KAUNOSODAI.LT

2019 gegužės 17 Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija aptarė kelių perdavimo savivaldybėms nesprendžiamas problemas ir buitinių atliekų tvarkymo klausimus Jonavos rajono sodininkų bendrijose

Kauno miesto savivaldybėje 2019 gegužės 17 d. vykusioje Kauno susivienijimo „Sodai“ bendrijų pirmininkų konferencijoje buvo svarstomi du šiuo metu aktualiausi klausimai.
1. Dauguma savivaldybių du dešimtmečiai neskiria jokios pagalbos sodininkų bendrijų kelių priežiūros pagalbai ir teigia, kad jokie teisės aktai nereglamentuoja galimybės sodiečių pagalbos prašymus įgyvendinti. Eilę metų Kauno susivienijimas „Sodai“ inicijavo vidaus kelių ir kito bendros nuosavybės turto registravimo bandymus, siekiant pasirengti vidaus kelių perdavimo savivaldybėms procesui. Deja, kol kas padėtis negerėja.


2018 m. gruodŽio 14 d. Kauno miesto savivaldybės didŽiojoje salėje vyko Kauno susivienijimo „Sodai“ organizuota Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų rudeninė konferencija, skirta aptarti 2018 metų veiklos rezultatus ir apsvarstyti rengiamus teisės aktų projektus

Konferencijoje kviesti dalyvavo Seimo narys Andrius Navickas, NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjas V. Daubaras, Kauno miesto savivaldybės finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas, Kauno rajono savivaldybės biudŽeto ir finansų skyriaus vedėja, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų rajonų sodininkų bendrijų pirmininkai. Svarstyti labiausiai sodininkams šiuo metu aktualūs klausimai. Eilę metų Kauno susivienijimas „Sodai“ dėjo pastangas dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms tvarkos parengimo ir atliko eilę bandomųjų kadastrinių matavimų suformuojant keliams skirtus Žemės sklypus, bandė juos įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, tikslu pasirengti ateityje jų perdavimui savivaldybėms.


2018 gegužės 25 d. Kauno rajono savivaldybės salėje vyko Kauno susivienijimo „Sodai“ organizuotas sodininkų bendrijų pirmininkų seminaras

Seminare buvo apsvarstyta Aplinkos ministerijoje sudarytos darbo grupės Seimo Aplinkos komitetui pateiktos išvados ir siūlomos Sodininkų bendrijų įstatymo pataisos, komunalinių atliekų tvarkymo ir apmokėjimo metodikos Jonavos rajono savivaldybėje pasikeitimai, Seimo nario Andriaus Navicko siūlomos pataisos Atliekų tvarkymo įstatymui.

Kauno susivienijimo „Sodai“ Garbės Nario vardai suteikti s. b. „Monolitas“ ilgametei pirmininkei Angelei Bagdonienei ir s. b. „Bitukas“ pavyzdinio sklypo puoselėtojui rašytojui Laimonui Iniui. Naujuosius Garbės narius pasveikino ir atminimo dovanas jiems įteikė Seimo narys Andrius Navickas.

Seminaro dalyviams paskaitą tema „Sodininkų bendrijų objektų atvaizdavimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ypatumai“ skaitė Lietuvos Geodezininkų ir Matininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas Tomas Juozapavičius. Kadangi po paskaitos nepajėgta atsakyti į visus pirmininkų klausimus, nutarta rudeniop organizuoti dar vieną seminarą ta pačia tema.2018 sausio 12 d. Kauno regiono sodininkų bendrijų konferencija

Plačiau apie konferenciją


Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje gegužės 19 d. įvyko Kauno susivienijimo „SODAI“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo – seminaro darbe dalyvauti atvyko Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis, LGMS pirmininkas Arvydas Žižiūnas, Kauno rajono savivaldybės Tarybos narys Gvidas Rutkauskas ir kiti svečiai.

Plačiau apie susirinkimą


Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Mažeikių, Klaipėdos, Prienų ir kitų rajonų sodininkų bendrijų pirmininkai 2017 kovo 28 d. susitiko Kauno rajono savivaldybėje su Kauno rajono Administracijos atstovais aptarti sodininkų bendrijų vidaus kelių problemas stabdančias jų perdavimo savivaldybėms procesą.

Plačiau apie susirinkimą


2016 rugsėjo 16 d. Kaune sodininkai aptarė ketverių metų Seimo kadencijos darbo rezultatus

Baigiantis ketverių metų Seimo kadencijai Kaune susirinko Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių, Kaišiadorių, Jonavos, Prienų rajonų sodininkų bendrijų pirmininkai ir Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos atstovai aptarti, kaip tesėjo prieš ketverius metus duotus savo pažadus spręsti sodininkų (ir ne tik sodininkų) žemėtvarkos problemas einantys į Seimą nariai ir jų suformuota Vyriausybė. Pilnutėlėje Kauno Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje pasisakę Seimo nariai Rokas Ţilinskas, Kęstutis Daukšys, Donatas Jankauskas buvo priversti konstatuoti, kad nesugebėta sumažinti betvarkės, realiai pradėti sodininkų bendrijų vidaus kelių įforminimo ir perdavimo savivaldybėms proceso.

Plačiau apie konferenciją


2016 gegužės 27 d. Kauno Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje vyko Kauno susivienijimo „Sodai“ organizuota Kauno, Jonavos, Kaişiadorių ir Prienų rajonų sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija – seminaras.

Renginyje dalyvavo per 80 sodininkų bendrijų pirmininkai. Atvyko kviesti svečiai; Seimo narys Donatas Jankauskas, Žemės Ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vedėjas Vytautas Parşeliūnas, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraştovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas Gintautas Mečinskas, Kauno rajono tarybos narys Gvidas Rutkauskas ir kiti.

