KAUNOSODAI.LT


Valstybinės Kainų ir Energetikos
Kontrolės Komisijos pirmininkei
p. Dianai Korsakaitei
2010-02-17

Šiuo metu sodų bendrijos verčiamos mokėti už naudojamą elektros energiją pilną visuomeninės elektros energijos kainą, nors paslaugos, eksploatuojant žemos įtampos tinklus, operatoriai sodininkams neteikia. Monopolistui pasisavinus 27 procentus

( 8,9 ct/kWh) kainos dalį, skirtą žemos įtampos elektros tinklo eksploatacijai, sodų bendrijų buitiniams vartotojams antrą kartą rinkti lėšas ir apmokėti lokaliųjų tinklų eksploatacijos sąnaudas yra akivaizdi diskriminacija. Esant tokiai situacijai, užtikrinti kokybišką priežiūrą dėl nesurenkamų lėšų neįmanoma. Lokalieji tinklai dėl šios daugiametės problemos yra palaipsniui nualinami, kas energetikos objektų eksploatavime yra neleistina. Į mūsų pastovius prašymus inicijuoti elektros energijos kainos diferencijavimą pagal faktiškai suteiktas paslaugas, ir buvusi Ūkio ministerija, ir naujoji Energetikos ministerija motyvuodama, kad negali įtakoti kainos diferencijavimo, problemos nesprendžia.

Žadamas lokaliųjų elektros tinklų statuso keitimas operatoriui juos išperkant, tęsiasi beviltiškai 10 metų ir įgavo komedijos formą. Kasmet tvirtinamos naujos taisyklės, metodikos, bet iš 505 sodų bendrijų, esančių VST zonoje, tik 19 sugebėjo įvykdyti absurdiškas sąlygas ir perduoti į energetikų balansą savo lokaliuosius tinklus. Energetikos ministro 2009 gruodžio 9 d patvirtintos naujosios lokaliųjų elektros tinklų išpirkimo taisyklės yra klasikinis politikos tęstinumo pavyzdys.

 Jūsų Komisijos paskutinis atsakymas 2009-12-15 d Nr.R2-2091, siūlant problemą spręsti inicijuojant problemos mokslinę ir teisinę analizę, bei organizuojant bendrus pasitarimus, mums sunkiai suprantamas. Per šiuos 10 metų seime, Ūkio ministerijoje, Žemės Ūkio ministerijoje, Energetikos ministerijoje įvyko virš 100 įvairiausių posėdžių ir svarstymų darbo grupėse, moksliškai bei teisiškai analizuojant lokaliųjų tinklų perdavimo problemas operatoriams. Rezultatus turime tokius kokius turime….

 Laikraštyje “Respublika” 2010 vasario 10 d Jūsų pareiškimas, kad toliau ne monopolistas, o Kainų Komisija diktuos kainas, siekiant balanso tarp monopolijų pelno ir vartotojų sąskaitų, mus labai nustebino ir pradžiugino. Lietuvos Sodininkų Draugija kreipiasi į jus 220000 sodų bendrijų narių vardu, prašydama atsakymo ar galima artimiausiu metu tikėtis egzistuojančių ydingų metodikų elektros energijos kainų apskaičiavime peržiūrėjimo, siekiant sąžiningai diferencijuoti visuomeninę elektros energijos kainą pagal teikiamas paslaugas visoms buitinių vartotojų grupėms. Tikimės, kad didžiulio nacionalinio turto, tūkstančių lokaliųjų elektros tinklų alinimas, monopolistui pasisavinant daugiamilijonines lėšas skirtas jų atkūrimui, plėtrai ir priežiūrai, bus sustabdytas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad energetinių tinklų atstatymas reikalauja labai didelių finansinių, fizinių resursų bei laiko sąnaudų. Būtina kuo skubiau sustabdyti politikų įtakojamą ydingą lokaliųjų elektros tinklų valdymą ir eksploataciją, kol procesai netapo negrįžtami.

 Tikimės, kad naujoji Kainų Komisijos politika bus socialiai teisinga vartotojų atžvilgu, nediskriminuojanti atskiras jų grupes. Tikimės greito ir paguodžiančio atsakymo, kadangi netrukus prasidės sodiečiams aktyvus laikotarpis, pavasariniai visuotiniai susirinkimai, kuriuose teks priimti neatidėliotinus sprendimus dėl tolimesnės eigos ir priemonių, eksploatuojant lokaliuosius elektros tinklus.

 Lietuvos Sodininkų Draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius

 Lietuvos Sodininkų Draugijos Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininkas Romualdas Šeštakauskas