KAUNOSODAI.LT
Ginčai dėl Jūrės miestelio geležinkelio stoties tebesitęsia
( "Suvalkietis" 2012-07-18 )