KAUNOSODAI.LT
KAS STATOMA ANT LEO LT PAMATŲ2009 m. birželio 16 d. Seime frakcijos “Tvarka ir teisingumas” posėdyje naujasis Energetikos ministras Arvydas Sekmokas, išklausęs sodininkų problemas, nusistebėjo esama situacija ir prižadėjo, jei patikrinus faktus jie pasitvirtins, priimti reikiamus sprendimus. 2009 m. liepos 14 d. ministras susodino Energetikos ministerijoje prie stalo Lietuvos Sodininkų Draugijos, “RST”, “VST” ir jas kontroliuojančių valstybės institucijų atstovus, suformulavęs įpareigojimą: “Sodininkų problemos dėl elektros energijos tiekimo yra pagristos ir turi būti išspręstos dar šiais metais”.

Atominė elektrinė Ignalinoje uždaryta. LEO LT paguldytas ant menčių. Beliko Elektros Energetikos įstatymo pataisomis išspręsti elektros energijos rinkos formavimą, jos kainos reguliavimą naujomis sąlygomis ir tokias smulkmenas kaip sodininkų lokaliųjų elektros tinklų problemėlės. Suklusti privertė tai, kad įstatymo, reguliuojančio gyvybiškai vieną iš aktualiausių valstybės klausimų, pataisų projektas Seimą pasiekė tik pora savaičių prieš Kalėdas. Priėmimas vyko ypatingos skubos tvarka. Pasiūlymų teikimui ir jų svarstymui buvo skiriamos tik valandos. Trys sunkūs posėdžiai ekonomikos komitete svarstant Elektros Energetikos pataisų projektą praėjo produktyviai, bet….

 Juodojo antradienio gruodžio 22 d. plenariniam Seimo posėdžiui balsavimui buvo teikta virš 50 įstatymų pataisų. Vieno įstatymo aptarimui ir balsavimui skirta 3-4, o kai kuriems tik 1-2 minutės. Sodininkų pataisos Elektros Energetikos įstatymui paralyžiavo rytinį posėdį 15min. ir vakarinį 45 min. Tai puikiausias įrodymas, kad sodininkų problemos yra rimtesnės ir skaudesnės nei bandoma nuteikti. Nors pritarimas šioms pataisoms buvo suderintas su dauguma Tvarkiečių, Vienalietuvininkų, Darbiečių, Socdemų, tačiau kol kas “seimo buldozerio” jėga yra sunkiai įveikiama.

Kyla natūralus klausimas, kodėl taip žiauriai buvo pasipriešinta Roko Žilinsko teikiamai projekto 16 straipsnio 2 dalies papildymo pataisai, kuria keičiamos įstatymo 42 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios sodininkams tiekiamos energijos kainos privalomą diferencijavimą. Rytiniame posėdyje, nubalsavus už šios pataisos priėmimą, vakariniame, akivaizdžiai siekiant eliminuoti rytinio posėdžio balsavimą, buvo atmestas visas 16 straipsnis. Tokių veiksmų pasekmėje Elektros Energetikos įstatyme šiandien sudaryta kolizija, kai 42 straipsnis, reglamentuojantis visuomeninės kainos reguliavimą, akivaizdžiai prieštarauja 43 ir 44 straipsnių nuostatoms. Paaiškinimas yra tik vienas. Sumos, kuriomis šiandien apiplėšiami sodininkai yra tokio dydžio, kad siekiant išsaugoti esamą situaciją, aukojami net įstatymai .

Kas iš esmės pasikeitė po LEO LT griūties ir naujųjų Elektros Energetikos įstatymo pataisų? Bandoma kalbėti apie liberalizaciją ir elektros rinkos sukūrimą. Deja, kalbėti apie liberalizaciją, kai turi nuosavą lokalųjį tinklą, bet negali gauti licencijos skirstymui ir prekybai, yra naivu. Pridėkime, kad monopolistas neturi tavo teritorijoje tinklo, bet turi licenciją, kuri jam vienam tavo teritorijoje suteikia išskirtines teises šiai veiklai neribotam laikui, ir liberalizacijos net dvasios nebelieka. Mums lokaliųjų tinklų buitiniams vartotojams viskas liko kaip ir iki šiol, tik atsirado teorinė neįgyvendinama galimybė pirkti ir parsisiųsti elektros energiją iš nepriklausomo tiekėjo, su sąlyga, kad ir toliau papildomai mokėsime diskriminacinį mokestį monopolistui.

