KAUNOSODAI.LT
Be pykčio, arba – gero vėjo, gerbiamieji prisiekusieji
(,,Gyvenimas“- 2011.07.20 Nr.56; ,,Naujasis Gėlupis” – 2011.07.23 Nr.58)


Tikrai nuoširdžiai tikimės gero darbo ir palankių gyventojas, bendruomenėms sprendimų. Kaip sakoma filme,,Dvylika kėdžių“, ,,Ledai pajudėjo“, ir manome, kad mūsų in iciatyvinės grupės darbas, pradėtas dar 2010 m. birželio mėn., nenuėjo vėjais. Frazę ,,vakarai mums padės“(iš to paties filmo) peradresuojame darbo grupei ir linkime jai geros kloties. Be pykčio, ambicijų ir dviprasmybių. Duok Dieve, kad tie sprendimai, darbo grupės darbas būtų sėkmingi. Kaip sakoma: dešimt kartų pamatuok, vienuoliktą pjauk! Gal pagaliau pradėsime tikėti rinkiminiais pažadais.

Kadangi vien iš politikų sukurtoje darbo grupėje, kuri tobulins atliekų sutinkimo apmokestinimą, mūsų iniciatyvinės grupės atstovų nėra, mes vis tiek siūlome išspręsti šiuos visiems rūpimus klausimus. Iniciatyvinė grupė (remdamiesi 2000 gyventojų parašais) galėtų pasiūlyti konkrečius arlternatyvius pageidavimus, pasiūlymus. Norėčiau priminti, kad tie parašai daugiau susiją su verslininkų ir kaimo vietovėse bei privačiose valdose gyvenančių žmonių interesais.

O dabar konkretūs klausimai:

 1. Kokių pagrindų ir kokiomis sąlygomis rajonas įstojęs į asociaciją! Kodėl į Alytaus nors mes priklausome Kauno apskričiai.

 2. Kokios sutarties sąlygos!

 3. Kiek, Registrų centro dupmenimis, rajone yra registruota gyventojų turto, nuo kurio ir mokamas atliekų surinkimo mokestis? Tuo pačiu – kaip čia išeina, kad savivaldybė, t.y.mes, to mokesčio mokėtojai šiandien esame skolingi ARATC ...700 000Lt?! Aiškinkitės, ponai valdininkai ir ARATC atstovai!

 4. Cituoju iš ARATC direktoriaus p.Reipo straipsnio, išspausdinto ,,Gyvenimo“ 2011.07.16 d. ,,…kad kiekvienu atvėju būtų sumokama už resliai gautą paslaugą“. Visiškai teisingai, todėl reikėtų apmokestinti ne orą, o iš gyventojų ir įmonių surinktą atliekų kiekį.

Šiam variantui užtektų įvesti talonėlius, kuriuose būtų įrašytas atliekų svoris, abonimento numeris, pavardė, pagal gyventojų skaičių ir ARATC surinktą atliekų kiekį bei aptarnavimo sąnaudas nustatytas įkainis, ir paslauga būtų teisingai apmokestinta. Aišku, ARATC prisidės šiek tiek darbo, bet už tat visi ginčai baigtųsi. Šis punktas yra teisigo apmokestinimo pagrindų pagrindas. Tad pirmyn, ponai: mes juk jums mokame!

 1. Kodėl ir kuo skiriasi atliekų apmokestinimas skirstant pagal plotus ir grupes:

 • Įstaigoms – 0,13 ct už kv.m;

 • Gyventojams – 0,16 ct už kv.m;

 • Verslininkams – net 0,48 ct už kv.m?

Bet juk visos šiukšlės yra tiesio šiukšlės ir išvežamos vienodai.

Išvada: reikalingos lengvatos, nenaudojams plotas neturi būti apmokestintas ir visoms grupėms vienodai, ekonomiškai tiksliai apskaičiuotas ir išvestas vidurkis.

Komentaras: vėl nearti artimai....

 1. Sutrumpintai perteikiu p.Repo mintis, išsakytas tame pačiame straipsnyje.

Jis teigia, kad Mariampolės rajone pasirinktas variantas suteikiant gyventojams pasirinkimo laisvę, t.y. kaip kam naudingiau: vieniems nuo ploto, kitiems pagal gyventojų skaičių – nepasiteisino. Tegul p.Reipas nepučia miglos, kad ir šiuo atvėju žmonės vis tiek nepatenkinti ir mano, kad valdžia sukčiauja. Teip nėra, nes iniciatyvinės grupės atstovai bendravo su Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nariais, priėmusiais, nors ir ne visiškai teisingą, bet bent jau iš dalies teisingą variantą. Gyventojai supranta jog už suteiktą paslaugą reikia mokėti. Juo labiau kad jie turi pasirinkimo galimybę.

