KAUNOSODAI.LT
> KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 Priedas Nr.6

 

AKTYVIAUSI KONKURSO-APŽIŪROS ORGANIZATORIAI,APDOVANOJAMI APLINKOS MINISTERIJOSPADĖKOS RAŠTAIS

 

1.Grigorijus Molčanovas – Ukmergėsr.savivaldybės -mero pavaduotojas

2.Henrik Jankovski – Trakų r. savivaldybės -mero pavaduotojas

3.Kęstutis Petkūnas – Trakų r. savivaldybės Architektūros sk. specialistas (ekologas)

4.Kęstutis Trečiokas- Telšių r.savivaldybės administracijos direktorius

5.Vytautas Kriaučiūnas – Panevėžio r.savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas

6.Rasa Kaziliūnienė – Utenos r. savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos sk. vyr.specialistė

7.Albinas Špakauskas – Alytaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas

8.Pranciškus Jokimaitis – Marijampolės sodininkų bendrovės pirmininkas

9.Romualdas Šeštakauskas – Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas

10.Pranciškus Budreika – Telšių susivienijimo „Sodai“ pirmininkas

11.Antanas Perednis – Ukmergės susivienijimo „Sodai“ pirmininkas

12.Česlovas Veiverys – Kretingos susivienijimo „Sodai“ pirmininkas

13.Ginutis Taurinskas – S/B „Dobilas“ pirmininkas, Vilniaus r.

14.Zigmas Urbonas – S/B „Rasa“ pirmininkas, Vilniaus m.

15.Rolandas Katkus – S/B „Orija“ pirmininkas , Marijampolės r.

16.SaulėSvirskienė – S/B „Mokolai“ pirmininkė, Marijampolės r.

17.Vytautas Savickas – S/B „Pasaga“pirmininkas, Vilkaviškio r.

18.Stasys Grigas – S/B „Technika“ pirmininkas, Ukmergės r.

19.Juozas Papickas – S/B „Miškininkas“pirmininkas, Ukmergės r.

20.Jonas Zalepūga – S/B „Statikai“ pirmininkas, Ukmergės r.

21.Zinaida Zarankienė – Ukmergės gėlininkų draugijospirmininkė

22.Valentinas Zavtrikovas – S/B „Versmė“ pirmininkas, Kauno r.

23.Roma Samienė – S/B „Raizgupis“pirmininkė, Raseinių r.

24.Kazys Kybartas – S/B „Šilelis“pirmininkas, Širvintų r.

25.Česlovas Butrimas – S/B „Ąžuolas“pirmininkas, Ignalinos r.

26.Pranciškus Šinkūnas – S/B „Pušynėlis“pirmininkas, Švenčionių r.