KAUNOSODAI.LT
Sekmokas prastūmė dar vieną“Leo Lt“ aferąGruodžio 22 d., prieš pat Kalėdas, Seimas balsavo dėl Elektros energetikos įstatymų pakeitimo. Šiems pakeitimams gruodžio 17 d. jau pritarė Seimo Ekonomikos komitetas. Kaip ir „Leo Lt“ įstatymas, šis įstatymas buvo priimamas prieš pat Kalėdas, kai žmonių ir politikų galvos užimtos kitomis šventinėmis mintimis, o ne tuo, kaip reikės gyventi kitais metais. Ir jis pateiktas paskutinėmis šių metų dienomis, kad įsigaliotų jau nuo kitų metų. Tačiau minėto įstatymo straipsnių esmė – nebelieka valstybinio reguliavimo elektros energijos kainoms. Šiuo įstatymo autorius – Energetikos ministras Arvydas Sekmokas siūlo pakeisti 42 straipsnio 2 dalį ir išbraukti žodžius „ir visuomeninės elektros energijos“. Tokiu būdu įstatyme nebeliktų nuostatos, kad „perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainos reguliuojamos Komisijai nustatant viršutines kainų ribas“. A.Sekmokas siūlo išbraukti žodžius „ir visuomeninės elektros energijos“.

Seimui bendru sutarimo balsavus už šias pataisas, nuo kitų metų elektros tiekėjai – „Lietuvos Energija“, RST bei VST galėtų parduoti energiją už tokią kainą, kuri ir buvo prognozuojama, uždarius Ignalinos AE – apie 80 ct. Už 1 kw. Žinoma, metų pradžioje tokių kainų paskelbti elektros tiekėjai dar negalės, tačiau neabejojama, kad 2010 m. pabaigoje visi butiniai elektros vartotojai mokės maždaug 70-80 ct. Už vieną kw. elektros energijos.
„Tai juk milijardai, jau net ne milijonai, - stebisi Kauno sodininkų susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas.

„Kaip ir visi skandalingi projektai, šis įstatymas buvo laikomas iki paskutinės dienos, dabar staigiai pateiktas, ir pataisų padaryti jau nebėra kada, - sakė R.Šeštakauskas, - 22 d. Seimui nubalsavus dėl šių pataisų, bus atverta visai kita situacija rinkoje, ir šis įstatymas palies beveik visus Lietuvos gyventojus“.
Trys UAB – „Lietuvos Energija“, RST ir VST per savo dukterines įmones pirks elektros energiją laisvoje rinkoje ir pardavinės Lietuvos vartotojams. Tačiau priėmus įstatymo pataisas, valstybinė Energetikos kainų kontrolės komisija nebegalės nustatyti viršutinių elektros kainų, tos kainos bus visiškai „laisvos“, ir ją nustatys pats pardavėjas. Visai kaip farmacijoje – vaistų gamintojas pats sugalvoja, kiek kainuoja vaistai, ir juos parduoda. Tik skirtingai nuo vaistų gamybos, elektros pirkėjas bus pririštas prie savo tiekėjo ir mokės jo nustatytą kainą. Dabar kainų komisija kontroliuoja perdavimo, skirstymo, ir visuomeninės elektros energijos kainą. Išbraukus paskutinius žodžius, kainų komisijai beliks tik stebėti, kaip parduodama energiją. „Jie nebegalės kontroliuoti, už kokią kainą energiją pirko, ir už kokią pardavė“, - stebisi LL šaltiniai. Turint omenyje, kad visą elektros energijos verslą Lietuvoje, kuris formaliai priklauso valstybei, iš esmės kontroliuoja įvairios konservatoriams giminingos bendrovės, tampa aišku, kodėl A.Kubiliui reikėjo kuo greičiau uždaryti Ignalinos AE, ir leisti net elektros energijos rinkoje įsigalėti „laukiniam kapitalizmui“.