 1. Pamąstymams noriu pacituoti ir pastaruoju metu ypač suaktyvėjusios ponios ekologės (atstovės spaudai ir informacijai) E.Mockevičienės tvirtinimus:

 1. ,,…surinkėjai neprivalo važiuoti į individualius sklypus vedančius ar tokio svorio automobiliams nepritaikytais keliais, kuriuos išvežus atliekas gali tekti remontuot”.

Trumpai ir aiškiai tam prieštaraujame ir teigiame, kad tai, ponai, jūsų bėdos. Jeigu mes mokame – tai paslaugai tinkamai atlikti pirkite traktorius ar malūnsparnius, o nereikalaukite, kad netgi seni ar neįgalūs žmonės teptų šiukšles į bendrus konteinerius pusę kilometro ar dar toliau, kaip, pavyzdžiui, Išmanų kaimo atvėju.

Siūlome visiškai atleisti nuo mokesčio 70 , 80 metų sulaukusis, o ne tampyti juos po teismus!

 1. Toliau panagrinėkime specialistės komentarą: ,,...reikalaujantieji žūtbūt atvažiuoti paimti konteinerį iš tos vietos, kur jiems patogu, turi suvokti, kad už tokius jų įgeidžius turi mokėti visi regiono gyventojai, ne kiekvienas papildomas važiavimas reikalauja papildomų išlaidų, kurias solidariai padengia regiono gyventojai“.

Mūsų išvada: Tai jau sveiku protu nesuvokiami, įžeidžiantys dalykai: ,,žūtbūt, turi suvokti, įgeidžiai‘‘...

Patikėkite, gerbiama pone, kad nieks neturi įgeidžių, o jeigu kas nemoka, tai tos nepriemokos negalima ,,solidariai“ primesti mokantiems. Iš to vėl kyla klausimas: kokioje valstybėje mes gyvename? Pagal Jus išeitų, kad grįžtame į socializmą. Visiems po lygiai?! Arba, išvertus iš rusų kalbos, ,,ir už tą vaikiną’’!

 1. Pabaigoje ,,papolitikuokime“. Klausimas: už kokias lėšas yra išlaikomi samdomi advokatai, kurie sugeba parašyti taip, kad paprastam žmogui aškintis ir gintis yra beprasmiška? Mokėk ir tylėk, kantrus lietuvi, nes gyveni teisinėje valstybėje, kurioje, deja, neretai turi pamiršti savo teises. Kitos nuomonės, be tau primestos, negali turėti ir privalai apmokėti teismo išlaidas. Niekam nė motais, jog renkantis paslaugą tau nebuvo pasiūlyta jokios alternatyvos.

Prie kiekvieno punkto galima prirašyti dar daug, bet peršasi išvada, kad nepasiruošusi atliekų surinkimo verslui ARTC eina lengviausiu keliu – problemas sprendžia diktatais ir tie prievartiniai sprendimai naudingi tik jai pačiai, bet ne tiems, kuriems paslaugą skiria.


Papildymas:

 1. Gyventojus aprūpinti kompostavimo konteineriais kas leistų vasarą labai sumažinti atliekų kiekį.

Tai būtų išeitis gyventojams žemes, velėnas verstį į jų teritoriai priskirtą bendrą konteinerį. Šio konteinerio apmokestinimas turėtų būti simboliškas, nes prapultų noras šias išskirtines atliekas vežti į mišką ar išversti į bendrus konteinerius, nusižengiant nustatytai tvarkai.

 1. Paskutiniu laiku labai intensyviai gyventojams ,,kalama‘‘ atliekų rūšiavimo sistema. Tačiau, jeigu aš atlieku atliekų rūšiavimo darbus, tai, mano supratimu, turėčiau mokėti mažiau už išrūšiuotą šiukšlių kiekį, nes mokėdamas tokius stulbinančiai didelius mokesčius ( nuo ploto), aš radau darbą, kurį turėtų atlikti rūšiuotojai, dirbantys ARATC? Aš moku už paslaugą, o ne už savo darbą !


Iniciatyvinė grupės ,,Už socialinį teisingumą“ vardu R.Budbergis, A.Keblys