APIE MUS
KONTAKTAI
SPAUDOJE
PRANEŠIMAI
KLAUSIMAI
RENGINIAI
RASOS

Prenumerata
 SPAUDOJE

Teisėjų vidinis įsitikinimas jiems pataria aptarnauti korumpuotą Jonavos "elitą"
("Laisvas Laikraštis“ 2019-02-13)

Teisingumo grimasos teisinėje demokratinėje valstybėje ir Jonavos rajono teismuose. „specialistai“, plyšauja apie teisingumą, kad už atliekų tvarkymą mokėti privalo teršėjas, kad sistema turi skatinti rūšiuoti ir racionaliai tvarkyti atliekas, tačiau kaip paprastai gyvenime gaunasi priešingai.

Panevėžio sodininkai pasipiktinę: paslaugos negavo, bet mokėti reikia
(„Sekundė“ 2018-12-18)

Artėjant metų šventėms, sklypų Panevėžio rajono sodininkų bendrijose savininkai loštelėjo iš netikėtumo. Nors per gyvenimą soduose nėra matę šiukšliavežių, sodininkai sulaukė sąskaitų už atliekų vežimą ne tik už šiuos, bet ir praėjusius metus.

Mėgėjiško sodo teritorijoje siūloma uždrausti ūkinę-komercinę veiklą
("Respublika" 2018-10-5)

Mėgėjiško sodo teritorijoje siūloma leisti vykdyti tik tokią veiklą, kuri yra tiesiogiai susijusi su mėgėjų sodininkyste, o bet kokią ūkinę-komercinę veiklą uždrausti. Tokią nuostatą į Sodininkų bendrijų įstatymą siūlo įrašyti šio įstatymo pataisas Seimo posėdžių sekretoriate įregistravusios Seimo narės Asta Kubilienė, Vida Ačienė, Aušrinė Norkienė, Rimantė Šalaševičiūtė ir Laimutė Matkevičienė.

Video žiniu radijo laida apie ukine veikla sodininku bendrijose "Ar vieta komercinei veiklai soduose?"

Šiukšlių tvarkymas sodininkų bendrijose įgyvendinami baudžiaviniais metodais
("Laisvas Laikraštis“ 2018-05-17)

Valstybės deklaruojami buitinių atliekų tvarkymo principai Jonavos savivaldybėje sodininkų bendrijose įgyvendinami baudžiaviniais metodais. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad savivaldybių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš gyventojų ir atliekų tvarkymo nuostatai tiek, kiek jie nenumato jokios galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų atliekų kiekį, prieštarauja Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsniui.


Kiti straipsniai

KREIPIMAISI

Kreipimasis į Lietuvos sodininkus

Kreipimasis į Vilniaus krašto sodininkus

Prašymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2019 gruodžio 16 d. Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų konferencijos kreipimasis į Prezidentą

PRANEŠIMAI IR NAUJIENOS

Kauno susivienijimo "Sodai" 2019 gegužės 17 d. pirmininkų konferencija nutarė su prašymais kreiptis į:

  • Seimo Pirmininką, Ministrą pirmininką ir Teisingumo ministrą
  • Seimo pirmininko pavaduotoją R. Baškienę 
  • Kreipimasis kuris įteiktas asmeniškai kiekvienam Seimo nariui  

Kauno susivienijimo "Sodai" 2018 gruodžio 14 d. konferencijos  kreipimasis ir jo svarstymų eiga Vyriausybėje ir žŪM:

  • Kreipimasis
  • Ministro Pirmininko pavedimas
  • žŪM pavedimo vykdymas
  • LRV protokolas 
  • žŪM projektų teikimas 
  • žemės įstatymo pataisų projektas
  • žemės reformos įstatymo pataisų projektas

Atliekų tvarkymo įstatymo naujai priimta pataisa

Sodininkų žiniai labai nemalonus sodiečiams Aplinkos apsaugos komiteto posedžio protokolas

Seimo nario A. Navicko ir Jonavos sodininkų karas su atliekų tvarkymo monopoliu tesiasi:

Kreipimasis i LR Aplinkos Ministra Kestutį Navicką

Prasymas LR Aplinkos Ministrui Kestučiui Navickui

Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1877

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. viii-787 30 (1) STRAIPSNIo PAKEITIMO ĮSTATYMAS

PAGRINDINIO KOMITETO IšVADA DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKU TVARKYMO ISTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ISTATYMO PROJEKTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Seimo kontrolieriaus pažyma dėl komunalinių atliekų tvarkymo sodininkų bendrijose pertvarkos atitikties galiojančių teisės aktų nuostatoms

2018 gegužės 25 d. Kauno rajono savivaldybės salėje Kauno susivienijimo „Sodai“ organizuotame sodininkų bendrijų pirmininkų seminare skaitytos paskaitos santrauka

Seimo nario Andriaus Navicko pranešimas spaudai dėl siaurinamų kelių sodininkų bendrijose

Kauno susivienijimo "Sodai" skundas Seimo kontrolieriui

Seimo nario A. Navicko teikta pataisa Atliekų tvarkymo įstatymui

Kauno susivienijimo "Sodai" teikta pataisa Atliekų tvarkymo įstatymui

Netekus Seimo nario Roko Žilinsko, pradėtų spręsti sodininkų žemėtvarkos ir kitų problemų eiga sustojo. Kauno susivienijimo inicijuoti susitikimai su naujais Seimo nariais V. Vingriene, K. Bacvinka, K. Starkevičiu, A. Kubiliene ir kitais esminių rezultatų neatnešė.