Pasisakęs Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas supažindino su Aplinkos ministerijos naujai parengtais dviem įstatymų pataisų projektais. Pirmasis projektas, Dėl Lietuvos Respublikos Sodininkų Bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27, ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriame Vyriausybė buvo įpareigota iki 2015 m. liepos 31 d. parengti sodininkų bendrijų vidaus kelių perdavimo savivaldybėms programą ir nustatyti sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo nuomojamoje valstybinėje žemėje esančių vidaus kelių formavimo ir jų kadastrinių matavimų tvarką, kuri įgalintų be teisminių procedūrų atstatyti, dėl tyčinių ar netyčinių žemėtvarkos valdininkų veiksmų, pažeidžiant pirminių işplanavimo dokumentų (generalinių planų) sprendinius, įvykdytus kelių susiaurinimus. Kadangi Vyriausybė şių įstatymo nuostatų nevykdo, Aplinkos ministerija siūlo atgaline data atşaukti galiojantį įstatymą.

Plačiau apie konferenciją


2015 gruodžio 12 d. Kauno Politinių kalinių ir tremtinių sajungos salėje vyko Kauno susivienijimo „Sodai“ ir kitų Lietuvos rajonų sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija – seminaras.
Renginyje dalyvavo 95 sodininkų bendrijų pirmininkai iš Kauno, Panevėžio, Mažeikių, Klaipėdos, Šiaulių, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių, Kėdainių ir kitų Lietuvos rajonų. Atvyko kviesti svečiai; Seimo narys Donatas Jankauskas, Kauno rajono tarybos narys Gvidas Rutkauskas, Kauno regiono aplinkos vyriausiasis specialistas Giedrius Valiukevičius, Žemės Ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vedėjas Vytautas Paršeliūnas, Nacionalinės Ţemės Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Tomas Ladukas ir kiti.

Konferenciją pradėjęs Seimo narys Donatas Jankauskas pripažino, kad susidariusi situacija kai pradėjus kelių kadastrinius matavimus metus laiko jų negalima užbaigti dėl Aplinkos ir Žemės Ūkio ministerijų nesusikalbėjimo yra netoleruotina. Tai, kad Aplinkos ministerijos atstovas net neatvyko išdėstyti savo pozicijos tiesiogiai pirmininkų auditorijai, rodo, kad atėjo laikas Seimui vykdyti parlamentinę kontrolę dėl užsitęsusios netvarkos žemėtvarkos klausimais.

Plačiau apie konferenciją
Kreipimasis į Prezidentę, Seimo Pirmininkę ir Ministrą Pirmininką
Kreipimasis į Seimo narius Rokų Žilinską ir Donatą JankauskąŠios konferencijos prašymu, seime organizuotas Tarpinstitucinis pasitarimas sodininkų žemėtvarkos problemoms nagrinėti.

Kvietimas į pasitarimą
Roko Žilinsko pranešimas
Diskusija dėl sodininkų problemų (video)
2015 gegužės 30 d. Kauno rajono savivaldybės salėje vyko sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija, skirta žemėtvarkos problemoms, atliekų tvarkymo paslaugos sodininkų bendrijose aptarimui ir bendrų daugeliui Lietuvos rajonų aktualių problemų apibendrinimui.

Konferencijoje dalyvavo 88 pirmininkai iš Klaipėdos, Jonavos, Šiaulių, Kaišiadorių, Panevėžio, Prienų, Kauno, Trakų ir Elektrėnų rajonų. Kviesti Lietuvos Sodininkų Draugijos ir Lietuvos Sodininkų Bendrijų Asociacijos atstovai nedalyvavo.

Konferenciją pradėjo Seimo narys Rokas Ţilinskas. Jis trumpai supažindino su savo kaip Seimo nario iniciatyvomis, siekiant spręsti sodininkų bendrijų problemas, užbaigiant elektros tinklų perdavimą LESTO, prieš keturis metus pradėtą karą su Ţemės Ūkio ir Aplinkos ministerijomis dėl sodininkų bendrijų žemėtvarkos planavimo dokumentų tvarkymo ir įteisinimo. Eilinį kartą užakcentavo, kad Seimo nariams bus sudėtinga sodininkams pagelbėti, jei jie ir toliau liks nevieningi, neturės aiškios vienijančios ir besirūpinančios bendromis problemomis organizacijos.

Plačiau apie konferenciją
Kelio kadastro duomenu schema
Konferencijos nutarimas dėl sodininkų bendrijų problemų sprendimo
koordinavimo komiteto steigimo2014 gruodžio 13 d. Kauno rajono savivaldybės salėje vyko savivaldybės organizuojamo kasmetinio apžiūros – konkurso „Mėgėjiški Sodai – 2014 m.“ rezultatų paskelbimas ir sodininkystės problemų svarstymas.

Gruodžio 13 dieną 103 Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkai susirinko Kauno rajono savivaldybės salėje aptarti praėjusiais metais nuveiktų darbų ir likusių bei naujų problemų. Problemos neišvengiamos ir sunkiai sprendžiamos, kadangi sodininkų bendrijos palaipsniui virsta gyvenvietėmis. Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininko ataskaitoje pateikti apklausos duomenys tai patvirtina. Suskaičiavus 143 sodininkų bendrijų pateikus apklausos duomenis paaiškėjo, kad Kauno rajone 1702 sodų sklypuose nuolatinai gyvena 3678 asmenys. Tame tarpe 385 iki mokyklinio ir 494 mokyklinio amžiaus vaikų. Vasaros sezono metų dar prisideda 5514 nuolatinių gyventojų. Vykstant tokiems intensyviems urbanizacijos procesams, mažuose 6 arų sklypuose, ypač arčiau miesto esančiuose soduose koncentruojantis gyvenamų namų statybai, vis sunkiau suderinti sodininkystę, daržininkystę ir rekreacinę teritorijų paskirtį. Norim mes to ar nenorim kolektyviniai sodai virsta naujaisiais Lietuviškais kaimais, juolab, kad tradicinis kaimas išnyksta. Susirinkusiems, daugumoje garbingo amžiaus pirmininkams ne tas pats kuo virs jų sukurtas ir puoselėtas didžiulis nacionalinis turtas.

Plačiau apie konferenciją
Konferencijoje priimti nutarimai

Kauno rajono savivaldybėje 2014 balandžio 26 d. vyko pavasarinė Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkų konferencija, skirta bendrijų žemėtvarkos planų tvarkymo užbaigimui ir jų registracijai Teritorijų planavimo dokumentų registre, bei kitų einamųjų aktualijų svarstymui. Konferencijos darbe dalyvavo Seimo nariai Artūras Paulauskas, Naglis Puteikis, Rokas žilinskas, Raimundas Paliukas, Kauno rajono Mero pavaduotojas Antanas Makarevičius, žemės Ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vedėjas Vytautas Paršeliūnas ir kiti.

