KAUNOSODAI.LT
Sodininkai skęsta šiukšlėse

"Tėviškes Žinios" 2008 09 26


Samylų seniūnijoje yra 59 sodininkų bendrijos. Čia įsikūrę 4829 sklypai. 785 gyventojai soduose yra deklaravę gyvenamąją vietą, apytikriai 586 gyvena jos nedeklaravę. Tai yra daugiausia sodininkų turinti rajono seniūnija. Visas šis nemažas sodų miestas ir šalia esantys miškai skęsta šiukšlėse, nors UAB „Kauno švara” laimėjo rajono Savivaldybės skelbtą konkursą ir įsipareigojo iš bendrijų šiukšles reguliariai išvežti.

Lina KAZLAUSKIENĖ

Laimėtojai atsibudo

Po Samylų seniūnijos sodininkų bendrijas važinėjome kartu su Kauno rajono aplinkos apsaugos agentūros vyresniuoju specialistu Vidmantu Bagdanavičiumi, Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai” pirmininku Romualdu šeštakausku bei Samylų seniūnu Sauliumi Banioniu.

V. Bagdanavičius sako, jog daugumą bendrijų, kurias anksčiau aptarnavo „Dzūtra”, vėliau perėmė „Kauno švara”. Po šių dalybų „Dzūtra” išsivežė jai priklausančius šiukšlių konteinerius, o „Kauno švara” jų kai kur dar nepastatė. Kai kurios bendrijos su „Kauno švara” nėra sudariusios sutarčių, o šiukšlių pas save laikyti nenori, tad jas veža ir palieka pakelėse ar „paslepia” miške.

Tačiau ši problema, sako Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai” pirmininkas R. šeštakauskas, slypi kur kas giliau, mat naujieji šiukšlių vežėjai įsivaizduoja, jog visi aplinkui turi elgtis taip, kaip patinka „Kauno švarai”.

„šiukšlių išvežimo operatorius teikia paslaugą ir turi stengtis ją gerai atlikti, tačiau kai bendrijos pirmininkas pradeda to reikalauti, jam rėžiama, jog privažiuojamasis kelias turi būti aštuonių metrų pločio, būtina apsisukimo aikštelė ir t. t. Tačiau dalyvaudama konkurse „Kauno švara” turėjo žinoti, kokie yra soduose keliai ir kad jų niekas nepraplės. Dabar iš gyventojų reikalaujama, kad sodininkai padėtų šiukšles prie įėjimo į bendriją vartų ir tuomet vežėjai pasiims. Kai kurie sodai užima net 30 hektarų plotą, tad nejau kiekviena senutė iš kiekvieno kampo kažin kur temps savo šiukšles?”, - klausė R. šeštakauskas.

Pasak jo, atliekų tvarkymo kainos pakilo, operatorius nebenori pirkti mažesnių matmenų transporto, kuris pravažiuotų sodų keliukais.

Pamatęs, jog „Kauno švara” neišveža šiukšlių, Samylų seniūnas S. Banionis rajono Savivaldybės administracijoje bandė aiškinti, jog jeigu operatorius savo pareigos nevykdo, reikia ieškoti kito. Tačiau, pasak S. Banionio, jis liko nesuprastas. Seniūnas yra valstybės tarnautojas ir jam beliko vadovautis Tarybos sprendimais ir tikėtis, jog „Kauno švara” išvaduos seniūnijos sodus nuo šiukšlių kalnų ir jų gyventojams nereikės vežti į pamiškes.

Visur ta pati problema

Pasak R. šeštakausko, atliekų tvarkymo problema visoje šalyje – ta pati. Tarybiniais laikais sodai buvo pritaikyti žmonių poilsiui, tad ir keliukai daug kur nutiesti siauri. Tačiau tie laikai praėjo. Dabar žmonės soduose gyvena, o šiukšlių vežėjai dejuoja, kad jiems reikia specialaus transporto siauru keliuku pravažiuoti. Pasak sodininko, valstybė turi teikti paramą šiukšlių vežėjams ir iš dalies galbūt finansuoti mažesnių matmenų transporto įsigijimą. Kitas dalykas, jog operatorius prieš dalyvaudamas konkurse turėjo apvažiuoti sodų bendrijas ir apžiūrėti, kokie yra keliai. Dabar sodininkų: šiukšlės neišvežamos, o operatorius niekur nesikreipia ir jokių sprendimų pats neieško. „Norėčiau, kad ir aplinkosaugininkai kreiptųsi į šalies valdžios institucijas, reikalaudami spręsti klausimą, kaip toliau gyvens sodininkų bendrijos, kurios virsta priemiesčio gyvenvietėmis, nes jokios koncepcijos šiuo klausimu nėra”, - sakė R. šeštakauskas.

