KAUNOSODAI.LT


Gerb. Energetikos Ministrui 2009 m. gruodžio 14 d. p. Arvydui Sekmokui

Mes 2009.07.14 d. ir 2009.10.17 d. kreipėmės į Jus dėl sodų bendrijų lokaliųjų elektros tinklų išpirkimo ir eksploatavimo problemų sprendimo. Džiaugėmės Jūsų daugkartiniais užtikrinimais, kad šių metų bėgyje mūsų keliamos problemos tikrai bus baigtos spręsti.

 Gruodžio 11 d. Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomos ypatingos skubos tvarka teikiamo Elektros Energijos įstatymo pataisos, buvome labai nustebinti pataisų nuostatomis. Jei šio įstatymo pataisos bus priimtos tokios, kokios pateiktos projekte, mūsų padėtis tik pablogės. Jūsų įsakymu sudarytos darbo grupės sodininkų lokaliųjų tinklų problemoms spręsti vadovo Vytauto Vazalinsko verdiktas: “Taisyklių projektas neturi prieštarauti ŠIUO METU GALIOJANTIEMS įstatymams, kad ir kokie jie būtų nepalankūs sodininkams, tur būt neverta net diskutuoti.” tikrai svarstytinas, kadangi mes neprašėme ir neprašome nieko, kas prieštarautų galiojantiems įstatymams. Analogiškas antrasis grupės vadovo motyvas (tekstas nekoreguotas): “Jūs negalite nežinoti, kad Seimo narys R. Žilinskas inicijavo Elektros energetikos įstatymo pataisas ( kiek mes suprantame, kalba eina apie Energetikos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo projektą), kurias priėmus, energetikos įmonės ne GALĖS, o PRIVALĖS išpirkti elektros tinklus iš sodininkų bendrijų, ir tik tuomet bus galima apraše įteisinti griežtesnius įpareigojimus skirstomiesiems tinklams.”

 Ekonomikos komiteto posėdyje Energetikos Viceministras negalėjo mums atsakyti į sekančius klausimus.

 Pirmas. Kodėl Energetikos ministerija teikia įstatymo pataisų projektą, kurio nuostatoms įsigaliojus ir toliau bus galima aiškinti, kad negalima “įteisinti griežtesnius įpareigojimus skirstomiesiems tinklams”, kadangi tai prieštaraus “ŠIUO METU GALIOJANTIEMS įstatymams”?

 Antras. Jei ministerija ruošiasi spręsti teigiamai mūsų problemas po Energetikos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo priėmimo, kaip suprasti Jūsų ministerijos parengtą nutarimą 2009-12-04 teikiamą Seimui, kuriame Seimui siūloma nepritarti, R. Žilinsko teikiamam, Energetikos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui XIP-1039?

 Trečias. Jei, kaip teigė posėdyje Energetikos Viceministras, jau pasirašytos naujos mūsų tinklų išpirkimo taisyklės, kodėl negalima su jomis susipažinti prieš svarstant teikiamo įstatymo pataisas?

 Ketvirtas. Kodėl siekiant nutraukti daugiametę mūsų diskriminaciją, negalima į teikiamo įstatymo pataisų projektą papildomai įtraukti prašomos nuostatos: “Lokaliųjų žemos įtampos tinklų nepriklausančių operatoriui, kurių priklausomybės riba yra prie transformatorinės pastoties žemos įtampos fiderių, pirkėjams, tiekiantiems elektros energiją tik buitiniams vartotojams, į perkamos visuomeninės elektros energijos kainą, negali būti įskaičiuojama skirstymo paslaugos žemos įtampos tinkle sudedamoji, kadangi paslauga faktiškai nėra suteikiama.” , siekiant aiškiai užtikrinti socialinį ir moralinį teisingumą.

 Kadangi konkretaus atsakymo iki šiol negavome nei į pirmą 2009.07.14, nei į antrą 2009.10.17 mūsų kreipimąsį, nei į Viceministrui teiktus klausimus, esame priversti, atviru laišku kreiptis į Jus, prašydami aiškių atsakymų į mums rūpimus klausimus.

 Po Ekonomikos komiteto posėdžio mums atsirado pagrindas naujam susirūpinimui. Po LEO LT atstovo paaiškinimo (mes iš žiniasklaidos pranešimų įsivaizdavome, kad jie nebedalyvauja formuojant energetikos ūkio reorganizavimo teisinę bazę), tapo aišku, kad vietoje mirštančio “Liūto”, gimsta trys “Tigrai”: UAB “Lietuvos Energija”, UAB “VST” ir UAB “RST”. Visą elektros energijos rinką Lietuvoje po naujųjų metų kontroliuos šių trijų organizacijų dukterinės įmonės. Liūdna mūsų patirtis sako, kad UAB, ypač dukterinių įmonių, pagrindinis tikslas yra pelnas o tai mums tikrai nieko gero nežada. Posėdyje seimo nario padėjėjo Valentino Grumbino logiškas klausimas, kodėl naujieji dariniai negali būti Viešosios Įstaigos skirtos tenkinti visuomenės būtinuosius poreikius, liko be atsakymo.

 Mūsų nerimo pagrindą sudaro tai, kad priėmus teikiamas įstatymo XIP-1475 nuostatas, didieji ir vidutinieji vartotojai pirks sau visą pigesnę elektros energiją iš Rusijos ir kitų nepriklausomų šaltinių. Smulkiesiems ir buitiniams vartotojams teks visa našta, padengiant iš Lietuvos šiluminių elektrinių privalomos supirkti brangiausios energijos kaštus, vardan mūsų rinkos savarankiškumo nuo Rusijos energetinės sistemos, padengiant uždarytos, bet dešimtmečius tuščia eiga eksploatuojamų Ignalinos atominių reaktorių didžiulių elektros energijos sąnaudų kaštus, padengiant padidintus balansavimo energijos kaštus ir t.t..

 Ar galėtų ministerija tvirtai paneigti, kad tokie mūsų nuogąstavimai be pagrindo ir dėl to ateityje kiekvieną ketvirtį nedidės po 10 centų elektros energijos kaina vien tik mums buitiniams vartotojams, jei pagal naujas teikiamo projekto nuostatas, visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos bus nebereguliuos VKEKK ir jas laisvai galės nustatyti bei keisti paslaugos teikėjas, rinkoje turintis išimtines dominavimo teises.

 

            Kauno susivienijimo “Sodai” pirmininkas

                                                Romualdas Šeštakauskas