Dėl neprognozuojamos ir kaitaliojamos Žemės Ūkio ministerijos žemėtvarkos politikos susidarė situacija, kai užsakovas - eilinis sodininkas ar bendrijos pirmininkas nebegali susigaudyti kas kaltas dėl padarytų ir toliau daromų klaidų atliekant kadastrinius matavimus, bei juos registruojant, ir koks bendrijos žemėtvarkos plano statusas, nuo 2014 sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Teritorijų planavimo įstatymui. žŪM skyriaus vedėjas pasisakydamas pripažino, kad yra problemų su kadastro žemėlapyje registruotomis koordinatėmis ir jų atitikimu realioms riboms vietovėje. Negavo sodininkai aiškaus atsakymo ir dėl bendrijų žemėtvarkos planų įteisinimo užbaigimo, tad balsuota nebe dėl eilinio kreipimosi į žemės Ūkio ministrą, bet už griežtą rezoliuciją ir prašymą dalyvavusių Seimo narių pagalbos ją teikiant ministrui

Aštri diskusija vyko dėl Valstybinės Darbo Inspekcijos ir SODROS naujų biurokratinių reikalavimų keliamų sodininkų bendrijoms, akivaizdžiai prieštaraujančių Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatoms. Seimo nariai tiek Artūras Paulauskas, tiek Raimundas Paliukas prižadėjo kreiptis pagalbos į Socialinių reikalų ir darbo ministrę. Pasisakęs Seimo narys Naglis Puteikis aštriai kritikavo buitinių atliekų tvarkymo apmokestinimą sodų bendrijose, pažadėjo pagalbą Seimo Kaimo Reikalų komitete žemėtvarkos planų klausimais. Už daugiametę pagalbą aiškinantis žemėtvarkos problemas Kauno sodininkai apdovanojo Seimo narį Roką žilinską dailininkės Janinos Stasiukynienės autoriniu suvenyru ir simboliniu dygliuotojo ožerškio sodinuku.

Kauno susivienijimo „Sodai“ 2013 lapkričio 30 d. konferencijoje su žemės Ūkio ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės vadovais apsvarstė, Aplinkos ministro sudarytos ir baigusios darbą „Tarpžinybinės darbo grupės sodininkų bendrijoms aktualiems klausimams išnagrinėti ir spręsti“ pateiktų išvadų projektą ir apžiūros – konkurso „Mėgėjiški Sodai – 2013“ rezultatus.

Šeštadienį 2013 lapkričio 30 dieną Kauno rajono salė sunkiai sutalpino per šimtą Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų, gausų kviestų svečių būrį ir dvi dešimtis šventiškai nusiteikusių sodiečių, Kauno rajono savivaldybės ir Kauno susivienijimo „Sodai“ organizuoto kasmetinio apžiūros-konkurso „Mėgėjiški sodai – 2013“ laureatų. Sodininkus pagerbė atvykę Seimo narys Rokas žilinskas, žemės Ūkio viceministras Rytis Šatkauskas, žŪM žemės ir išteklių departamento direktoriaus pavaduotoja Aušra Kalantaitė, NžT Kauno žemėtvarkos tarnybos vedėjas Vytas Daubaras, eilė Kauno rajono savivaldybės atsakingų vadovų, Lietuvos Matininkų asociacijos atstovai ir kiti.

Gražiausiai ir geriausiai tvarkomomis bendrijomis šiemet pripažintos ir Kauno rajono Mero padėkos raštais apdovanotos sb „Margupis“ p-kas Remigijus žebrauskas, sb „Pajiesys“ p-kas Antanas Pešaitis, ir sb „Vėjuona“ p-kas Vidmantas Jurkštas.

Pagrindiniais prizais Kauno rajono savivaldybės ąžuolinėmis laureatų lentomis ir žemės ūkio ministerijos padėkomis pagerbti sb „Pilėnai“ - Nijolė ir Gediminas Agurkiai, sb „Vėjuona“ - Eugenija ir Edvardas Veličkos, sb „Smiltelė“ - Irena ir Arūnas Leckai, sb „Lagūna“ - Vincenta ir Algirdas Malinauskai.


Kauno susivienijimo „Sodai“ bendrijų pirmininkų konferencija skirta aptarti tolimesnius koordinuotus bendrus Kauno regiono sodininkų veiksmus santykiuose su savivaldybėmis dėl kelių priklausomybės ir priežiūros, dėl įteisintų gatvių žymėjimo ir dėl nuolatinai soduose gyvenančių teisinio statuso

Konferencijoje vykusioje 2013 gegužės 25 d. Kauno rajono savivaldybės salėje dalyvavo Seimo nariai Antanas Nesteckis, Rokas žilinskas, Kauno rajono mero pavaduotojas Antanas Makarevičius, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Valiukevičius ir kiti. Be išvardintų svečių nagrinėjamais klausimais pasisakė Kauno rajono sodininkų bendrijų pirmininkai sb „Atžala“ – Aurelijus Januškaitis, sb „Guboja“ – Pranas Tercijonas, sb „Pajiesys“ – Antanas Pešaitis, sb „Vieversėlis“ – Ramutė Palickaitienė, Prienų rajono sb „Kedras“ – Viktoras Bespalko, Jonavos rajono sb „žvirgždė“ – Viktoras Stackevičius.

Konferencijoje pritarta nuostatai, kad totalus visų sodininkų bendrijų kelių perdavimas savivaldybėms šiuo metu nerealus ir veda tik į beprasmį politikavimą, susipriešinimą, sudarantį sąlygas savivaldybėms boikotuoti procesą. Priimtas nutarimas kreiptis į Ministrą Pirmininką A. Butkevičių, Lietuvos Savivaldybių Asociacijos Prezidentą R. Malinauską, rajonų merus dėl pasiruošimo realiam pirmajam etapui, sprendžiant tik pagrindinių atkarpų perdavimą, ir jų, bei rajoninių privažiavimo kelių iki bendrijų, priežiūros pagerinimo. Lygiagrečiai tokio proceso pagrindimui, Kauno susivienijimas „Sodai“ pradeda rinkti duomenis būtinus sudaryti kelių apkrovimo intensyvumo žemėlapio sudarymui Kauno regione.