Bendrijų pirmininkai yra parašę skundą ir įteikę jį rajono Savivaldybės ekologui Dariui šlapikui. Skundžiamasi, jog „Kauno švara” neatlieka savo pareigų.

Neveža piktybiškai

Važinėdami po Samylų seniūnijoje įsikūrusias sodininkų bendrijas netrukome įsitikinti, jog yra vietų, kur galima šiukšles išvežti, tačiau „Kauno švara” elgiasi tiesiog piktybiškai ir netgi ignoruoja žmonių pastangas šiukšlių atsikratyti civilizuotai.

Į „Diemedžio” sodų bendriją Dubravos kaime veda kelias, kuris nėra aštuonių metrų pločio, tačiau pravažiuoti juo tikrai galima ir apsisukti vietos yra. Sodininkai parodė iniciatyvą – patys savo lėšomis įrengė betonuotą aikštelę, kur „Kauno švara” žadėjo pastatyti šiukšlių konteinerį. Tačiau jo nėra, o šiukšlės neišvežamos.

„Operatorius pareiškė, jog tokiu keliu nevažiuos. Atleiskite, jeigu jau čia pravažiuoti negalima, tai kokio dar kelio reikia”, - klausė R. šeštakauskas.

Žmogus teigia tiesiog likęs kvailio vietoje, nes jis pats rinko iš žmonių pinigus betonuotai aikštelei įrengti, o „Kauno švara” vis tiek nevažiuoja. šioje vietoje įsikūrę 105 sodų sklypai – kur žmonėms dėti šiukšles? Viskas daugiau negu paprasta – veža jas į mišką, išmeta pakelėse, geriausiu atveju – užkasa.

Pasak R. šeštakausko, tikras absurdo teatras: jeigu gyventojai būtų nieko nedarę, juos apkaltintų neveiklumu, o dabar: „Kauno švara” teigia, jog jai nė motais tokios žmonių įrengtos aikštelės.

Kyla kalnas

šiukšlių kalnas jau susikaupė prie „Centrolito” sodų bendrijos. Į jį greitai atsimuš iš miesto atvykstantis maršrutinis autobusas. Netoliese yra ir daugiau sodininkų bendrijų, apie 1000 sklypų, tad čia pastačius bendrą didesnį konteinerį šiukšlių surinkimo problema būtų išsispręsta, nes iš tiesų ne prie kiekvienos bendrijos įmanoma privažiuoti dėl siaurų keliukų. Iš pradžių tokio konteinerio neleido statyti Dubravos miškų urėdija, o kai ši sutiko, nesulaukiama „Kauno švara” konteinerio.

Kuo tolyn į mišką, tuo daugiau medžių. Pasirodo, iš kai kurių sodų bendrijų, kur yra konteineriai ir galima privažiuoti, „Kauno švara” šiukšlių neišveža po keletą mėnesių. Antai „Gervėnos” sodų bendrija Gervėnupio kaime su atliekų tvarkytojais sudarė sutartį ir už šiukšlių išvežimą sumokėjo tris mėnesius į priekį. Anot sodininkų, keletą kartų šiukšlės buvo išvežtos, o po to „Kauno švara” dingo ir pusantro mėnesio jos šiukšliavežiai nebeatvažiavo. Prisikaupė daugybė šiukšlių, kurias patiems gyventojams teko išvežti. Po to konteinerius perkėlė į kitą vietą, tačiau ir šie jau perpildyti.