Seimo nario A. Navicko pranešimas spaudai

Kiti pranešimai ir kreipimaisi

TEISĖS AKTAI IR JŲ PROTOKOLAI

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO 2011-11-23 POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 107-P-53

SPRENDIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS IR ŽEMĖTVARKOS PROBLEMŲ SODININKŲ BENDRIJOSE
2011 m. balandžio 20 d. Nr. 110-S-7/107-S-5 Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetai, išklausę žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, sodininkų bendrijų ir jų asociacijų atstovų nuomones dėl egzistuojančių problemų sodininkų bendrijose, konstatavę, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje ir Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta, kad geriamojo vandens išgavimas, tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas savivaldybių teritorijose yra savivaldybių institucijų pareiga, o savivaldybių tarybos vykdo vandens tiekimui skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkų arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamų įmonių, kurioms priklauso ši infrastruktūra, dalyvio teises ir pareigas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5 97) 62 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 58 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nusprendžia:

PASITARIMO DĖL SODININKŲ BENDRIJŲ TERITORIJOSE ESANČIŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO PROTOKOLAS
2011 m. Kovo 14 d. Vilnius

Protokolas

Kiti teisės aktai ir jų svarstymo eiga


RENGINIAI
PAVYZDINGAI TVARKOMOJE SODININKŲ BENDRIJOJE „MONOLITAS“ 2012 LIEPOS 14 DIENĄ ĮVYKO TURININGA MUZIKINĖ-LITERATŪRINĖ POPIETĖ
Popietę vedė s.b. „Monolitas“ pirmininko pavaduotojas Andrius Klementavičius. Savo kūrybos eiles skaitė bendrijos narys Raimundas Balčiūnas. Įdomiai oranžuotas dainas dainavo bendrijos narė, VDU muzikos akademijos studentė Julija Stankevičiūtė. Jai akomponavo gitara Gediminas Pervazas. Popietę vainikavo Petrašiūnų bendruomenės centro choro „Monte Pacis“ koncertas su poezijos skaitiniais. 2010 rugpjūtyje, rašytojo Laimono Inio iniciatyva sodininkų bendrijoje „Bitukas“ organizuotas renginys „Literatūrinė popietė sode“, tampa ne tik tradiciniu renginiu, bet ir įgauna muzikinį atspalvį.
Danutės Varkalienės straipsnis apie chorą „Monte Pacis“ 
LITERATŪRINĖ POPIETĖ – RASOS LAGŪNOJE
Birželio 25 dieną sodininkų bendrijoje „LAGŪNA“ vyko renginys „Literatūrinė popietė – RASOS LAGŪNOJE“. Renginyje dalyvavo rašytojai, aktoriai, savivaldybės vadovai ir sodiečiai, kultūrinių renginių tradicijų puoselėtojai.


SODININKŲ BENDRIJOSE GIMSTA NAUJOS TRADICIJOS. 2010 m. RUGPJŪČIO mėn. SODŲ BENDRIJOJE „BITUKAS“ RAŠYTOJO LAIMONO INIO PAVYZDINGAI SUTVARKYTAME KIEMELYJE SUORGANIZUOTA GRAŽI IR TURININGA LITERATŪRINĖ POPIETĖ
Šventę pradėjo muzikos akordais bendrijos pirmininkas Algirdas Jurkšaitis. Vištelio- Višteliausko kūrybą skaitė aktorius Petras Venclova. Laimono Inio kūrybą skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė. Apie savo kūrybą papasakojo ir pats rašytojas Laimonas Inis. Daugeliui svečių rašytojas padovanojo savo paskutinius leidinius su dedikacijomis. Pasisakė eilė kultūros puoselėtojų.
30-ČIO, 40-ČIO IR DAR RIMTESNI JUBILIEJAI NE RETAS REIŠKINYS BENDRIJOSE
Gražu ir prasminga susirinkti jauniems ir seniems prie vaišių stalo, prisiminti malonias ar sunkias bendrų vargų ir džiaugsmų akimirkas. Vienas is tokių renginių 2009 metų vasarą vyko sodininkų bedrijoje "Diemedis".

KONKURSAI


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS APŽIŪRA-KONKURSAS „MĖGĖJIŠKI SODAI"
2012 M. REZULTATAI
2011 M. REZULTATAI
2010 M. REZULTATAI
2009 M. REZULTATAI
2008 M. REZULTATAI
2007 M. REZULTATAI

GERIAUSIAI  TVARKOMŲ  SODININKŲ BENDRIJŲ  SODO  TERITORIJŲ  IR  SODO SKLYPŲ RESPUBLIKINIS KONKURSAS

2007 M. REZULTATAI

DĖMESIO
Sodininkų bendrijas turinčias svarbios informacijos ar šiaip noro apie savo veiklą bei bendrijos gyvenimą pateikti medžiagą šioje svetainėje prašome kreiptis kontaktiniu telefonu, paštu ar elektroniniu paštu. Jūsų medžiaga bus patalpinta šios svetainės rengiamame puslapyje ‘’Bendrijose’’.
telefonas: (8-37)313058
adresas: 49453 Kaunas, Savanorių pr. 304-2, Kauno susivienijimui “SODAI”
elektroninis paštas: susivienijimas@kaunosodai.lt arba kaunosusivienijimas.sodai@yahoo.com