KAUNOSODAI.LT
LITERATŪRINĖ POPIETĖ – RASOS LAGŪNOJE

"Šventės šeimininkė "Lagūnos" p-kė Janina"

Vainikas rašytojui Iniui

Savo eiles skaito poetė Dalia Poškienė

Savo eiles skaito poetė Dalia Teišerskytė

"Lagūnos" jaunieji saviveiklininkai

Šventės svečiai

Savo eiles skaito Rūta Riautaitė

Žurnalo "Rasos" organizuota loterija

Savo pamfletus apie "Lagūną" skaitė Ieva Mažutytė

Šventinis "Lagūnos" šeimininkių sūris

Tradicinis vaišių stalas

Joniniių dainos

Šventės atrakcija - sausi ant vandens