Konferencijoje priimtas nutarimas kreiptis į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką A. Salamakiną, Aplinkos ir žemės Ūkio ministrus su prašymu, rasti galimybę Seime, prie Aplinkos ar žemės Ūkio ministerijos sudaryti darbo grupę, kuri, nors pavėluotai, pabandytų valstybiškai suformuoti sodininkų bendrijų tolesnio vystymo strategiją, leidžiančią racionaliai sodininkams naudoti savo finansines lėšas, kryptingai vystant infrastruktūros plėtrą, bei sudarant sąlygas gauti paramą iš valstybės ir euro fondų.

KAUNO SUSIVIENIJIMO „SODAI“ BENDRIJŲ PIRMININKŲ KOFERENCIJA ŽEMĖTVARKOS KLAUSIMAIS

Gruodžio 15 dieną Kauno susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkai ir kviestinai svečiai rinkosi į, po remonto dar dažais kvepiančią, Kauno rajono savivaldybės aktų salę. Šventiška nuotaika tvyrojo ne tik dėl artėjančių kalėdinių švenčių, bet ir dėl to, kad sodininkų konferencija buvo pirmasis renginys moderniai renovuotoje, meniškai apipavidalintoje, jaukioje savivaldybės salėje. Sodiečiai juokavo, kad Kauno rajonas turėjo geriausius reitingus šalyje turintį Merą, bet prasčiausią salę, o dabar turime ir gražiausią aktų salę, kas skatins čia dažniau rengti renginius, pasikviečiant kitų rajonų kolegas.


Jonavos merijoje 2012 m rugsėjo 26 d. įvyko Jonavos rajono sodininkų bendrijų pirmininkų susitikimas su Jonavos Meru

Susitikimo protokolas2012 m rugsėjo 17 d. Seime vyko eilinis trečias Tarpinstitucinio pasitarimo posėdis sodininkų bendrijų problemoms

Svarstyta sodininkų bendrijų teritorijų žymėjimas kadastro žemėlapyje, sodininkų bendrijų teritorijų planavimo problemos, pirminių žemėtvarkos planų įteisinimas, teritorijų pavaldumas, kadastrinių matavimų šiose teritorijose problemos, sodininkų bendrijų, esančių prie regioninių valstybinių kelių, aplinkinių ribų ir kelio apsaugos zonų konfliktinės situacijos ir galimi sprendimo būdai. Posėdžio protokolasPAVYZDINGAI TVARKOMOJE SODININKŲ BENDRIJOJE „MONOLITAS“ 2012 LIEPOS 14 DIENĄ ĮVYKO TURININGA MUZIKINĖ-LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Popietę vedė s.b. „Monolitas“ pirmininko pavaduotojas Andrius Klementavičius. Savo kūrybos eiles skaitė bendrijos narys Raimundas Balčiūnas. Įdomiai oranžuotas dainas dainavo bendrijos narė, VDU muzikos akademijos studentė Julija Stankevičiūtė. Jai akomponavo gitara Gediminas Pervazas. Popietę vainikavo Petrašiūnų bendruomenės centro choro „Monte Pacis“ koncertas su poezijos skaitiniais. 2010 rugpjūtyje, rašytojo Laimono Inio iniciatyva sodininkų bendrijoje „Bitukas“ organizuotas renginys „Literatūrinė popietė sode“, tampa ne tik tradiciniu renginiu, bet ir įgauna muzikinį atspalvį.

Danutės Varkalienės straipsnis apie chorą „Monte Pacis“ KAUNO RAJONO MERAS PASIRAŠE POTVARKĮ DĖL TRADICINĖS KASMETINĖS SODININKŲ BENDRIJŲ APŽIŪROS IR JOS NUOSTATŲ 2012 METAMS. KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL SIŪLOMŲ LANKYTI BENDRIJŲ IR JŲ SKLYPELIŲ KAUNO SUSIVIENIJIMUI "SODAI".

Nuostatai


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE 2012-04-21 ĮVYKO KAUNO SUSIVIENIJIMO „SODAI“ ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA

Konferencijos darbe užsiregistravo 101 sodininkų bendrijų pirmininkas iš Kauno, Prienų, Jonavos, Kaišiadorių, Šakių rajonų. Konferencijoje buvo svarstomi sekantys klausimai:
1. Kauno susivienijimo „Sodai“ valdybos ataskaita ir artimiausių spręstinų uždavinių formulavimas.
2. Elektros tinklų išpirkimo eiga, realūs rezultatai ir tolimesnė eiga.
3.Teisės aktų nuostatų reglamentuojančių bendros teritorijos nuomą ir valdymą pasikeitimai . Bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms aktualijos. Tolimesnių veiksmų tikslingumas.
4.Kadastriniai matavimai ir naujausi pasikeitimai teisiniuose aktuose. Spręstinų sodininkų probleminių nuostatų įtraukimas į rinkimines partijų programas ir palankus įstatymų koregavimo organizavimas.
5.Pasisakymai.
6.Kreipimosi į Seimo narius dėl diskutuojamų problemų priėmimas.
7.Revizijos akto tvirtinimas ir naujos valdybos rinkimai.
TARPINSTITUCINIO PASITARIMO SODININKŲ PROBLEMOMS SPRĘSTI SEIME SVARSTOMŲ KLAUSIMŲ APTARIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE PROTOKOLAS
2012 m. kovo 28 d.

