KAUNOSODAI.LT
> KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 Priedas Nr.5

 

SODO SKLYPŲ ŠEIMININKAI UŽ GERAI TVARKOMĄ SODO SKLYPĄ APDOVANOJAMI KONKURSO ORGANIZATORIŲ-

LIETUVOS SODININKŲ DRAUGIJOS PADĖKOS RAŠTAIS

 

ALYTAUS RAJONAS

1.Angelė ir Alfredas Jankauskai– S/B „Dainava“

2.Juzė ir Rimvydas Kryžiokai – S/B „Dobilas“

3.Aldona Marcinkevičienė – S/B „Nemunas“

 

LAZDIJŲRAJONAS

4.Alma ir Algis Sinkevičiai– „Baltojo “ S/B

 

UKMERGĖS RAJONAS

5.Tivona Baranovienė– S/B „Pušelė“

6.Aldona ir Vytautas Gipai– Ukmergės gėlininkų draugija

7.Virginija Lunienė– Ukmergės gėlininkų draugija

8.Roma Ciesiūnienė– Ukmergės gėlininkų draugija

 

JONAVOSRAJONAS

9.Slavomiras Kęstutis Kūras– S/B „Inkaras -2“

 

TELŠIŲ RAJONAS

10.Vanda ir Algirdas Knystautai– S/B „Lukstas“

11.Nijolė ir Bronius Varpiotai– S/B „Draugystė“

12.StanislavaUrnikienė – S/B „Draugystė“

 

MARIJAMPOLĖS RAJONAS

13.Birutė ir Stasys Taučkėlos- S/B „

 

UŽ ILGAMETĮ DARBĄ SODININKYSTĖS BARUOSE

1.Albinas Špakauskas – Alytaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas ( 35 metai)

2.Juozas Papickas – S/B „Miškininkas“ pirmininkas Ukmergės raj. (20 metų)