KAUNOSODAI.LT
ADVENTINIAI PAMASTYMAI ARTĖJANT KALĖDOMSTolimoje praeityje liko audringi tūkstantiniai sąjūdžio mitingai. Iškovota laisvė. Atėjo laikas laimingai gyventi teisinėje demokratinėje valstybėje. Tikriausiai dar ne visi užmiršo kaip vienas iš sąjūdžio apologetų Vingio parke kalbėjo apie sunkų kelia į laisvę. Klausė ar sutiksime kentėti, susiveržti diržus kol valstybė atsistos ant kojų. Minia energingai skandavo kentėsime. Tikrai kantriai kentėjo. Tiesa ne visi.

Praėjo du dešimtmečiai. Iš valdžios piramidės sklinda šūkiai: “Valstybė pavojuje, veržkimės diržus”. Tautos atsakas, per Lietuvą vilnijantys daugiatūkstantiniai mitingai. Minia skanduoja šalin oligarchus, šalin LEO, šalin nomenklatūrą ir korupciją. Minioje vyrauja ne piemenys, siaučiantys ir vartantys automobilius, bet garbūs vyresniosios kartos veidai, kurių dauguma matyta sąjūdžio mitinguose, tik šiek tiek senstelėję. Kas atsitiko?

EKONOMINIS BANDITIZMAS ABONENTINIO MOKESČIO PAVIDALE

Mitinguojantys tada svajojo apie stebuklingą gyvenimą kapitalizmo sąlygomis. Dabar tai realybė. Tik prasiblaivius pradedame suprasti, kad kapitalizme nėra nemokamų kelialapių, sanatorijų, paslaugų. Už viską reikia mokėti nebe simbolinę kainą, bet realią ir dar kovoti su monopolijomis dėl socialinio teisingumo. Patingėjai ateiti į rinkimus ir monopolisto kandidatai valdžioje. Tada atsitinka taip, kad kapitalistas netgi žmogišką veidą praranda.

Vaikystėje mus močiutės mokė, kad nedera vaikščioti vėlai vakare tamsiomis gatvėmis, nes pikti banditai gali ne tik iškratyti kišenes, bet ir nurengus palikti plikutėlį. Šis verslas ypač suklestėdavo pokariuose ir po suiručių. Keičiasi ir tobulėja viskas. Dabar šio verslo specialistai po tiltu aukos nebelaukia, nes toks metodas mažai pelningas. Jie išsilavinę, su smokingais, naktį saldžiai miega sapnuodami milijonus, o dieną eina dirbti į gražius stiklinius pastatus. Jų darbas surasti kuo daugiau mokesčių mokėtojų ir rūpestingai stengtis, kad jie vykdytu savo pareigą.

Pirmame etape efektyviai veiklai vykdyti būtina sukurti monopoliją, kuri galėtų be trukdymo, pagal apetitą, pasididinti mokesčius. Šį etapą sėkmingai praėjome. Vartotojai, suveržus kainų diržus, tragiškai sumažino vartojimą, nebegalėdami susimokėti. Monopolijų pelnai nepadidėjo, bet priešingai smuko. Liko du keliai. Vienas, mažinti paslaugų kainas ir laukti pelno didėjimo dėl vartojimo augimo. Lėtas ir saikingas pelno augimas ne visus tenkina. Antras kelias, paieška papildomų, kad ir nelabai civilizuotų apmokestinimų. Gaila, bet mūsų valstybėje šiam metodui atviros visos durys.

Rezultate turime. Dujos. Kad ir visai nevartoji dujų, nuo abonentinio mokesčio kas mėnesį gerbiamas vartotojau nepabėgsi. Nedaug laiko praėjo ir džiaugsminga naujiena, reikia mokėti mokestį už tai, kad priima iš tavęs abonentinį mokestį. Neturi pinigų - nevartoji dujų, skolinkis, bet laiku susimokėk abonentinį mokestį, antraip ir mokestį ir delspinigius išieškos teismų pagalba. Po teismų karuselės, pridėjus teismo išlaidas, vietoje 2,22 litų abonentinio mokesčio, tamstos skola pasieks arti dviejų šimtų litų. Jei ir po šios procedūros neįgausi proto susimokėti, geras antstolis taip patvarkys tavo turtelį, kad nebebus kur registruoti naują dujų abonentą, nes tavuoju toliau naudosis naujasis savininkas.

