KAUNOSODAI.LT
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR KAUNO SUSIVIENIJIMO “SODAI”
“KONKURSINĖ APŽIŪRA “MĖGĖJIŠKI SODAI-2007”

          Kauno rajono savivaldybės ir Kauno susivienijimo “SODAI” organizuotos konkursinės apžiūros “MĖGĖJIŠKI SODAI-2007” geriausiai tvarkomų sodininkų bendrijų sodų teritorijų ir sklypų rezultatai:

          Komisija, apžiūrėjusi pagal patvirtintą apžiūros sąrašą 19 sodininkų bendrijų, nutarė:

          Sodininkų bendrijų teritorijų tvarkymą vertinti sekančiai:

                        1.”Bitukas”- 9o balų – pirmininkas –Algirdas Jurkšaitis

                        2.”Lagūna”- 90 balų – pirmi9ninkė – Janina Stasiukynienė

                        3.”Girios”-85 balai – pirmininkė – Giedrė Andriuškevičienė

                        4.”Smiltelė”-85 balai – pirmininkas – Albinas Zalatorius

                        5.”Versmė”-85 balai – pirmininkas – Valentinas Zavtrikovas

                        6.”Gervėna”-85 balai – pirmininkė – Galina Adomavičienė

                        7.”Viltis”-80 balų – pirmininkas – Vytautas Staškevičius

                        8.”Traukupis”-75 balai – pirmininkė – Vida Anupraitienė

                        9.”Monolitas”-75 balai – pirmininkė – Angelė Bagdonienė

                        10.”Naujasodis”-75 balai – pirmininkas – Algimantas Marma

                        11.”Pramprojektas”-75 balai – pirmininkas – Bronius Milašius

                        12.”Vieversėlis”-70 balų – pirmininkas – Artūras Volungevičius

                        13.”Inkaras-2”-70 balų – pirmininkas – Henrikas Bareišis

                        14.”Kelmeriai”-70 balų – pirmininkas – Algirdas Liaudanskis

                        15.”Ąžuolėlis”-70 balų – pirmininkas – Ričardas Zabielavičius

                        16.”Aušrinė”-70 balų – pirmininkas – Juozas Vaičikauskas

                        17.”Kedras”-70 balų – pirmininkas – Viktoras Bespaiko

                        18.”Diemedis”-70 balų – pirmininkas – Romualdas Šeštakauskas

                        19.”Žara”-70 balų – pirmininkas – Marijonas Kojelė

 

          Geriausiai tvarkomų sklypų laureatais pripažinti sekančius sodininkus:

                        1.”Aušrinė” – Marija ir Antanas Ašmontai

                                          Elvyra ir Romas Rutkauskai

                        2.”Ąžuolėlis” – Angelė ir Mykolas Bagdonai

                        3.”Bitukas” – Laimonas Inis

                        4.”Diemedis” – Leonarda Žegūnienė

                        5.”Girios” – Algimantas ir Giedrė Andriuškevičiai

                        6.”Gervėna” – Elena ir Algirdas Valiaugai

                        7.”Inkaras-2” – Artūras Asipauskas

                        8.”Kedras” – Sofija ir Romas Palioniai

                        9.”Kelmeriai’ – Anicetas Domaševičius

                                           Andrejus Mažarovas

                        10.”Lagūna” – Laima ir Česlovas Kliknai

                        11.”Monolitas” – Irena Gedutienė

                        12.”Naujasodis” – Aldona Venckienė

                        13. “Pramprojektas” – Rūta ir Jonas Monginai

                        14.”Smiltelė” – Violeta ir Algirdas Griniai

                        15.”Traukupis” – Vida ir Remigijus Anupraičiai

                                              Teklė ir Vidmantas Mačiuliai

                        16.”Viltis” – Rima ir Steponas Krutkevičiai

                        17. “Vieversėlis” – Alma Žemaitienė

                        18.”Versmė” – Vida ir Bronislovas Bagdonai

                        19.”Žara” – Janina ir Jonas Vėdarai

 

          Visoms kitoms sodininkų bendrijoms ir sodininkams komisija linki sėkmės sekančiais metais.