KAUNOSODAI.LT
Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ sodininkų bendrijų 2007m. gruodžio 1d. konferencijos pirmininkų

KREIPIMASIS Į
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBĄ
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ

Lietuvos respublikos seimo valdyba 2006m.gegužės mėn.17d.sprendimu Nr.920 sudarė darbo grupę sodininkų bendrijų problemoms nagrinėti. Ši darbo grupė paruošė įstatymų pakeitimo projektus:

1.Lietuvos respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6,7 8,12,14,15,16,17,18,21,27,28 straipsnių papildymo ir pakeitimo projektus.
Lietuvos respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo projektą.
3.Lietuvos respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo projektą.
4.Lietuvos respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo projektą.
5.Patys aktualiausi pasiūlymų projektai dėl sodininkų bendrijų vartotojų lėšomis įrengtų žemos įtampos elektros tinklų išpirkimo ir perdavimo skirstomiesiems tinklams.

Šie įstatymų pakeitimai yra gyvybiškai svarbūs 25 tūkstančių Kauno regiono ir tuo pačiu 200 tūkstančių Lietuvos sodininkų bendrijų sklypų savininkams. Kauno regiono sodų bendrijų pirmininkų konferencija 2007m.rugpjūčio mėn.14d.kreipėsi į Lietuvos Respublikos seimo pirmininką Viktorą Muntianą su prašymu rasti galimybę artimiausiu metu įtraukti į seimo darbotvarkę minėtų įstatymų projektų svarstymą ir priėmimą. Prie prašymo pridėta 99 sodininkų bendrijų pirmininkų, dalyvavusių konferencijoje, parašai. Pataisų projektams paruošti prireikė metų laiko. Antri metai baigiasi girdint pažadus, kad ruošiamasi svarstyti ir priimti pataisas. Deja, iki šiol nei viena įstatymo pataisa nei apsvarstyta, nei priimta ar atmesta. Mes labai bijome, kad greit baigsis seimo kadencija, o naujas seimas viską pradės iš naujo. Laukiame nuoširdaus atsakymo iš Lietuvos Respublikos seimo valdybos, Lietuvos Respublikos vyriausybės, kada ir kaip ruošiamasi spręsti šiuos klausimus.

Paskelbus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003m.gruodžio mėn.3d.įsakymą Nr.4-450 dėl vartotojų lėšomis iki Lietuvos respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų , skirtų elektrai perduoti ir skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos patvirtinimo, dauguma sodų bendrijų įvykdė nurodymus, apiforminimui išleisdami ne vieną milijoną litų, o VST ir RST atvirai ignoruoja ir jo nevykdo. Labai prašome Seimo ir Vyriausybės rasti politinės valios skubiai priimti poįstatymines pataisas, įpareigojančias monopolistus vykdyti įsakymą arba rasti savyje savigarbos ir atvirai pripažinti, kad sodų bendrijos buvo paprasčiausiai apgautos ir šis įsakymas tebuvo gudrybė, suteikianti iš sodininkų, kurių dauguma pensininkai, leisti pasipelnyti matininkams-geodezininkams perprojektuojant esamus tinklus, advokatams ir teismams už tinklų nuosavybės įteisinimą, turto vertintojams už beprasmį elektros tinklų vertės paskaičiavimą.

Kauno susivienijimo “SODAI” sodininkų bendrijų konferencija kreipiasi į “Kauno dieną”,”Lietuvos rytą”, “Ūkininko patarėją” su prašymu paskelbti šį mūsų Viešą kreipimąsi ir iš anksto labiai dėkingi už prašymo įvykdymą.

 

            Kreipimąsi pasirašo konferencijos įgalioti:

Pirmininkaujantis Albinas Zalatorius
Sekretoriaujantis Angelė Bagdonienė