Aiškumo dėlei, galima pateikti palyginimą. Sodų bendrija turi savo autobusą ir už savo lėšas nutiestą kelią iki miesto. Keliu vedančiu į miestą vežioti keleivius turi teisę tik UAB “X”, turinti išskirtinę licenciją vežti keleivius teritorijoje iki miesto. UAB “X” motyvuodama, kad tokiu keliu jai vežioti keleivius nuostolinga, atsisako jį aptarnauti. Pervežimo monopolistas, su Transporto ministerijos pagalba, pasitvirtina metodiką, kuri nustato, kad, jei savo sodiečius bendrija įsodins prie miesto ribos,bet rajono teritorijoje, tai už vežimą sodo bendrija privalo sumokėti UAB “X” tokia pačią kainą, kokia nustatyta už vežiojimą jos autobusais ir jos lėšomis įrengtu keliu. Jei savo keleivius bendrija įsodins prie miesto ribos, bet miesto teritorijoje, tai mokėti UAB “X” nereikės. Tokį absurdą sunku įsivaizduoti, tiesa? Deja, tiek buvusiai Ūkio ministerijai, tiek dabartinei Energetikos ministerijai, tiek VKEKK, skaičiuojant mokesčio tarifus už elektros energiją, tokia metodika yra labai normali, ir tai vadinama “pašto ženklo” principo pritaikymu?!

Antra, dirbtinai sukurtą energetikų lupikavimo problemą galima pavadinti pseudo “leistinoji naudoti galia”. Lietuvoje sodininkai savo lėšomis įrengė apytiksliai 170400 kVA transformatorinių instaliuotą galingumą ir perdavė į tuometinių rajoninių elektros tinklų balansą su teise juo naudotis savo reikmėms. Po juridinės ekvilibristikos ir politinių sprendimų sodų bendrijoms liko teisė naudotis tik apie 51850 kVA leistinosios naudoti galios. Likusį už savo pačių lėšas įrengtą galingumą pareikalauta antrą kartą išsipirkti. 2008 metais už išperkamą 1kVA buvo reikalaujama 175 lt. ( arba 118550x175= 20,746 mln. lt.). Kadangi biznis sunkiai ėjosi, nuo 2009-05-25 už 1 kVA kaina sumažinta iki 68 lt. ( arba 118550 x 68= 8,061 mln. lt.). Tokie stebuklai galimi tik energetikos biznyje.

Seimo nario Roko Žilinsko netikėtai balsavimo dieną pateikta pataisa, kad lokaliajam tinklui leistinoji galia turi būti prilyginta transformatoriaus galingumui, Seimo salėje vykusioje balsavimo sumaištyje netikėtai praslydo. Visos teiktos įstatymo pataisos įsigalioja nuo sausio 1d., bet pastaroji kažkodėl tik nuo 2010 liepos 1d.. Tiek to, galima ir už tai padėkoti Rokui ir opozicijai.

Trečias energetikų žaidimas buvo tai, kad sodininkų elektros tinklai yra avarinės būklės, dėl ko jų kaina yra neigiama. Norint juos parduoti, sodininkai turi atlikti jų renovaciją, kuri kainuotų apie pusė milijardo lt.. Vienintelė institucija, kuri su tuo nesutiko, buvo Valstybinė Energetikos Inspekcija. Matomai dėl to, kad jos vadovas turi stuburą, ir net po to, kai buvo inauguruotas laikinuoju, nepakeitė savo nuostatų. 2009-11-13 Energetikos ministerijoje gimė įdomus įstatymo projektas Nr.3152-01. Jo tikslas VEI prijungti prie Kainų komisijos, kurios vadovai paprastai mąsto visada palankiai energetikams.

Siekiant pasiruošti gynybai, jei netektumėme paramos iš paskutiniosios mus gynusios institucijos, vėl teko kreiptis pagalbos į Roką Žilinską. Jo teiktas, VEI suformuluotas, avarinio tinklo nuostatų apibrėžimas įtrauktas į priimtą įstatymo 2 straipsnį 44 dalimi. Tai beveik eliminuoja galimybę įvertinti elektros tinklą kaip avarinį, o tuo pačiu ir neigiama verte.

