KAUNOSODAI.LT
> KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 Priedas Nr.1

 

KONKURSO – APŽIŪROSNUGALĖTOJOS -SODININKŲ BENDRIJOSUŽ GERIAUSIAI TVARKOMĄ SODININKŲ BENDRIJŲ SODO TERITORIJŲ KRAŠTOVAIZDĮ APDOVANOJAMOS KONKURSO ORGANIZATORIŲ – APLINKOS MINISTERIJOS PADĖKOS RAŠTAIS IR LENTOMIS SU UŽRAŠU

 „PAVYZDINGAI TVARKOMA SODININKŲ BENDRIJA 2007“

 

VILNIAUS RAJONAS

1.S/B „Dobilas“ – pirmininkas Ginutis Taurinskas

2.S/B „Beržynas“ – pirmininkė Liuda Žekonienė

3.S/B „Santaka“ – pirmininkas Henrikas Kartanas

 

VILNIAUS MIESTAS

4.S/B „Rasa“ – pirmininkas Zigmas Urbonas

 

TRAKŲ RAJONAS

5.S/B „Onkologas“ – pirmininkas Algis Samuolis

 

ALYTAUSRAJONAS

6.S/B „Dainava“ – pirmininkasValdas Eitmanavičius

7.S/B „Vyturėlis“ – pirmininkė Ona Kairiūkštienė

 

MARIJAMPOLĖS RAJONAS

8.S/B „Papartis“ – pirmininkė Stefanija Straleckienė

 

UKMERGĖS RAJONAS

9.S/B „Mūša“ – pirmininkas Alfonsas Bernotas

10.S/B „Pušelė“ – pirmininkė Tivona Baranovienė

 

KAUNO RAJONAS

11.S/B „Gervėna“ – pirmininkė Galina Adomavičienė

               Respublikine apziuros komisija "Gervenos" sodu bendrijoje

 

RASEINIŲ RAJONAS

12.S/B „Dubysa“ – pirmininkė Vaida Mauragienė

 

KRETINGOS RAJONAS

13.S/B „Draugystė“ – pirmininkas Vaidotas Janulaitis

 

PLUNGĖS RAJONAS

14.S/B „Saulutė“ – pirmininkas Algis Lingys

 

TELŠIŲ RAJONAS

15.S/B „Putinas“ – pirmininkė Adelija Giniotienė

 

UTENOS RAJONAS

16.S/B „Jovaras“ – pirmininkas Juozas Drobelis