KAUNOSODAI.LT
KAUNO RAJONO SODŲ BENDRIJŲ IR JŲ SKLYPŲ APŽIŪROS KONKURSAS
MĖGĖJIŠKI SODAI – 2010 m.

   

Kauno Rajono Savivaldybės Mero sudaryta vertinimo komisija, vadovaujama Mero pavaduotojo Petro Mikelionio vadovaujantis konkurso nuostatais, nutarė pripažinti nugalėtojais ir apdovanoti sekančius sodininkus

Sodininkų bendrija „Drobė“ - Sakalauskienė Jūratė

Sodininkų bendrija „Kadugys“ - Papinigiai Janina ir Valdas

Sodininkų bendrija „Lagūna“ - Rebždžiai Dalia ir Vladas

Sodininkų bendrija „Laumėnai“ - Bujauskienė Joana

Sodininkų bendrija „Lelija“ - Blaževičiai Daiva ir Vytautas

Sodininkų bendrija „Pabiržė“ - Kregždės Rita ir Gražvydas

Sodininkų bendrija „Slėnis“ - Eimuntai Rita ir Viktoras

Sodininkų bendrija „šilas“ - Jasulaičiai Jūratė ir Henrikas

Sodininkų bendrija „Vija“ - Boguslauskai Regina ir Vytautas

Sodininkų bendrija „Tauraupis“ - Makuškos Genovaitė ir JonasGERIAUSIAI BESITVARKANČIOS SODŲ BENDRIJOS PRIPAžINTOS PAVYZDINĖMIS

Sodininkų bendrija „Banga“ - pirmininkas Jonas Balčiūnas

Sodininkų bendrija „Margupis“ - pirmininkas Rimantas Vanagas

Sodininkų bendrija „Tauraupis“ - pirmininkas Gintautas GruzdžiūnasKauno susivienijimo „Sodai“ valdyba
nutarė papildomai apdovanoti sekančius sodininkus
dalyvavusius Kauno rajono sodų bendrijų ir jų sklypų apžiūros konkurse
„MĖGĖJIšKI SODAI - 2010“

Sodininkų bendrija „Aluona“ - Sabaliauskai Birutė ir Romas

Sodininkų bendrija „Aras“ - Davidonienė Aldona

Sodininkų bendrija „Banga“ - Sadeckas Antanas

Sodininkų bendrija „Biruliškės“ - Avižieniai Ona ir Romas

Sodininkų bendrija „Dainava“ - Mickūnas Jonas

Sodininkų bendrija „Drobė“ -Klinkevičiai Zita ir Povilas

Sodininkų bendrija „Harmonija“ - Lazauskai Aldona ir Gintautas

Sodininkų bendrija „Kanklės“ - Vebrienė Jolita

Sodininkų bendrija „Kernavė“ - Martinaičiai Zita ir Stasys

Sodininkų bendrija „Lakštingala“ - Butkevičiai Janina ir Petras

Sodininkų bendrija „Laumė“ - Paulauskienė Angelė

Sodininkų bendrija „Margupis“ - Rutkauskai Stefanija ir Albinas

Sodininkų bendrija „Pilėnai“ - šukštai Angelė ir Vladas

Sodininkų bendrija „Poilsis“ - Girniai Jūratė ir Bronius

Sodininkų bendrija „Sveikata“ - Aželiai Aldona ir Vidmantas

Sodininkų bendrija „Viltis“ - Mozeriai Vanda ir Petras

Sodininkų bendrija „Vyturys“ - Jusai Irena ir Vaclovas

Sodininkų bendrija „žaisa“ - Nagliai Aldona ir Petras

Sodininkų bendrija „žiedas“ - Gečai Vida ir Aloyzas