KAUNOSODAI.LT
Maloni staigmenaPavasaris. Soduose bundanti gamta skelbia naują sezoną. Koks jis bus? Kas naujo sodininkų bendrijose? Prieš du metus sodiečius pradžiugino Kaune gimęs “Rasų” žurnalas. Šiuo metu tai pagrindinis periodikos leidinys sodininkams, propaguojantis gėlininkystę, ekologinę daržininkystę, aplinkos estetikos madas. Deja labai trūko reklaminio, ūkinio pagalbininko, palengvinančio mums apsispręsti kur, ką ir kaip įsigyti,  kokių paslaugų galima tikėtis sode.

Džiugi šiemetinė naujiena. Startuoja Kauno regione “ALIO sodai”. Dar maloniau, kad tai bus nemokamas leidinys su pristatymu tiesiog į sodininkų bendrijas. Šiuo metu suderintas leidinio tiesioginis pristatymas į per 60 sodininkų bendrijų, kurios randasi kompaktiškuose Drąseikių, Šlienavos, Gervėnos masyvuose. Bendrijos, kurios nori gauti šį leidinį, bet kurioms pristatymas komplikuotas dėl to, kad randasi atokiau nuo minėtų masyvų, bei esančios Prienų, Kaišiadorių, Jonavos, Šakių rajonuose, gali kreiptis į Kauno susivienijimą “Sodai” iki pavasarinės pirmininkų konferencijos, įvyksiančios gegužės 7 dieną 10 val Kauno rajono savivaldybės salėje, kurioje bendromis pastangomis spręsime kaip leidinys galėtų pasiekti ir jūsų sodininkus.

Su pavasariu gerbiami sodininkai. Tikėkimės, kad pavasario atneštas naujas leidinys “Alio sodai”, ilgam taps nepamainomu pagalbininku mūsų ūkiniuose varguose ir būtiniausios informacijos paieškoje.

                                                           Kauno susivienijimo “Sodai” p-kas

                                                           Romualdas Šeštakauskas