Aptarime dalyvavo: Kauno rajono savivaldybės vice meras Petras Mikelionis ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, kelių ir transporto sk. vyr. specialistas Rokas Baliūnas, urbanistikos sk. vyr. specialistai Mindaugas Kruopis ir Rytė Valentaitė, aplinkos sk. vyr. specialistė Romalda Bagdanavičienė, VĮ Registrų Centro Kauno filialo direktoriaus pavaduotoja Daiva Andrijauskienė ir skyriaus vedėjo pavaduotojas Valentinas Janušauskas, Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas ir valdybos narė Angelė Bagdonienė, s.b. „Pajiesys“ pirmininkas Antanas Pešaitis, s.b. „Žasma“ pirmininkas Algirdas Kirša, s.b. „Upytė“ pirmininkas Vytautas Šneideris, s.b. „Gervėnupis“ atstovas Blažiejus Čerapas. Su Žemės Ūkio ministerijos Žemės Politikos skyriumi telefonu buvo suderintas prašymas dėl atstovų dalyvavimo pasitarime, o Nacionalinei Žemės Tarnybai kaip ir Registrų centrui kovo 23 d. buvo nusiusti planuojami svarstyti klausimai, tačiau atstovų nesulaukta.2011 GRUODŽIO 3D. KONFERENCIJA

Kauno rajono savivaldybės salėje 2011-12-03 įvyko Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija. Susirinko 105 pirmininkai iš Kauno, Prienų, Jonavos, Kaišiadorių, Šakių rajonų. Konferenciją savo dalyvavimu pagerbė ir pasisakė Seimo nariai Kęstutis Daukšys, Almantas Petkus, Rokas Žilinskas, Žemės Ūkio viceministras Edvardas Raugalas, žurnalo „Rasos“ redaktorė Rasa Žemaitienė, Kauno rajono mero pavaduotojai Petras Mikelionis ir Antanas Makarevičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis ir kiti svečiai. Svarstyta besibaigiantis sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo procesas ir jo tolimesnė eiga, buitinių atliekų tvarkymo skirtumai Kauno ir Prienų rajonų bendrijose, nesibaigiančios sklypelių kadastrinių matavimų ir jų koregavimo problemos, adresų suteikimo eiga, Kauno rajono Aplinkosaugos Agentūros vyr. specialistas Giedrius Valiukevičius bendrijų pirmininkus trumpai supažindino su vandens telkinių apsaugos zonų reikalavimais. Konferencijos dalyviai priėmė nutarimą dėl kreipimosi į dalyvaujančius Seimo narius, Žemės Ūkio ministrą ir Teisingumo ministrą konferencijoje svarstytais klausimais. Sodininkus, dalyvavusius Kauno rajono savivaldybės ir Kauno susivienijimo apžiūroje – konkurse „Mėgėjiški Sodai – 2011“, pagerbė apdovanojimais žurnalas „Rasos“, Kauno rajono savivaldybė, LSD Kauno susivienijimas „SODAI“.


                                                                    Straipsnis


LITERATŪRINĖ POPIETĖ – RASOS LAGŪNOJE

Birželio 25 dieną sodininkų bendrijoje „LAGŪNA“ vyko renginys „Literatūrinė popietė – RASOS LAGŪNOJE“. Renginyje dalyvavo rašytojai, aktoriai, savivaldybės vadovai ir sodiečiai, kultūrinių renginių tradicijų puoselėtojai.


                                                                    Straipsnis


Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija

Kauno rajono savivaldybėje 2011 m. gegužės 7 d. vyko pavasarinė Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkų konferencija. Susirinke 102 bendrijų pirmininkai aptarė svarbiausias ateinančios vasaros problemas; elektros tinklų išpirkimo eigą, vidaus kelių žemės nuomos mokesčio pagrįstumą, bendrijos bendrai nuomojamos žemės išpirkimo galimybes, kadastrinių matavimų problemas, buitinių atliekų tvarkymo klausimus bendrijose ir kitas. Aptartais klausimais konferencijos dalyviai priėmė nutarimus dėl nagrinėtų klausimų kreiptis pagalbos į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, Seimo narius V. Mazuronį ir I. Šiaulienę. Susirinkusieji padėkojo konferencijoje dalyvavusiam Seimo nariui Rokui Žilinskui už Energetikos ministerijoje sistemingai organizuojamus pasitarimus sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo procesui spartinti.Susitikimas su seimo nariais Kęstutčiu Daukšiu, Roku Žilinsku ir Valentinu Mazuroniu


SODININKŲ BENDRIJOSE GIMSTA NAUJOS TRADICIJOS. 2010 m. RUGPJŪČIO mėn. SODŲ BENDRIJOJE „BITUKAS“ RAŠYTOJO LAIMONO INIO PAVYZDINGAI SUTVARKYTAME KIEMELYJE SUORGANIZUOTA GRAŽI IR TURININGA LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Šventę pradėjo muzikos akordais bendrijos pirmininkas Algirdas Jurkšaitis. Vištelio- Višteliausko kūrybą skaitė aktorius Petras Venclova. Laimono Inio kūrybą skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė. Apie savo kūrybą papasakojo ir pats rašytojas Laimonas Inis. Daugeliui svečių rašytojas padovanojo savo paskutinius leidinius su dedikacijomis. Pasisakė eilė kultūros puoselėtojų. 


   


30-ČIO, 40-ČIO IR DAR RIMTESNI JUBILIEJAI NE RETAS REIŠKINYS BENDRIJOSE

Gražu ir prasminga susirinkti jauniems ir seniems prie vaiŠių stalo, prisiminti malonias ar sunkias bendrų vargų ir džiaugsmų akimirkas. Vienas is tokių renginių 2009 metų vasarą vyko sodininkų bedrijoje "Diemedis". 