Deja, tai tik smulkmenos palyginus su tuo, ką reiškia išeliminavimas visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos reguliavimo. Kokiam šuoliui ruošiasi trys tigriukai ( “Lietuvos Energija”, UAB “RST” ir UAB”VST”), gimdomi vietoje mirštančio LEO LT? Apie tai šiame straipsnyje vietos mažoka. Tikėkimės, redaktorius sudarys galimybę ateityje atsakyti mūsų gerbiamam Juliui Veselkai į jo kai kuriuos teiginius šio laikraščio Nr. 267 publikuotame straipsnyje.

Keista, kad dėl savo teisių kovoti bando tik sodininkai. Įstatymo pataisos, kurios sprendžia milijardines sumas, gulsiančias pagrinde ant buitinių vartotojų pečių, ypatingos skubos tvarka priimtos Kalėdinio šurmulio metu, be rimto svarstymo, net neperskaičius. Elitinėje spaudoje apie tai jokio analitinio straipsnelio, jokios kritinės ar kitokios nuomonės, apart europinių skandalų, kas numetė šunį nuo tilto, ar parlamentinės komisijos tyrimo rezultatų, kiek alkaidos įtariamųjų kalėjo Lietuvoje - vienas ar pusantro. Labai greit elektros kainoms pakilus iki olia lia aukštumų, bėgsime į mitingus šaukti, kad oligarchai mus pjauna. Tikriausiai, tada ir pasipils straipsniai apie gruodžio 22 d. juodojo antradienio peripetijas.

Esminis klausimas- elektros energijos diskriminacinės kainos problema lieka nepajudinama. Sodininkai yra priversti jau dabar kreiptis į ministrą ir premjerą atviru tekstu, klausdami kada ir kaip baigsis sodų bendrijų elektros tinklų išpirkimo cirkas? Kada bus teisingai ir sąžiningai pradėta skaičiuoto elektros energijos kainos?

Energetikos ministrui Arvydui Sekmokui.

Ačiū už gražų pažadą liepos 14 d.. Deja, Jūsų gruodžio 9 d. pasirašytų lokaliųjų elektros tinklų išpirkimo naujųjų taisyklių nuostatos, esminių permainų išpirkimo procese tikrai neatneš. Pagrindiniai teikti Lietuvos Sodininkų Draugijos pasiūlymai atmesti. Dar blogiau, Seime gruodžio 22 d. priėmus naujas Elektros Energetikos įstatymo pataisas, šias taisykles būtina koreguoti. Nesuvokiama, kodėl jų turinys buvo nuo mūsų slepiamas iki Elektros Energetikos įstatymo pataisų svarstymo Seimo Ekonomikos komitete gruodžio 17 dienos.. Šiame komiteto posėdyje, į paklausimą, kodėl mes negalime susipažinti su naujųjų taisyklių nuostatomis, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Elektros skyriaus vedėjas R. Staniulis mums paaiškino, kad pasirašytos taisyklės, suderintos su Sodininkų Bendrijų Asociacija, o Energetikos ministerijos skyriaus vedėjo pavaduotojas K. Žilėnas mus informavo, kad susipažinti bus galima tik kai bus paskelbta “Valstybės Žiniose”. Gerb. Ministre, darbą pradėjote su Lietuvos Sodininkų Draugija, atstovaujančia 1500 sodų bendrijų, kuri pateikė dešimtis pataisų ir prašymų o galutiniam derinimui pasikvietėte kelioliką sodų bendrijų atstovaujančią Sodininkų Bendrijų Asociaciją, kuri nepateikė nei vieno konkretaus pasiūlymo raštu? Puikus nacionalinio susitarimo tradicijų tęsinys.

 Negerai gavosi ir dėl Jūsų teiginio, kad Energetikos ministerija negali įtakoti elektros energijos kainos diferencijavimo. Energetikos ministerija, ruošdama Elektros Energetikos įstatymo pataisas, koreguodama 42 straipsnį, reglamentuojantį kainų reguliavimą, “pamiršo” įtraukti Lietuvos Sodininkų Draugijos nuolat teikiamą prašymą įtraukti į įstatymą pataisą: “Lokaliųjų žemos įtampos tinklų nepriklausančių operatoriui, kurių priklausomybės riba yra prie transformatorinės pastotės žemos įtampos fiderių, pirkėjams, tiekiantiems elektros energiją tik buitiniams vartotojams, į perkamos visuomeninės elektros energijos kainą, negali būti įskaičiuojama skirstymo paslaugos žemos įtampos tinkle sudedamoji, kadangi paslauga faktiškai nėra suteikiama”. Mūsų prašymu, Seimo nariui Rokui Žilinskui pateikus tokio turinio pataisą, išdėstant ją 42 straipsnio papildomoje 5 dalyje, kilo audringas Energetikos ministerijos ir kai kurių kitų, dalyvavusių Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, suinteresuotų atstovų audringas pasipriešinimas. Kaip mums dabar patikėti, kad ministerija nori, bet negali įtakoti elektros energijos kainos teisingo diferencijavimo?