Energetikos šou BROLIAI

LL kalbinti šaltiniai visiškai nenustebo, jog naujuoju „Lietuvos energijos“ vadovu tapo Aloyzas Koryzna. Per Dalios Grybauskaitės Prezidento rinkimų kampaniją buvo atkreiptas dėmesys, kad Kauno dujininkų Garbaravičių visa giminė rėmė ne tik pinigais, bet ir nuoširdžiais sveikinimais rinkimų naktį, tačiau niekas neatkreipė dėmesio, jog tarp rėmėjų buvo ir Aloyzas Koryzna, ir jo sūnus Gediminas.
Naujasis „Lietuvos energijos“ vadovas, kaip ir Jonas Koryzna baigė Kauno technikos universitetą. Brolių buvę kolegos ir bendradarbiai tapo verslo bei interesų partneriais, šią schemą išnarplioti galėtų tik ambicingi pareigūnai. Be visų peripetijų, Aloyzas Koryzna buvo įsivėlęs į atsiskaitymo kortelių informacijos nutekinimo skandalą, buvo vienas iš Akcinio Inovacinio banko vadovų jo žlugimo metu.
Kodėl konservatoriai jiems ilgus metus atsidavusį ir ištikimą Darių Masionį pakeitė Aloyzu Koryzna? „Jokių priekaištų iki tol nesulaukiau ir rezultatai mūsų geri, bendrovė pasirengusi naujiems iššūkiams ir jokios savo kaltės neįžvelgiu. Jokių signalų nesu gavęs“, - kalba „Verslo žinioms“ 2009 06 23 sakė D. Masionis. Matyt, dėl to, jog tai žymiai verslesnis bei asmeniškai energetikos verslo saitais apraizgytas vadovas.
Jonas Koryzna jau buvo patekęs į Nemalk.lt akiratį, kai savo deklaracijoje užmiršo surašyti visą savo turtą bei akcijas. Be to, Kauno miesto privatizavimo komisijos pirmininkas Jonas Koryzna užmiršo deklaruoti nuo 2007-ųjų esantis „Kauno energijos“ stebėtojų tarybos pirmininku.
http://www.nemalk.lt/ar_sumazes_skandalu_privatizuojant_kauna-9712/2008/04/17/

„Dabar vartotojai džiuginami, kad elektros kaina kontroliuojama, ir kad nuo sausio d. kaina bus 9 ct., - sakė LL šaltiniai, - tačiau nenustebsiu, kad po pusmečio energetikos įmonės praneš naują kainą, prieš tris mėnesius įspėję vartotojus apie kainų padidėjimą ir sakys, kad mes elektros energiją pirkome brangiau, todėl ir jums teks brangiau mokėti. Manau, kad kitų metų pabaigoje bus tokia kaina, kaip ir buvo prognozuojama – 70-80 ct. Už kw. Žinoma, iš pat pradžių jie nenori gąsdinti žmonių, tuo labiau, kad šiame sektoriuje dar neveikia laisva rinka. Tačiau įstatymas jau stumiamas, kad šie UAB-ai būtų nebekontroliuojami. Dėl „Leo Lt“ aferos buvo aišku kas kaltas – „Maximos“ dešimtukas. Šioje situacijoje neaišku, kas kaltas, nes šalia trijų gigantų – „Lietuvos Energijos“, VST ir RST veiks, kaip buvo pasakyta Ekonomikos komiteto posėdyje, jų dukterinės įmonės. Kas stumdys figūras šioje rinkoje – ar broliai Grigaravičiai, ar B.Lubys, ar Aniceto Ignoto komanda – dar yra atviras klausimas. Drakonas mirė, todėl tegyvuoja drakonas. Reikės uždaryti Ignalinos AE, pirkti brangią energiją iš Elektrėnų šiluminės elektrinės, nes valstybė įsipareigojusi pirkti energiją, ir visos šios išlaidos bus įskaičiuotos į kainą vartotojams. Nors ekonomikos komitetas užtikrino, kad tikrai taip nebus, tačiau kodėl įstatymas leidžia nebekontroliuoti elektros kainos. Vadinasi, kaina lieka energetikų sąžinei. Aš netikiu, kad jie sąžiningi“.

