KAUNOSODAI.LT
SODININKŲ BENDRIJOSE GIMSTA NAUJOS TRADICIJOS. 2010 m. RUGPJŪČIO mėn. SODŲ BENDRIJOJE „BITUKAS“ RAŠYTOJO LAIMONO INIO PAVYZDINGAI SUTVARKYTAME KIEMELYJE SUORGANIZUOTA GRAŽI IR TURININGA LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Šventę pradėjo muzikos akordais bendrijos pirmininkas Algirdas JurkŠaitis

ViŠtelio- ViŠteliausko kūrybą skaitė aktorius Petras Venclova

Laimono Inio kūrybą skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė

Pasisakė eilė kultūros puoselėtojų

Apie savo kūrybą papasakojo pats raŠytojas Laimonas Inis

Daugeliui svečių rŠytojas padovanojo savo paskutinius leidinius su dedikacijomis

RaŠytojo žmona Dalia gražiai derino kultūrinį renginį su lietuviŠku vaiŠingumu

Šventinės akimirkos raŠytojo Laimono Inio sodo kiemelyje