Dirbame visi stengdamiesi, kad greičiau būtų išspręstas lokaliųjų elektros tinklų išpirkimo klausimas. Seimo narys Rokas Žilinskas 2009-09-09 teikia Energetikos įstatymo 28 straipsnio pataisą, kuria būtų įteisinta įstatymo imperatyvi nuostata, kad lokalieji tinklai energetikų privaloma tvarka turi būti išpirkti ar eksploatuojami. Seimo Teisės departamentas pritaria pataisai, netgi nurodydamas, kad LR Konstitucinis Teismas, vertindamas analogišką situaciją dėl “Lietuvos telekomo” išperkamų telekomunikacijų tinklų, 1999 m. spalio 6 d. nutarime pripažino, kad tokia nuostata teisėta ir už perimamus tinklus turi būti atsiskaityta ne pagal vienašališkai monopolisto nustatytą kainą. Kaip suprasti gerb. Ministre 2009-12-04 d. Jūsų pasirašytą nutarimą, rekomenduojantį Seimui nepritarti pateiktam Roko Žilinsko LR Energetikos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-1039?

Esant tokiai situacijai, gerb. Ministre sodininkai kol kas priversti susilaikyti nuo padėkos už 2009 metų pažadus ir darbo rezultatus. Tikėkimės, kad 2010 bus vaisingesni.

Premjerui Andriui Kubiliui.

 Dešimt metų vyksta lokaliųjų elektros tinklų išpirkimo cirkas. Elektros energijos kaina nediferencijuojama sodininkams, kadangi jų tinklus pastoviai žadama artimiausiu laiku išpirkti. Kreipiamės į Jus kaip fiziko išsilavinimą turintį Premjerą ir Seime geriausiai suvokiantį energetikos ūkio specifiką. Jūs gerai suprantate, kad pusantro tūkstančio lokaliųjų žemos įtampos elektros tinklų eksploatacijai reikalingos didelės lėšos, kurias neteisėtai pasisavina energetikai. Esant daugiametei dviprasmiškai situacijai ir lėšų stygiui, tinkamos tinklų priežiūros tikėtis neįmanoma, kas energetikoje yra neleistina.

 Siekiant užglaistyti diskriminaciją , tiksliau viešą apvogimo įteisinimą, vykdoma kvailinimo ir supriešinimo politika pastoviai šaukiant, kad, išpirkus sodininkų tinklus, reiks kelti elektros energijos kainas šių tinklų renovavimui. Labai prašome Jūsų kvalifikuotai visiems išaiškinti, kad sodininkai teikiamomis pataisomis neprašo išpirkti savo tinklų. Prašo tik vieno, kad kiekvienas sąžiningai susimokėtų už jam suteiktas paslaugas. Daugelį metų “de facto” sodininkai mokėjo ir moka už jiems nesuteikiamas paslaugas t.y. žemos įtampos tinklų eksploataciją ir jų administravimą po 9,1 ct/kWh.(2009 m. antro pusmečio duomenimis). Jei dabar šaukiama, kad atstačius teisingumą ir sodininkus atleidus nuo šio mokesčio, likusiems reikės kelti elektros energijos kainas, tai akivaizdžiai pripažįstama, kad sodininkų sąskaita vyksta kryžminis subsidijavimas kitų buitinių vartotojų. Kryžminį subsidijavimą ir diskriminaciją griežtai draudžia Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2003/54/EB ir Direktyva 2009/72/EB. Ar būtina mums juokinti pasaulį šaukiant, kad kreipsimės į Strasbūro teismą ieškoti teisybės?

 Seimo rytiniame plenariniame posėdyje 2009-12-22, kai buvo nubalsuota už Roko Žilinsko pateiktą įstatymo 16 straipsnio 2 dalies pataisą dėl kainos diferencijavimo sodininkams, viskas lengvai išsisprendė. Gerb. Premjere, ar buvo verta dėl šios palankios sodininkams pataisos vakariniame plenariniame posėdyje blokuoti viso 16 straipsnio priėmimą? Toks sprendimas iškraipė dabar priimto įstatymo visą bloką kainų reguliavimo straipsnių.

