KAUNOSODAI.LT
Sodininkai energetikų spąstuose
( "Respublika" 2010 vasario mėn. 10 d. )Prieš porą metų tarp AB Rytų skirstomųjų tinklų ir sodininkų bendrijos “Luksnėnai”, esančios prie Alytaus, sudaryta pirkimo ir pardavimo sutartis, pagal kurią sodininkų elektros tinklai buvo parduoti už simbolinę kainą, šiandien virto begaline pretenzijų, skundų ir tarpusavio kaltinimų lavina.

“Galvodami apie ateitį, atiduodami elektros tinklus specializuotai bendrovei ir tikėdamiesi pažangos, buvome apgauti”, - piktinasi sodų bendrijos valdybos narys Jonas Gargasas. Pasak jo, energetikų savavaliavimas prasidėjo nuo tada, kai 112 sodininkų bendrijos elektros tinklai buvo įkainoti ir nupirkti už juokingą 1356 litų kainą. Be to, prieš perduodant tinklus iš sodininkų buvo pareikalauta savo jėgomis ir lėšomis pakeisti įvadinius apskaitos skydus ir atvadus. Vidutiniškai kiekvienam sodininkui tai kainavo apie 300 litų.

“Mūsų sodams - apie 30 metų. Savaime suprantama, kai jie dar tik buvo kuriami, vyko statybos, elektros poreikis buvo didesnis negu dabar. Ir per visus tuos metus nebuvo jokių problemų dėl elektros energijos, nebuvo nė vieno transformatorinės savaiminio atsijungimo atvejo dėl galios viršijimo. Tad kodėl, pasirašius sutartį, Rytų skirstomieji tinklai sodams savavališkai, nors to nebuvo numatyta sutartyje, apribojo elektros energijos galią? Juokai juokais, bet dabar, XXI amžiuje, galime pasišviesti tik “Iljičiaus lempute”. Visiškai apribotos galimybės naudotis bet kokiais buitiniais prietaisais”, - piktinasi J.Gargasas.

Nori galios - mokėk tūkstančius


Nors buvo kalbama, kaip numatyta norminiuose aktuose, kad sodininkai turės nominalią galią 3 kilovatų (kW) vienfaziu atvadu ir 5 kW trifaziu, energetikai galią apribojo iki 1 kW vienfaziu bei 3 kW trifaziu atvadais naudojant nominalią 6 amperų (A) automatinio jungiklio srovę. Ne specialistui tikriausiai būtų paprasčiau suprasti taip - jeigu sode veikia elektrinė žoliapjovė, arbatinuko įjungti jau nepavyks. Maždaug pusė sodininkų turi 1 kW, kita pusė - 3 kW galią.

“Vargsta visi. Kai kas jau ir susitaikė su tokia situacija. Bet štai atsiradome mes keturiese, tokie sodininkai, kurie nori padidinti galią. Atsimušėme kaip į sieną. Abejingumo, valdiško atsirašinėjimo sieną, kuri remiasi dar ir nepamatuoto finansinio valstybinio reketo sistema”, - apgailestauja J.Gargasas.

Kaip ir iš bet kokios situacijos, taip ir iš šios išeitis yra. Tik ji matuojama tūkstančiais ar net dešimtimis tūkstančių litų. Rytų skirstomieji tinklai ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos maloniai siūlo papildomai pirkti elektros energijos galią. Kainos solidžios, bet jos ne iš dangaus nukritusios, paremtos Elektros energetikos įstatymu, ministerijų ir kitais normatyviniais aktais.

Pasak Energetikos inspekcijos Alytaus teritorinio skyriaus vedėjo Juozo Pilkausko, praėjusių metų pabaigoje su prašymais padidinti elektros energijos galią kreipėsi keturi sodų bendrijos nariai ir trijų gyvenamųjų namų savininkai. Nors vedėjas skaičiuoja ir aiškina, kad vienam gyventojui darbai ir medžiagos atsieitų vidutiniškai po 6167 litus, J.Gargaso įsitikinimu, ši suma visiškai nereali. Jo gyvenimiška praktika liudija, kad turi būti kalbama apie dešimtis tūkstančių litų. Teisybės ieškotojas taip pat nesupranta, kodėl energetikos ministro įsakymu norintis tik galią padidinti vartotojas nelogiškai prilyginamas apskritai naujam vartotojui. Juk šiais atvejais skiriasi ir darbų mastai, ir jų kaina.

“Pirma, iš kur mums, pensininkams, paimti tokias sumas, antra, kur paprasčiausia logika lupti tokius pinigus?” - nesupranta sodininkas. Tuo tarpu energetikos viceministras Henrikas Bernatavičius tvirtina, kad viskas teisėta, ir pataria organizuoti kuo didesnę vartotojų grupę - taip paslauga atpigtų.

Toliau - teismai?

“Kur mes tik rašėme - ir energetikams, ir Seimo nariams, jokios naudos. Matome, kad valdininkai atsirašinėja, nenori suprasti mūsų. Negana to, Rytų skirstomieji tinklai klaidina Energetikos ministeriją, tvirtindami, kad mūsų soduose yra ne keturi, o dešimt norinčiųjų padidinti galią. Neva dėl to nėra techninių galimybių galiai padidinti. Vienu žodžiu, mes įsitikinę, kad yra pažeistos mūsų, kaip vartotojų, teisės. Todėl dabar galvojame kreiptis į administracinį teismą”, - sako J.Gargasas.


Vitas Blažauskas - AB Rytų skirstomųjų tinklų (RST) Alytaus regiono elektros tinklo direktorius:

Galingumai “Luksnėnų” sodų bendrijai buvo nustatyti maždaug prieš porą metų, kai elektros tinklai buvo perduoti RST. Jie buvo nustatyti ne vienpusiškai, o pagal sodų bendrijos pateiktą protokolą, kuriame buvo nurodyti konkretūs pageidaujami galingumai. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos yra paaiškinusi sodų bendrijai, kad RST veikė pagal įstatymus ir nebuvo jokio savivaliavimo. Dabar, kai dalis sodininkų nori turėti didesnius galingumus, visa ši procedūra turi būti vykdoma pagal nustatytą tvarką.

Parengta pagal dienraštį "Respublika"