KAUNOSODAI.LT


Seimo nariui Gerb. Valentinui Mazuroniui
2010-02-24

 2009 birželio 16 d Jūsų frakcijos posėdyje naujajam Energetikos ministrui A. Sekmokui išdėstėme vieną iš aktualių sodininkams problemų – lokaliųjų elektros tinklų eksploatavimo kolizijas. Jis išklausęs prižadėjo išsiaiškinti ir priimti reikiamus sprendimus. Liepą ir rugpjūtį darbas Energetikos ministerijoje ruošiant naujas elektros tinklų išpirkimo taisykles vyko audringai. Po to du mėnesiai tylos. Lapkrityje projektas pateiktas skubiam derinimui ir gruodžio 9 d patvirtintas. Esmėje ir toliau išpirkimo ir kainos klausimai palikti nelygiaverčių partnerių deryboms. Atkrito tik neigiamos vertės motyvavimo galimybė ir atsirado imperatyvi nuostata išpirkimo atveju visą įrengtą TP galingumą dalinti subvartotojams, prisilaikant normatyvinių teisės aktų reikalavimų.

2010 vasario 11 d patvirtintos naujos tiekimo ir naudojimo taisyklės nesprendžia neišpirktų lokaliųjų elektros tinklų eksploatavimo problemų.

2009 gruodžio 22 d , seime svarstant Elektros Energetikos įstatymo pataisas, visas sodininkų teiktas pataisas Energetikos ministerija ir premjeras blokavo.

Energetikos įstatymo 28 str. siūlomas sodininkų pataisas Energetikos ministerija irgi blokuoja.

Lietuvos Sodininkų Draugija prašo Jūsų rasti galimybę frakcijos posėdyje, pakvietus gerb. A. Sekmoką paprašyti atsakyti į sekančius klausimus.

Kadangi naujai patvirtinta lokaliųjų elektros tinklų išpirkimo tvarka neskatina proceso eigos, realybėje šiuos tinklus sodininkams ir savivaldybėms teks eksploatuoti dar daug metų. Kodėl Energetikos ministerija priešinasi įstatymo pataisoms reglamentuojančioms sąžiningą elektros energijos kainos diferencijavimą pagal teikiamas paslaugas?

Kokius argumentus gali pateikti sodų bendrija derybose su monopolistu, jei kaina šiuo metu nediferencijuota ir po išpirkimo, pirkėjas tegaus už kWh tą pačią kainą kaip ir prieš pirkimą?

Kaip spręsti naujai patvirtintų elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių sekančias kolizijas. Kaip lokalaus tinklo savininkui, nepažeidžiant galiojančių įstatymų ir civilinio kodekso, nupirkus iš operatoriaus elektros energiją už patvirtintą visuomeninę kainą, ją perparduoti subabonentui, įkalkuliavus lokaliųjų tinklų eksploatacijos išlaidas, bet neviršyti visuomeninės kainos ribos? Ar taisyklėse nustačius lokaliųjų tinklų savininkui pareigas, bet atsisakant reglamentuoti jo statusą, funkcijas ir teises, praktiškai nelieka ta pati betvarkė kuri tesėsi du dešimtmečius?

Kaip ministerija gali įtakoti energetikos įmones, esant situacijai, kai lokalieji elektros tinklai yra energetikos įmonės balanse, bet sutartis sudaryti su tiesioginiais vartotojais jos atsisako?

Kokios priežastys trukdo tęsti išpirkimą iš 200 sodų bendrijų, kurios visus reikiamus dokumentus pateikė prieš du ir daugiau metų?

                                                                        Lietuvos Sodininkų Draugija

                                                                        Kauno susivienijimo “Sodai” pirmininkas

                                                                        Romualdas Šeštakauskas