 Jūsų išdėstyti posėdyje motyvai nei konkretūs, nei pagristi: “Ar priimsim, ar nepriimsim, mes galim pasirinkti vieną ar kitą variantą, bet sutarkime, kad iki liepos 1 d. mes tą sodų problemą vienaip ar kitaip išsprendžiam. Arba dabar priimam pataisą, arba galbūt nelabai žinodami, ar jinai yra tinkamai suredaguota, neskubam priimti, bet įsipareigojam, priimam protokolinį sprendimą, ir Vyriausybė įsipareigoja kartu su Ekonomikos komitetu parengti ramia, šalta galva reikalingas pataisas, kad būtų išspręstos sodų problemos. Tai aš siūlau. Bet jeigu sutariam, kad nuo liepos 1 d. tą sprendimą įgyvendinsime, tai ir sutarkime, kad nuo liepos 1 d. bus įgyvendintos tokios taisyklės, kurios išspręs tą sodų problemą. Galime dabar priimti tokią pataisą, bet ji bus įsigyvendinama nuo liepos 1 d., jeigu ji bus bloga, mes ją turėsime taisyti, arba galime priimti protokolinį sprendimą su pavedimu Vyriausybei ir Ekonomikos komitetui artimiausioje sesijoje pateikti pataisą dėl sodų, ją atskirai apsvarstyti ir išspręsti (kalba netaisyta)”.

 Tai yra paprasčiausias netiesos sakymas ir pastangos bet kokia kaina atidėti problemos sprendimą. Paklauskite Energetikos ministro, ir jis Jums išaiškins, kad kainų diferencijavimo negalima spręsti ministro patvirtintomis taisyklėmis, o tik įstatymo pataisomis. Aiškiau ir konkrečiau suredaguota nei buvo pateikta įstatymo pataisoje, tikrai nebus ir po daugkartinių, daugiamečių svarstymų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 16 straipsnis atmestas, o žadėtą protokolinį sprendimą priimti posėdyje pamiršote.

 Premjere, koks kvailys gali norėti išpirkti tinklus, jei po išpirkimo, prisidėjus eksploatacijos kaštams, jis gaus tą patį mokestį už kilovatvalandę? Afrikiečiai “pašto ženklo” principą supranta, kaip siuntos pristatymą galiniam adresatui, mokant vienodą kainą nepriklausomai nuo atstumo. Kol Jūs leisite Lietuvoje, nuolaidžiaujant monopolisto pasipelnymo tikslams, skaičiuojant elektros energijos kainą VKEKK vadovautis pseudo motyvacija, kad “pašto ženklo” principas yra vienoda kaina priklausanti tik nuo to, kurioje transformatoriaus pusėje, aukštoje ar žemoje, pastatytas elektros skaitiklis, bet ne nuo faktinių sąnaudų ir paslaugų, kai vieniems už tą pačią kainą patiekiama iki galinio vartotojo ribos, o kitiems paliekama viduryje laukų prie transformatorių gnybtų, tol teisėti vartotojų lūkesčiai ir socialinis teisingumas bus ignoruojami. Už socialinio teisingumo užtikrinimą ir monopolinės rinkos reguliavimą atsakomybė tenka Vyriausybei.

 Lokaliųjų tinklų problemos tęsiasi dešimtmetį ir tęsis dar daug metų, kol nebus teisingai diferencijuojama kaina! Kokiu tikslu Jūs torpedavote Seime Roko Žilinsko 16 straipsnio2 dalies įstatymo pataisą, už kurią nubalsavo 59- už, 3-prieš ir 47-susilaikė mums lieka paslaptis.

 Atmetus sodininkų pataisas dėl licencijų, toliau valstybėje lieka galioti teisinis absurdas, kai, pažeidžiant galiojančius teisės aktus, neturėdamos licencijų sodų bendrijos ir kiti juridiniai vienetai priversti užsiimti vieša, bet faktiškai nelegalia, elektros energijos skirstymo ir prekybos veikla. Kam tokia situacija naudinga? Kada prokurorai gaus nurodymą pradėti analogišką veiklą prieš sodininkus, kokią jie šiandien vykdo pagimdžiusių motinų atžvilgiu?

 

 

                                        Lietuvos Sodininkų Draugija

                                        Kauno susivienijimo “SODAI”

                                                  pirmininkas Romualdas Šeštakauskas