Patys sau kuria įstatymus

Minėtų įstatymo pataisų autorius – jau pagarsėjęs Energetikos ministras A.Sekmokas. Jis išgarsėjo savo ekonominėmis prognozėmis, paskelbęs, kad kai Lietuvoje pradės veikti nauja AE, elektros kainos bus tokios, kokios yra šiandien. Opozicija nepraleido progos pasityčioti iš tokių prognozių, ir V.Uspaskich konstatavo, kad energetikos ministras neturi žalio supratimo apie energetiką. Tačiau keista, kad energetikos įmonės pačios sau kuria įstatymus. Mat energetikos viceministras Henrikas Bernatavičius yra ir bendrovės "Rytų skirstomieji tinklai" (RST) valdybos pirmininku. Spalio mėnesį vykusiame RST akcininkų susirinkime išrinktą bendrovės valdybą, be H. Bernatavičiaus, sudaro Energetikos ministerijos Energijos išteklių, šilumos ir elektros skyriaus vedėjas Vytautas Vazalinskas, RST akcininko "E.ON Ruhrgas International" atstovas Mario Nullmeieris, RST generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius ir "Lietuvos energijos" vadovas Aloyzas Koryzna.
Energetikos ministerija sukūrė įstatymą, kurį jiems patiems ir reikės vykdyti, - sako LL šaltiniai, - ar gali taip būti normalioje valstybėje? Paaiškinimas toks – kad mes esą darome viską patys todėl, kad nebūtų galima skriausti buitinių vartotojų. Tačiau kas jais tiki? Visi tie ministerijų klerkai vėliau išeis į tas dukterines energetikos įmones ir pamirš savo pažadus. Todėl šiandien keliamas klausimas yra toks – kodėl atsiranda tiek daug dukterinių įmonių, nors A.Sekmokas sako, kad reikia padaryti taip, kad nebūtų dukterinių įmonių. Manau, kad ši afera dar baisesnė, nei buvo „Leo Lt“.

Energetikai skriaudžia sodininkus

„Norime tik atkreipti Seimo narių dėmesį į tai – kiek galima tuos elektros vartotojus mulkinti ir juos prievartauti?, - LL sakė R.Šeštakauskas, - dabar yra tokia situacija, kad į sodus atvedama elektros energija ir ji ten laukuose paliekama. Toliau sodininkams reikia jau savo tinklais tą energiją atsivesti iki savo namų. Reikia tuos savo tinklus administruoti, prižiūrėti, ir remontuoti, ir dar mokėti už tai mokestį. Tačiau didžiausias A.Sekmoko „saldainiukas sodininkams – naujos elektros tinklų išpirkimo taisyklės, kurios toliau leis monopolistui tuos tinklus išpirkti arba ne. Naujas dalykas – sodininkai nusiperka elektrą, tačiau jeigu energijos tiekėjas ras, kad kažkur ten tinkluose yra kažkoks ne toks laidas, arba stulpas įskilęs, tai mes privalome tuos savo tinklus išnuomoti monopolistui mokėti nuomos mokestį ir antrą kartą mokėti už tiekiamą elektrą“.
„Gruodžio 11 d. Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomos ypatingos skubos tvarka teikiamo Elektros Energijos įstatymo pataisos, buvome labai nustebinti pataisų nuostatomis, - sakė R.Šeštakauskas, - esame priversti galvoti, kad jei šio įstatymo pataisos bus priimtos tokios, kokios pateiktos projekte, mūsų padėtis tik pablogės, dėl sekančių motyvų. A.Sekmoko įsakymu sudarytos darbo grupės sodininkų lokaliųjų tinklų problemoms spręsti vadovo Vytauto Vazalinsko verdiktas: "Taisyklių projektas neturi prieštarauti ŠIUO METU GALIOJANTIEMS įstatymams, kad ir kokie jie būtų nepalankūs sodininkams, tur būt neverta net diskutuoti." svarstytinas, kadangi mes neprašėme ir neprašome nieko, kas prieštarautų galiojantiems įstatymams. Analogiškas antrasis grupės vadovo motyvas (tekstas nekoreguotas): "Jūs negalite nežinoti, kad Seimo narys R. Žilinskas inicijavo Elektros energetikos įstatymo pataisas ( kiek mes suprantame, kalba eina apie Energetikos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo projektą), kurias priėmus, energetikos įmonės ne GALĖS, o PRIVALĖS išpirkti elektros tinklus iš sodininkų bendrijų, ir tik tuomet bus galima apraše įteisinti griežtesnius įpareigojimus skirstomiesiems tinklams."
Ekonomikos komiteto posėdyje gerb. Kęstutis Žilėnas negalėjo atsakyti į sekančius mūsų klausimus. Kodėl Energetikos ministerija teikia įstatymo pataisų projektą, kurio nuostatoms įsigaliojus ir toliau bus galima aiškinti, kad negalima "įteisinti griežtesnius įpareigojimus skirstomiesiems tinklams", kadangi tai prieštaraus "ŠIUO METU GALIOJANTIEMS įstatymams"?
Kodėl siekiant nutraukti daugiametę mūsų diskriminaciją, negalima į teikiamo įstatymo pataisų projektą papildomai įtraukti prašomos nuostatos: "Lokaliųjų žemos Įtampos tinklų nepriklausančių operatoriui, kurių priklausomybės riba yra prie transformatorinės pastoties žemos įtampos fiderių, pirkėjams, tiekiantiems elektros energiją tik buitiniams vartotojams, į perkamos visuomeninės elektros energijos kainą, negali būti įskaičiuojama skirstymo paslaugos žemos įtampos tinkle sudedamoji, kadangi paslauga faktiškai nėra suteikiama. " , siekiant aiškiai užtikrinti socialinį teisingumą ir mūsų teisėtus lūkesčius.
Po Ekonomikos komiteto posėdžio, mums atsirado pagrindas naujam susirūpinimui. Posėdyje po LEO LT atstovo paaiškinimo (mes iš žiniasklaidos pranešimų įsivaizdavome, kad jie nebedalyvauja formuojant energetikos ūkio reorganizavimo teisinę bazę), tapo aišku, kad vietoje likviduojamo LEO LT formuojami trys dariniai: UAB "Lietuvos Energija", UAB "VST" ir UAB "RST". Visą elektros energijos rinką Lietuvoje po naujųjų metų kontroliuos šių trijų organizacijų dukterinės įmonės. Liūdna mūsų patirtis sako, kad UAB, ypač dukterinių įmonių, pagrindinis tikslas yra pelnas o tai mums tikrai nieko gero nežada. Posėdyje seimo nario padėjėjo Valentino Grumbino logiškas klausimas, kodėl naujieji dariniai negali būti Viešosios Įstaigos skirtos tenkinti visuomenės būtinuosius poreikius, liko be atsakymo. Mūsų nerimo pagrindą sudaro tai, kad įteisinus teikiamas įstatymo XIP-1475 nuostatas, susidaro galimybė didiesiems ir vidutiniesiems vartotojams pirkti sau visą pigesnę elektros energiją iš Rusijos ir kitų nepriklausomų šaltinių. Smulkiesiems ir buitiniams vartotojams tokiu atveju tektų visa našta, padengiant iš Lietuvos šiluminių elektrinių privalomos supirkti brangiausios energijos kaštus, vardan mūsų rinkos savarankiškumo nuo Rusijos energetinės sistemos, padengiant uždarytos, bet dešimtmečius tuščia eiga eksploatuojamų Ignalinos atominių reaktorių didžiulių elektros energijos sąnaudų kaštus, padengiant padidintus balansavimo energijos kaštus ir Lt..
Ar galėtų ministerija tvirtai paneigti, kad tokie mūsų nuogąstavimai be pagrindo ir dėl to ateityje kiekvieną ketvirtį nedidės po 10 centų elektros energijos kaina vien tik mums buitiniams vartotojams, jei pagal naujas teikiamo projekto nuostatas, visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos bus nebereguliuos VKEKK ir jas laisvai galės nustatyti bei keisti paslaugos teikėjas, rinkoje turintis išimtines dominavimo teises“.