   


Sekmokas: sodininkų problemos turi būti sprendžiamos nedelsiant


„Sodininkų problemos dėl elektros energijos tiekimo yra pagrįstos ir turi būti išspręstos dar šiais metais“ – tai po šiandien vykusio susitikimo su sodininkų bendrijų atstovais, elektros skirstymo bendrovių VST ir „Rytų skirstomieji tinklai“ (RST) vadovais pareiškė energetikos ministras Arvydas Sekmokas.
Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas susitikimo dalyviams išdėstė pagrindines problemas, su kuriomis susiduria keli šimtai tūkstančių Lietuvos sodininkų. Viena pagrindinių bėdų – nevyksta elektros tiekimo infrastruktūros išpirkimas.Lietuvos Sodininkų Draugijos atstovų susitikimas su energetikos ministru Arvydu Sekmoku


Birželio 16d. seimo frakcija “Tvarka ir Teisingumas” į frakcijos posėdį pasikvietė energetikos ministrą Arvydą Sekmoką ir Lietuvos Sodininkų Draugijos atstovus aptarti daugelį metų besitęsiančias problemas, aprūpinant sodiečius elektros energija ir sprendžiant elektros tinklų priklausomybės bei išpirkimo klausimus. Pradžioje pasisakęs ministras atkartojo mintis ir motyvus, kuriais vadovavosi iki šiol sprendęs šiuos klausimus buvęs Ūkio ministras V. Navickas. Nauja buvo tai, kad ministras išsakė mintį, esą nederėtų priiminėti sprendimų šiais klausimais, kol bus įteisinta sprendžiamoji balsų dalis LEO LT darinyje. Sodininkų atstovai, Kauno susivienijimo “Sodai” p-kas R Šeštakauskas ir LSD p-kas V. Butkevičius, su tuo kategoriškai nesutiko.


LIETUVOS SODININKŲ DRAUGIJA INFORMUOJA


      Sodininkų draugijos valdybos nariai š. m. gegužės 6d. LR Žemės ūkio ministerijoje susitiko su Danijos mėgėjiškų sodų asociacijos generaliniu sekretoriumi Mogens Ginnerup-Nielsen. Buvo išklausytos informacijos apie Danijos ir Lietuvos mėgėjišką sodininkystę. Sutarta, kad 2010metais Danijos sodininkai mėgėjai atvyks į Lietuvą apžiūrėti mėgėjiškų sodų, pasidalinti patirtimi po jų apsilankymo Lietuvoje mūsų sodininkai galės aplankyti Danijos sodininkus mėgėjus.LIETUVOS SODININKŲ DRAUGIJOS NARĖS
VILNIAUS SUSIVIENIJIMO "SODAI" VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS


      2009 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos salėje įvyko Lietuvos sodininkų draugijos narės Vilniaus susivienijimo „Sodai“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas išrinko Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininką, kuris tuo pat metu yra ir valdybos pirmininku. Juo tapo Vladislovas Butkevičius, vadovavęs šiam susivienijimui iki rinkimų.KAUNO SUSIVIENIJIMO “SODAI” SODŲ BENDRIJŲ PIRMININKŲ ATASKAITNĖ METINĖ KONFERENCIJA


     2009m. balandžio 25 d. Kauno rajono savivaldybės salėje įvyko Kauno susivienijimo “SODAI” sodų bendrijų pirmininkų ataskaitinė metinė konferencija . Konferencijoje dalyvavo 107 sodų bendrijų pirmininkai iš Kauno, Prienų, Jonavos ir Kaišiadorių rajonų. Jie atstovavo 165 sodų bendrijas dalyvaujančias Kauno susivienijimo “SODAI” veikloje. Pagrindiniai pasisakymai buvo skirti elektros tinklų perdavimui UAB “VST”, buitinių atliekų šalinimui iš sodų bendrijų, geodezinių matavimų ir kitoms sodų bendrijas varginančioms problemoms. Ataskaitinį pranešimą perskaitė susivienijimo pirmininkas Romualdas Šeštakauskas. Revizijos aktą perskaitė revizijos komisijos pirmininkas Romas Ramanauskas. Konferencijoje pasisakė s.b. “Smiltelė”, s.b. “Ąžuolėlio”, s.b. “Monolitas” ir kiti pirmininkai. Pasisakė konferencijos darbe dalyvave svečiai; seimo narys, kandidatas į prezidentus Valentinas Mazuronis, Kauno rajono savivaldybės Mero pirmoji pavaduotoja Nijolė Kliučienė, Kauno rajono savivaldybės Administracijos Direktorius Vytas Bancevičius, UAB “GEOMATAVIMAI” direktorė Jurgita Gedgaudaitė, Kauno rajono Policijos Komisariato prevencijos poskyrio vyr. specialistas Darius Joneikis, Kauno Regiono Aplinkos Apsaugos agentūros vyr. inspektorius Giedrius Valiukevičius, Kauno rajono Priešgaisrinės Saugos Tarnybos komandos viršininkas Klemensas Narkevičius, “Sodo Kraitės” vyr.redaktorius Feliksas Marcinkus, Lietuvos Sodininkų Draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius ir kiti svečiai. Konferencijoje priimti nutarimai dėl kreipimosi pagalbos perduodant elektros tinklus VST į seimo narį Valentiną Mazuronį, dėl komunalinių atliekų tvarkymo problemų į Premjerą Andrių Kubilių, dėl s.b. “Rūta” 60-mečio jubiliejaus organizavimo į Kauno Miesto savivaldybę.


     Plačiau apie priimtus nutarimus galite sužinoti šios mūsų interneto svetainės kreipimusi ir spaudos skiltyse.LIETUVOS SODININKŲ DRAUGIJOS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS


     2009m.banlandžio 16d. įvyko ataskaitinis Lietuvos sodininkų draugijos susirinkimas, kuriame aptartas Draugijos darbas 2008metais. Pirmininkas V.Butkevičius savo ataskaitoje išanalizavo praėjusių metų veiklą, aptarė laimėjimus ir pasitaikančius nesklandumus.
Susirinkimas išklausė ir patvirtino revizoriaus, finansinės atskaitomybės ataskaitas.
     Draugijos pirmininku ir prezidiumo pirmininku naujai kadencijai išrinktas V. Butkevičius. Prezidiumo nariais išrinkti: R. Šestakauskas – Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas, D. Dužinskienė – Telšių susivienijimo „Sodai“ pirmininkė, L. Mituzienė – Panevėžio susivienijimo „Sodai“ pirmininkė, P.Jokimaitis – Marijampolės susivienijimo „Sodai“ pirmini kas.
     Susirinkimas Draugijos revizoriumi išrinko P.Laurinaitį – Raseinių susivienijimo „Sodai“ pirmininką. Patvirtinta leidinio „Mėgėjiškai sodininkystei Lietuvoje - 50m.“ redakcinė komisija, o taip pat buvo sudaryta komisija sodininkų bendrijų problemoms spręsti tai V.Butkevičius, R. Šestakauskas ir P.Jokimaitis.
     Susirinkimo nariai buvo supažindinti su sodininkų bendrijų naujos redakcijos įstatais.

Draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius
KAUNO RAJONO SODŲ BENDRIJOSE VEIKIA SAVISAUGOS GRUPĖS


2009 m. kovo 24 d. Kauno susivienijimas „Sodai“ patalpose Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato (toliau - Kauno apskr.VPK Kauno r. PK) Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas, asociacijos „Saugūs sodai“ Valdybos pirmininkas Darius Joneikis, pakvietė  asociacijos "Saugūs sodai"  Valdybos narius į susirinkimą, kuriame buvo aptarti naujų savisaugos grupių narių priėmimo klausimai bei naujų pažymėjimų įteikimo tvarka. Asociacijos „Saugūs sodai“ veikloje nuo 2005 metų Kauno rajone aktyviai dalyvauja 8 sodininkų bendrijos. Asociacijoje dalyvauja 43 nariai, kurie savo gyvenamosiose vietose, sodininkų bendrijose sukūrė 4 saugios kaimynystės grupes.


2008M. LAPKRIČIO MĖN. 29D. KAUNO SUSIVIENIJIMO “SODAI”
SODŲ BENDRIJŲ PIRMININKŲ KONFERENCIJA

          Kauno rajono savivaldybės salėje lapkričio mėn. 29 dieną įvyko tradicinė Kauno susivienijimo “SODAI”sodų bendrijų pirmininkų rudeninė konferencija. Nenuostabu, kad sodų bendrijoms pergyvenant audringą vystymosi laikotarpį taip gausiai, iš 167 kviestų dalyvavo net 124 sodų bendrijų atstovai. Konferencijos darbe dalyvavo Kauno rajono mero pavaduotoja N. Kliučienė, rajono administracijos direktorius V. Bancevičius, Seimo narys E. Klumbys, Nacionalinės Žemės tarnybos Kadastrų ir Geodezijos departamento direktorius S. Urbanas ir kiti svečiai. Kauno susivienijimo ‘Sodai” pirmininkas R. Šeštakauskas ilgame savo pasisakyme apžvelgė svarbiausias šiandienos problemas. Tai ir kadastrinių matavimų nesibaigiančios problemos, sodininkų bendrijų įstatymo pataisos, kurios įsigaliojo nuo lapkričio mėn. 25 dienos, Žemės įstatymo ir Teritorijų Planavimo įstatymų pataisos, liečiančių sodininkų gyvenimą, apžvalga. Pirmininkas eilinį kartą priminė būtinumą užbaigti sodų bendrijų žemės nuomos sutarčių su valstybe sudarymą. Akcentuota gyvenančių nuolatinai sodų bendrijose gyvenamosios vietos deklaravimo klausimai, energetikos įstatymo pataisų, įsigaliojančių nuo 2009.01.01, atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo iki 2009.01.01 aktualijos. Pasisakyme atkreiptas dėmesys į kadastrinių matavimų sukeliamus konfliktus ir paprašyta susirinkusių sodų bendrijų pirmininkus atidžiai išklausyti pakviesto Kadastrų ir Geodezinių matavimų departamento direktoriaus pasisakymą ir, užduodant klausimus, gerai išsiaiškinti savo ir matavimus atliekančių matininkų teises, pareigas ir matavimo rezultatų apiforminimo subtilybes ir gudrybes, kuriomis dažnai naudojasi matininkai. Nors ir labai viršijęs laiko reglamentą, R.Šeštakauskas apgailestavo, kad nespėjo paliesti visų aktualių šiandienos klausimų ir pasiūlė smulkiau susipažinti su mūsų aktualijomis Kauno sodų svetainėje elektroniniu adresu: www.kaunosodai.lt. Pritarta prelegento pasiūlymui kreiptis į Žemės Ūkio ministrą dėl darbo grupės sudarymo sodų bendrijų problemoms nagrinėti ir spręsti. Kreipimasį suredaguoti įpareigota Kauno susivienijimo “SODAI” valdyba.LIETUVOS  SODININKŲ  DRAUGIJA

El.p.sodininkai@gmail.com

Lietuvos sodininkų draugija kartu su Žemės ūkio ministerija pagal sudarytą programą Lietuvos  sodininkystės ir daržininkystės institute , Babtuose, rugpjūčio 28d.surengė seminarą „Ekologinis sodininkavimas sodininkų bendrijose“. Seminare dalyvavo Vilniaus,Kauno, Ukmergės, Raseinių, Panevėžio, Telšių, Ignalinos, Švenčionių miestų ir rajonų savivaldybėse esančių sodininkų bendrijų nariai.Jame pranešimus apie ekologiškai švarios ir kokybiškos produkcijos auginimą sodininkų bendrijose, vaisių, uogų, daržovių asortimento plėtimą, žemaūgių ir pusiau žemaūgių sodų veisimą, naujų augalų veislių parinkimą, vaismedžių veislių gerai derančių be cheminės apsaugos veisimą, dirvožemio ir jo derlingumo išsaugojimą, žaliąsias trąšas skaitė Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto darbuotojai:N.Uselis, L.Raudonis, J.Lanauskas, L.Buskienė, A.Valiuškaitė, Žemės ūkio ir Ūkio ministerijos darbuotojai.

Seminarą sudarė dvi dalys: teorinė ir praktinė. Po teorinės dalies seminaro dalyviai iš  salės persikėlė į Instituto sodus, kur mokslininkai gyvai iliustravo pranešimų medžiagą ir atsakinėjo į sodininkų pateiktus klausimus.