„Gervėnos” sodų bendrijos pirmininkė Galina Adomavičienė redakcijai sakė, jog sodininkų vardu ji parašė raštą R. šeštakauskui, kad bendrija atsisako „Kauno švaros” paslaugų, ir informavo bendrovę, kad ši savo konteinerius išsivežtų. Apie sutarties nutraukimą ji teigia informavusi ir rajono Savivaldybės ekologą D. šlapiką.

Dabar, pasak pirmininkės, sklypų savininkai sutartis patys turėtų sudaryti su operatoriumi.

„Pamatysime, kaip į šį reikalą pažiūrės Savivaldybė, bet mums tokių vežėjų, kurie nevykdo sutarties, tikrai nereikia”, - sakė G. Adomavičienė.

Savo kaltės nemato

Kiek kitaip sodininkų bendrijų problemas mato „Kauno švaros” atliekų tvarkymo skyriaus meistrė Rima Apolianskaitė. Pasak jos, kai „Gervėnos” sodų bendrijos pirmininkė G. Adomavičienė atėjo sudaryti sutarties dėl atliekų išvežimo, jai buvo siūlyta pastatyti didesnės talpos konteinerius, tačiau moteris su tuo nesutikusi.

„Mes veždavome tiek šiukšlių, už kiek mums buvo mokama, o dalis likdavo, todėl atrodo lyg jų visai nebevežame”, - sakė R. Apolianskaitė.

Pasak jos, vėliau konteineriai buvo perkelti į kitą vietą, tačiau ši bendrija nusprendė su bendrove sutartį nutraukti ir atsisakyti šiukšlių išvežimo paslaugos.

„Nutrūkus sutarčiai, turėjome išsivežti savo konteinerius, tačiau speciali gama didelė ir ilga mašina prie jų privažiuoti negalėjo, tuomet vakar po pietų juos išvežė šiukšliavežis”, - sakė R. Apolianskaitė.

Atliekų išvežimo meistrė patvirtino, jog iš tiesų siaurais sodų keliukais nepravažiuoja „Kauno švaros” transportas, tuomet vienoje vietoje, ten, kur galima privažiuoti, pastatomi bendri konteineriai ir problemos nebelieka.

Apie tai, jog „Diemedžio” sodų bendrijoje gyventojai patys įsirengė aikštelę, kur galėtų stovėti „Kauno švaros” pastatytas šiukšlių konteineris, R. Apolianskaitė teigė girdinti pirmą kartą. Ji tvirtino, jog R. šeštakauskas pas ją buvo gal prieš pusmetį.

Dėl netoli „Centrolito” bendrijos išaugusio šiukšlių kalno atliekų tvarkymo meistrė nieko pasakyti negalėjo. Ji pasakė tik tiek, jog šiukšlių čia būti neturėtų, nes jei nėra konteinerio, tai dar nereiškia, kad šioje vietoje galima „užveisti” šiukšlyną ir teršti aplinką.

Savivaldybės ekologas D. šlapikas yra gavęs keturis skundus dėl to, jog „Kauno švara” prastai veža šiukšles. Ateinantį trečiadienį Savivaldybėje numatytas sodininkų susitikimas su ekologais, administracijos darbuotojais, „kuriame turėtų dalyvauti ir „Kauno švaros” atstovai.

Gal čia bus atsakyta į sodininkų klausimus, kas kaltas, kad kaupiasi šiukšlių kalnai ir teršiama gamta? O kad taip yra, matėme Samylų seniūnijoje. Jei link miško per pievutę pramintas takelis, žinok, jog netoliese išvysi ir atliekų kalną.

Autorės nuotraukos

„Diemedžio“ sodų bendrijos gyventojų įrengtą išbetonuotą aikštelę apžiūri Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas šeštakauskas, Kauno rajono aplinkos apsaugos agentūros vyresnysis specialistas Vidmantas Bagdanavičius ir Samylų seniūnas Saulius Banionis

Netoli „Centrolito“ sodų bendrijos irgi turėtų būti šiukšlių konteineris, tačiau čia – jau sąvartynas

Sodų bendrija „Gervėna“ su „Kauno švara“ sutartį nutraukė, bet konteineriai dar stovi pilni

„Kauno švaros“ transportas per didelis, kad pravažiuotų tokiu sodų bendrijos keliu