KAUNOSODAI.LT
2019 gegužės 17 Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija aptarė kelių perdavimo savivaldybėms nesprendžiamas problemas ir buitinių atliekų tvarkymo klausimus Jonavos rajono sodininkų bendrijose

Kauno miesto savivaldybėje 2019 gegužės 17 d. vykusioje Kauno susivienijimo „Sodai“ bendrijų pirmininkų konferencijoje buvo svarstomi du šiuo metu aktualiausi klausimai.

1. Dauguma savivaldybių du dešimtmečiai neskiria jokios pagalbos sodininkų bendrijų kelių priežiūros pagalbai ir teigia, kad jokie teisės aktai nereglamentuoja galimybės sodiečių pagalbos prašymus įgyvendinti. Eilę metų Kauno susivienijimas „Sodai“ inicijavo vidaus kelių ir kito bendros nuosavybės turto registravimo bandymus, siekiant pasirengti vidaus kelių perdavimo savivaldybėms procesui. Deja, kol kas padėtis negerėja.

Šiuo metu susiklostė keista situacija. Vykdant Ministro Pirmininko pavedimą, Susisiekimo ministerija 2019 vasario 13 d. pakeitė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą, kuris leidžia programos finansavimo lėšų rezervą naudoti mėgėjų sodų vidaus kelių (gatvių) inventorizavimui, taisymui ar rekonstrukcijai. Susisiekimo ministerija 2019 m. kelių priežiūros ir plėtros programos sąmatoje savivaldybėms išskyrė 3,76 mln. paramą perimamų kelių tvarkymui, tačiau dėl aiškiai nereglamentuotos tvarkos, palikus perėmimo klausimus išimtinai kiekvienos savivaldybės diskrecijai, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir kitos savivaldybės net paraiškų šioms lėšoms neteikė.

Kol nėra suformuotų ir įregistruotų kelių (gatvių), nesant objekto, nesuinteresuotoms savivaldybėms nėra ir nebus pareigos pagal faktą tokius kelius taisyti, prižiūrėti ar periminėti. LRV 2018 m. balandžio 18 d. papildė „Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisykles“, deja, jose nesprendžiamos mėgėjų sodų vidaus kelių (gatvių) registravimo sodininkų bendrijų vardu Nekilnojamojo turto registre be naujai parengto teritorijos planavimo dokumento, išskyrus retus atvejus kai sodininkų bendrijos teritorija patenka į detaliuoju planu suplanuotą teritoriją.

Nutarta. Eilinį kartą kreiptis į Seimo pirmininko pavaduotoją R. Baškienę su prašymu iš esmės apsvarstyti sodininkų bendrijų vidaus kelių perdavimo savivaldybėms problemas ir rasti jėgų priimti politinį sprendimą analogišką, kuris leido užbaigti 10 metų besitęsusią sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo komediją.


2. Aptarta Jonavos rajono savivaldybės buitinių atliekų tvarkymo apmokestinimo savivalė, prievartaujant rajono bendrijas vykdyti rinkliavų surinkimą privačiam UAB Jonavos paslaugos, sodininkų bendrijų tąsymas po teismus ir teismų eiga. Konstatuota, kad Aplinkos ministerija nesuinteresuota suvaldyti korupcijos ir lupikavimo atliekų tvarkymo sistemoje.

Nutarta. Prašyti Seimo Pirmininko inicijuoti skaidresnį teisinį sureguliavimą ir spręsti atliekų tvarkymo paslaugų įkainių realaus kontrolės mechanizmo steigimą. Dėl įsigalėjusio visuotinio, agresyvaus lupikavimo atliekų tvarkymo sistemoje, esant neadekvačiai dideliems advokatūros teisinių paslaugų kaštams, klestint tendencingiems teismų sprendimams, skatinantiems korupciją, prašyti Seimo apsvarstyti galimybę steigti ikiteisminę instanciją dėl pirminio skundų ir ginčų nagrinėjimo atliekų tvarkymo sistemoje, tikslu palengvinti žmonių įveltų į beprasmiškas kovas teismuose ir sodininkų bendrijų tąsymus teismuose.