KAUNOSODAI.LT
2011 GRUODŽIO 3D. KONFERENCIJA

Kauno rajono savivaldybės salėje 2011-12-03 įvyko Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija. Susirinko 105 pirmininkai iš Kauno, Prienų, Jonavos, Kaišiadorių, Šakių rajonų. Konferenciją savo dalyvavimu pagerbė ir pasisakė Seimo nariai Kęstutis Daukšys, Almantas Petkus, Rokas Žilinskas, Žemės Ūkio viceministras Edvardas Raugalas, žurnalo „Rasos“ redaktorė Rasa Žemaitienė, Kauno rajono mero pavaduotojai Petras Mikelionis ir Antanas Makarevičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis ir kiti svečiai. Svarstyta besibaigiantis sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo procesas ir jo tolimesnė eiga, buitinių atliekų tvarkymo skirtumai Kauno ir Prienų rajonų bendrijose, nesibaigiančios sklypelių kadastrinių matavimų ir jų koregavimo problemos, adresų suteikimo eiga, Kauno rajono Aplinkosaugos Agentūros vyr. specialistas Giedrius Valiukevičius bendrijų pirmininkus trumpai supažindino su vandens telkinių apsaugos zonų reikalavimais. Konferencijos dalyviai priėmė nutarimą dėl kreipimosi į dalyvaujančius Seimo narius, Žemės Ūkio ministrą ir Teisingumo ministrą konferencijoje svarstytais klausimais. Sodininkus, dalyvavusius Kauno rajono savivaldybės ir Kauno susivienijimo apžiūroje – konkurse „Mėgėjiški Sodai – 2011“, pagerbė apdovanojimais žurnalas „Rasos“, Kauno rajono savivaldybė, LSD Kauno susivienijimas „SODAI“.