KAUNOSODAI.LT
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR KAUNO SUSIVIENIJIMO “SODAI”
KONKURSINĖ APŽIŪRA “MĖGĖJIŠKI SODAI-2008”

          Kauno rajono sodų bendrijų ir jų sklypų apžiūros konkurso “MĖGĖJIŠKI SODAI – 2008 M” geriausiai prižiūrimais sodų sklypais pripažinti sekantys laureatai ir apdovanoti Kauno rajono savivaldybės įrėmintais padėkos raštais, “KAUNO RAJONO GAMTA IR KULTŪROS PAVELDAS” meniniais albumais ir naujai pradėto leisti žurnalo “RASOS” sode, darže, gėlyne pirmojo numerio egzemplioriais.

          1.S.b. “Atžalynas” – Vidmantas ir Dalia Užai        

          2.S.b. “Gaižinėliai” – Juozas ir Elena Nebilevičiai   

          3.S.b. “Jiesia” – Kazimieras ir Stasė Stramkauskai

          4.S.b. “Kerupė” – Jonas ir Daiva Taujanskai                  

          5.S.b “Lagūna” – Arūnas ir Nerija Šabūnai 

          6.S.b. “Lagūna” – Gintas ir Kristina Jakubauskai   

          7.S.b. “Margupis” – Romualdas ir Dalia Bagdonai  

          8.S.b. “Naglis” – Kęstutis ir Lijana Petruliai         

          9.S.b. “Silva” – Pranas Grilinas      

10.S.b.”Žara” – Povilas ir Vida Gineikos


__________________________________________________


          Geriausiai besitvarkančiomis sodų bendrijomis pripažintos ir atminimo lentomis apdovanotos:

          S.b.”Lagūna” – pirmininkė Janina Stasiukynienė – 87 balai         

          S.b.”Kerupė” – pirmininkas Kęstutis Sakalauskas – 85 balai       

          S.b.”Gaižinėliai” – pirmininkas Juozas Nebilevičius – 72 balai


__________________________________________________


          Kauno rajono sodų bendrijų ir jų sklypų apžiūros konkurse “MĖGĖJIŠKI SODAI – 2008 M” dalyvavusius sklypus Kauno susivienijimas “SODAI” nutarė įvertinti kaip pavyzdinius ir apdovanoti Kauno susivienijimo “SODAI” pavyzdinio sklypo emblema su sklypo foto vaizdu išpylditu ant drobės.

          1.S.b.”Sonata” – Birutė Alesienė             

          2.S.b.”Judrė” – Vida ir Stasys Skardžiuviai

          3.S.b.”Jurginas” – Marta Timofeeva         

          4.S.b.”Vėjuona” – Marytė ir Mindaugas Krikščiūnai

          5.S.b.”Vėjuona” – Eugenija ir Eduardas Veličkai             

          6.S.b.”Lazdynas” – Jadvyga ir Jonas Kaušiniai     

          7.S.b.”Neringa” – Dalia ir Antanas Pašukevičiai    

          8.S.b.”Upytė” – Vida ir Vytautas Šneideriai                  

          9.S.b.”Apdaila” – Vanda ir Edmundas Zaborskai             

          10.S.b.”Kerupė” – Irena ir Kęstutis Laukiai

11.S.b.”Kolegos” – Laimutė ir Algis Kivarai  

12.S.b.”Taurabudė” – Jolanta Budrienė

13.S.b.”Namparėlis” – Artiomova

14.S.b.”Genys” – Rozita ir Darius Misevičiai

15.S.b.”Šiluma” – Dalia ir Jonas Montrimavičiai

16.S.b.Naglis” – Zita ir Jonas Vaboliai

17.S.b.”Liepa” – Zita ir Česlovas Bacevičiai

18. S.b.”Berželis” – Ina ir Alvydas Petkevičiai

 


__________________________________________________


          Kauno susivienijimas “SODAI” nutarė papildomai atžymėti įteikiant Kauno susivienijimo “SODAI” emblemą ir naujai išleisto žurnalo “RASOS” sode, darže, gėlyne redakcijos dovana šio žurnalo prenumerata 6 mėn.

          1.S.b.”Rūta” – Jurgį Barachošą, kaip kolektyvinės sodininkystės pradininką, pradėjusį savo sklype sodininkauti 1949 metais

          2.S.b.”Atžalynas” – Dalę ir Vidmantą Užus už tautodailės puoselėjimą ir kūrybišką jos pritaikymą sodo interjere ir eksterjere

          3.S.b.”Sonata” – Liną Abromavičienę už skoningą racionalumą ir kuklumą, tvarkant sodo sklypą Kauno susivienijimo “SODAI” valdyba