Pirmininkas Vladislovas Butkevičius
Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ sodininkų bendrijų pirmininkų
2008m. balandžio 19d. konferencija

          Susidarius neaiškiai situacijai, siekiant paspartinti klausimų sprendimą prieš prasidedant vasaros sezonui, Kauno susivienijimas “SODAI” Kauno rajono savivaldybės salėje 2008m. balandžio mėnesio mėn.19d. pakartotinai organizavo sodininkų bendrijų pirmininkų konferenciją. Joje pakviesti dalyvavo ir pasisakė LR Seimo nariai Laima Mogenienė, Juozas Jaruševičius ir Vytautas Kamblevičius. Apie konferenciją išsamiau aprašyta “Valstiečių laikraštyje” 2008.04.26. Nr.31, “Ūkininko patarėjas” 2008.05.03 Nr.49(2249)  ir “Lietuvos ryto” 2008.04.22. Nr. 90(5255) priede “Laikinoji sostinė”. Konferencijoje dalyvavusieji, per 100 sodų bendrijų pirmininkų iš Kauno , Prienų, Kaišiadorių ir Jonavos rajonų vieningai priėmė kreipimasi į LR Seimo valdybą , ragindami spręsti elektros tinklų išpirkimą iš esmės. Kreipimasi nutarta pasirašyti konferencijoje dalyvavusiems Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Telšių, Šiaulių, Jonavos, Raseinių rajoninių susivienijimų atstovams. Kreipimosi tekstas paskelbtas “Laikinojoje sostinėje” 2008.05.06. Nr.50. Be to, konferencija nutarė kreiptis  į  sodininkų problemas aktyviai kuruojančią Seimo narę Laimą Mogenienę metodinės ir konsultacinės pagalbos, siekiant apginti sodininkų bendrijų narių teises ir interesus. Rezultate, L.Mogenienės pastangomis, Žemės Ūkio ministrė 2008.06.19d. įsakymu Nr. 3D-350, sudarė “Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetą”. Pirmieji šio komiteto posėdžiai nuteikia optimistiškai.Apie šio komiteto veiklą informuosime ateityje.


Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ sodininkų bendrijų pirminikų
2007m. gruodžio 1d. konferencija

          2007.12.01. Kauno rajono savivaldybės įvykusi Kauno susivienijimo “SODAI” sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija kreipėsi į LR Seimo valdybą; į LR Vyriausybę; į LR prezidentą V.Adamkų; į LR seimo žmogaus teisių komitetą, pridėdama 99 konferencijos dalyvių parašus.  Kreipimosi tekstas viešai buvo paskelbtas laikraštyje “Ūkininko patarėjas” 2007.12.06. Nr.142(2191). Į tai rimtai sureagavo tik Seimo pirmininko pavaduotojas Alfredas Pekeliūnas. Jis 2007.12.18. raštu pavedė Ūkio ministrui išsiaiškinti situaciją ir pateikti išsamų atsakymą bei galimus problemos sprendimo būdus. Remiantis šiuo įpareigojimu, LR Ūkio ministras 2007.12.29. įsakymu Nr. 4-548 sudarė darbo grupę sodininkų bendrijų energetikos įrenginių išpirkimo problemoms nagrinėti, susidedančią iš 14 atsakingų įvairių institucijų atstovų. Darbo grupei per tris mėnesius buvo pavesta išnagrinėti sodininkų bendrijų energetikos įrenginių išpirkimo problemas, prireikus parengti atitinkamų teisės aktų projektus ir, juos suderinus nustatyta tvarka su suinteresuotomis institucijomis, pateikti LR Ūkio ministrui. Po eilės posėdžių, 2008.05.12 buvo paruoštas “Lokaliųjų (sodų bendrijų) elektros tinklų turto įvertinimo ir leistinųjų galių perskaičiavimo metodikos” projektas. Lietuvos sodininkų bendrijų atstovai šiam projektui atsisakė pritarti ir pateikė savo “Atskirąją sodininkų bendrijų nuomonę”, kurią pareikalavo prijungti prie posėdžio protokolo.Deja, po to netikėtai darbo grupės pirmininkas , LR Seimo narys Juozas Jaruševičius netikėtai pareiškė, kad darbo grupė užduotį įvykdė ir jos veiklą nutraukė. Koks paruošto projekto likimas ir kaip apie nuveiktą darbo grupės veiklą Ūkio ministras informavo LR Seimo valdybą, iki šiol informacijos gauti nepavyksta.


Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ sodininkų bendrijų pirmininkų
2007m. liepos 19d. konferencija

        2007m. liepos 19d. Kauno rajono savivaldybės salėje įvyko Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija. Konferencijos darbe dalyvavo ir pasisakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas,administracijos direktorius Vytas Bancevičius ,Kauno rajono policijos viršininikas Sergėjus Šestakovas, antstolių atstovas Robertas Vaitkevičius ir kiti garbūs svečiai. Pranešimą sodininkų vardu išdėstė Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ pirmininkas R.Šeštakauskas.Pranešime buvo nagrinėjami sodų bendrijų infrastruktūros vystymo ir finansavimo  problemos, atliekų iš bendrijų išvežimo klausimai, viešosios tvarkos palaikymo problemos, mokesčių surinkimo ir finansavimo sunkumai, teisiniai ir juridiniai klausimai. Konferencijos dalyvius nudžiugino naujojo Kauno rajono mero Valerijaus Makūno pasisakymas kurio esmė:’’Atėjo laikas savivaldybei veidu atsigrežti į sodininkų bendrijas ir jų problemas nes tai visu bendras reikalas ir gyvybiškai svarbus Kauno rajono gyvenime’’.Apie viešosios tvarkos palaikymo problemas ir planus plačiai susirinkusius supažindino ir į daugelį klausimų atsakė Kauno rajono policijos viršininkas Sergėjus Šestakovas ir kiti dalyvave policijos skyrių vadovai. Apie galimybes išieškoti iš bendrijos narių įsiskolinimus vadovaujantis civilinio kodekso nustatyta tvarka supažindino ir į klausimus atsakė antstolis Robertas Vaitkevičius. Nutarta paruošti teisinės pagalbos ir konsultacijų sutarties projektą tarp Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ ir antstolio R. Vaitkevičiaus biuro.

         Pabaigoje susivienijimo ‘’SODAI’’ pirmininkas R.Šeštakauskas supažindino su 2007 balandžio 21d. Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ ataskaitinės konferencijos nutarimų kreiptis į LRS  Ekonomikos komitetą su prašymu rasti galimybę iš biudžeto skirti rajonų savivaldybėms finansavimą sodų teritorijų ir jų prieigų infrastruktūros priežiūrai ir gerinimui bei kreipimusi į LR  VRM ministrą R.Šukį dėl didesnių pastangų palaikant viešają tvarką sodų bendrijose .