KAUNOSODAI.LT
KAUNO SUSIVIENIJIMO „SODAI“ BENDRIJŲ PIRMININKŲ KOFERENCIJA ŽEMĖTVARKOS KLAUSIMAIS


Gruodžio 15 dieną Kauno susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkai ir kviestinai svečiai rinkosi į, po remonto dar dažais kvepiančią, Kauno rajono savivaldybės aktų salę. Šventiška nuotaika tvyrojo ne tik dėl artėjančių kalėdinių švenčių, bet ir dėl to, kad sodininkų konferencija buvo pirmasis renginys moderniai renovuotoje, meniškai apipavidalintoje, jaukioje savivaldybės salėje. Sodiečiai juokavo, kad Kauno rajonas turėjo geriausius reitingus šalyje turintį Merą, bet prasčiausią salę, o dabar turime ir gražiausią aktų salę, kas skatins čia dažniau rengti renginius, pasikviečiant kitų rajonų kolegas.

Gražioje salėje buvo svarstomos ne tokios gražios sodininkų problemos.

Nespėta išspręsti elektros tinklų perdavimo energetikams, o žemėtvarkos institucijos ir Teisingumo ministerijos Registrų Centras per paskutinę Seimo kadenciją, sugebėjo taip koreguoti poįstatyminius aktus, kad bendrijų žemėtvarkos planai liko niekiniai, bendrijų teritorijos išnyko iš kadastro žemėlapio, kadastrinius matavimus atliekantiems privatiems matininkams teisės aktuose nebeliko jokios teisinės atsakomybės nei už tyčines, nei už netyčines klaidas. Bendrijų pirmininkams atimta teisė kontroliuoti ribų kaitaliojimą matavimų metu. Praktiškai sodininkų bendrijos tapo neregistruotomis virtualiomis teritorijomis juridiškai panašiomis į čigonų taborus, ir t.t.

Kauno susivienijimo „Sodai“ bandymai ginti savo teises teismine tvarka, kol kas susilaukė kažko panašaus į pasityčiojimą. Valdininkų voliuntaristinis teisės aktų nuostatų traktavimas, dėl nesuvokiamų priežasčių teismų yra toleruojamas. Negelbsti net LR Seimo kontrolieriaus tyrimo išvada, kad sodininkų skundai yra pagristi.

Seimo nario Roko žilinsko pasisakymas užakcentavo problemų aktualumą, ir suteikė sodininkams vilties, kad jie neliks vieni prieš valdininkus. Tam pritarimą yra išreiškę ir kiti Seimo nariai. Kaistančią konferencijos atmosferą apramino ramus ir dalykiškas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Povilaičio pasisakymas. Savivaldybės ekologas Darius Šlapikas supažindino su planuojamais pasikeitimais buitinių atliekų tvarkyme.

Konferencijos pabaiga buvo nuotaikinga ir pakili. Kauno rajono mero pavaduotojas Antanas Makarevičius supažindino su savivaldybės posėdžio protokolu, kuriuo remiantis tradicinėje apžiūroje „Mėgėjiški sodai – 2012“ dalyviai pagal surinktus balus pagerbti sekančiai:

2012 metais geriausiai tvarkomomis sodininkų bendrijomis Kauno rajone pripažintos ir apdovanotos diplomais:

 1. S. b. „Gaižėnėliai“ pirmininkas Antanas Statkevičius

 2. S. b. „Nonporėlis“ pirmininkas Jonas Skrebiškis

 3. S. b. „Vasara“ pirmininkė Petronėlė Juodsnukienė

Pripažinti 2012 metais 10 geriausiai prižiūrimų sklypų sodininkus:

 1. S. b. „Atžalynas“ Vanda ir Hubertas Andrijauskai

 2. S. b. „Nonporėlis“ Apolonija ir Romas Ramanauskai

 3. S. b. „Užuovėja“ Birutė ir Virgilijus Adomai

 4. S. b. „Gaižėnėliai“ Jurgita ir Aurimas Bušmanai

 5. S. b. „Vasara“ Aldona ir Kšištopas Švelniai

 6. S. b. „Šaltinis“ Janina ir Vidmantas Rutkauskai

 7. S. b. „Kelmeriai“ Aušra ir Ričardas Grėbliūnai

 8. S. b. „Pagirniai“ Vida ir Sigitas Alubauskai

 9. S. b. „Putinas“ Ala ir Vladas Mickevičiai

 10. S. b. „Lagūna“ Regina ir žilvinas Urbonai

Kauno susivienijimo „Sodai“ valdyba nutarė pritarti Kauno Rajono Savivaldybės Mero potvarkiu sudarytos komisijos pateiktiems rezultatams ir papildomai skirti susivienijimo paskatinančius apdovanojimus sekantiems „Mėgėjiški sodai – 2012“ apžiūros dalyviams, kaip gražiausiai besitvarkantiems savo bendrijose:

 1. S. b. „Baldininkas“ Silvijai ir Romui Dragšiams.

 2. S. b. „Pempynė“ Viktorijai ir Ričardui Ramoškoms.

 3. S. b. „Bičiulis“ Nastutei ir Mečislovui Kuncoms.

 4. S. b. „Gužutis“ Elenai ir Antanui Arnauskams.

 5. S. b. „Automobilistas“ Onai ir Kazimierai Stankūnams.

 6. S. b. „Apynėlis“ Salvinai ir Albinui Valentinavičiams.

 7. S. b. „Atžala“ Reginai ir Antanui Backevičiams.

 8. S. b. „Lelija“ Vitalijai ir Valentinui Sakalauskams.

 9. S. b. „Rasa“ Sofijai ir Valentui Zaukoms.

 10. S. b. „Aitvaras“ Laurai ir Audriui Petkevičiams.

 11. S. b. „Alksnynė“ Birutei ir Henrikui žalkauskams.

 12. S. b. „Inkaras-2“ Daivai ir Vladimirui Krasnoslobockiams.

 13. S. b. „Girininkai“ Jovitai ir Ilmarui Šidlauskams.

 14. S. b. „Salupiai“ Nijolei ir Algiui Maliejienams.

 15. S. b. „Dailininkas“ Nijolei ir Algiui Judinskams.

Atžymėti:

S.b. „Gužutis“ sodininkę Jurgitą Čirienę nustebinusią komisiją gėlių ir pomidorų veislių asortimento gausa..

S.b. „Girininkai“ kaip geriausiai sutvarkytą sodininkų bendriją urbanistinių ir kraštovaizdžio reikalavimų požiūriu Jonavos rajone.

Konferenciją vainikavo „Rasų“ žurnalo redaktorės palinkėjimai ir žurnalo įteikti diplomai bei prenumerata :

 1. S.b. „Pašiliai“ Virginijai ir Petrui Anankevičiams

 2. S.b. „Posūkis“ Aldonai Vitkauskienei

 3. S.b. „Girininkai“ Steponui Bružui

Pamaloninti sodiečiai skirstėsi dalindamiesi maloniais įspūdžiais ruoštis artėjančiam šventiniam Kalėdų šurmuliui.