas Nr.5).

                    1.4.Aktyviausi  26 konkurso-apžiūros organizatoriai apdovanojami Aplinkos  ministerijos padėkos raštais (priedas Nr.6).

                    1.5.Konkurso - apžiūros nugalėtojų pagerbimo šventę surengti 2007m.spalio  27d.  Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.

 

Balsavimo rezultatai: vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkas                                                       Vladislovas Butkevičius

Posėdžio sekretorė                                                          Nijolė Saltonaitė
               Respublikines konferencijos prezidiumas

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Priedas Nr.4

Priedas Nr.5

Priedas Nr.6