Šiuo metu kelios verslo įmonės siūlosi sodininkams išpirkti jų valdomos elektros tinklus, tačiau to daryti neleidžia Energetikos ministerija – atsieti, kad valstybėje turi būti tvarka. Šiuo metu energetikai piktnaudžiauja dirbtinai apribodami sodų bendrijų teises naudotis visu transformatorinių galingumu, kurios įrengtos už pačių sodininkų lėšas. Atlikus paskaičiavimus VST teritorijoje 223 sodų bendrijose rasta, kad jų bendras įrengtas TP galingumas 40993 kVA o šiandiena leidžiamas naudoti tik 12487 kVA. Pateiktame projekte įteisinama nauja sąvoka "leistinoji naudoti galia", leis skirstomųjų tinklų operatoriui toliau, politinio o ne techninio sprendimo dėka, riboti naudojamą sodo bendrijos galią ir reikalauti papildomai "išsipirkti" savo pačių prieš daugelį metų įrengtą galingumą. Absurdiška situacija, kadangi esant techninėms galimybėms, politiniais-korupciniais sumetimais, sodų bendrijų buitiniams vartotojams šiandiena ribojama galimybė naudotis net trijų kilovatų galia.
R.Šeštakauskas mano, kad pagal naujas taisykles energijos monopolistas gali paskelbti, kad atseit sodininkų tinklas nėra suderinamas su energetikos sistema, todėl „tinklo savininkas privalo sudaryti bendrai naudojamo tinklo sutartį“. tai reiškia – kad aš prižiūriu savo tinklą, o jie galvoja, kad tai nieko nekainuoja ir antrą kartą už tai nori paimti pinigus, - stebisi R.Šeštakauskas, - paskui mes vėl bėgsime į mitingus ir šauksime apie oligarchinę valstybę, tačiau negi Seimo nariai dabar nemato, už ką balsuoja?“.