Vandentiekio abonento laukia dar įdomesnės pasekmės. Jei buvai išvažiavęs ir negalėjai deklaruoti, kad einamą mėnesį nesinaudojai vandentiekiu, tai be abonentinio mokesčio savo sąskaitoje gausite įrašytą paskaičiavimą už sunaudotą tokį vandens kiekį pagal mistinius normatyvus, kurio pakanka maudyti septynis dramblius visą mėnesį. Toliau procedūra analogiška, kaip ir dujų atveju.

Analogiškas išradingumas pasireiškia su buitinių atliekų tvarkymo mokesčiu, gyvenamų namų administravimo mokesčiais. Apie įžymiojo karšto vandens gyvatuko abonentinio mokesčio skaičiavimo metodikos išradingumą, Nacionalinės Dujų, Elektros Energijos ir Šilumos Vartotojų Gynimo lygos prezidentas Kęstutis Grinius yra paskelbęs tiek medžiagos, kad ji vargu ar tilptų į storiausio romano foliantus. Susimastyti verčia jo veikalai apie aferizmą, skaičiuojant mokesčius už patalpų apšildymą. Naujausi Griniaus atradimai, kaip šilumos monopolininkai sugalvojo iš savo dukterinių firmų pasiimti kreditus, kurių svaiginančias palūkanas netyčia padengia šilumos vartotojai. Ir t. t.

Klausimas gerbiamam skaitytojui. Kokia sąvoka, jei ne gerai organizuotas ekonominis banditizmas, tinka paminėtiems faktams apibendrinti?

Logiškas šioje vietoje būtų jūsų klausimas, kodėl šios problemos tapo aktualios sodininkams, kad apie jas rašome. Labai paprastas atsakymas. Šio verslo vadybai reikalingas ne tik išradingumas, bet ir geografinė erdvė. Miestuose ir miesteliuose daugiau mažiau įsibėgėta, atėjo laikas pasiganyti kaimo vietovėse, kapinėse ir sodų bendrijose.

KAIP SAVIVALDA VIRSTA SAVIVALE ARBA AUKSO KARŠTLIGĖ ŠIUKŠLYNUOSE

Prieš šimtą metų Sicilijos mafija padarė labai teisingą sprendimą. Šiukšlių tvarkymas pelningas, perspektyvus, su neribota perspektyva verslas. Šiandieną visose didžiosiose Europos valstybėse, JAV ir kitur atliekų tvarkymo versle vyrauja Itališkas kraujas. Kol mūsų miestuose ir miesteliuose buitines ir kitas atliekas tvarkė vietinės savivaldos valdomos įmonės, didelių problemų nebuvo. Vilniaus miesto monopolį perėmė į savo rankas 11 koncernui “Rubicon group” priklausančių kompanijų. Vokietijos įmonių grupė “Tonsmeier” 1992 metais privatizavo Alytaus spec. ATĮ ir pagimdė UAB “Dzūtrą”. Šiandiena UAB “Dzūtra” atliekas bei antrines žaliavas jau tvarko Alytaus, Prienų, Daugų, Šakių, Kaišiadorių, Lazdijų, dalies Kauno rajonų. Kodėl Vokiečiai taip susirūpino Lietuvos šiukšlėmis ir kokie “Aitvarai” į UAB “Dzūtra” glėbį atiduoda vieną po kito rajoną? Labai trumpai bet taikliai į šį klausimą atsakė “Dzūtros” administracijos direktorė Kristina Motiejūnaitė. “Tonsmeier” įvertino pono Jovito Mališausko (“Dzūtros” direktoriaus, visų “Tonsmeier” įmonių Lietuvoje strategijos ir plėtros konsultanto) sugebėjimą dirbti atliekų tvarkymo srityje, mokėjimą bendrauti su vietos valdžia, nes tai labai svarbu mūsų darbe. Jam patikėtos iš tikrųjų svarbios pareigos formuojant visų mūsų įmonių strategiją bei plėtrą”. Štai kur auksinis šiukšlių tvarkymo raktas- mokėjimas bendrauti su vietos valdžia.

Kauno rajono savivaldybė, kad ir sunkiai po ilgų svarstymų su sodų bendrijų atstovais įpareigojo Kauno UAB “Kauno Švarą” surinkinėti buitines atliekas iš sodų bendrijų teritorijose abiems pusėms priimtinų vietų, o mokestis nustatytas už išvežtų atliekų kiekį. Keista, bet dalis bendrijų net ir esant tokioms sąlygomis purkštauja, nenorėdami suprasti, kad civilizuotas atliekų šalinimas šiandiena yra būtinybė. Tuo tarpu kai kurios savivaldybės, pavyzdžiui Prienai įvertino “Dzūtros” “mokėjimą bendrauti su vietos valdžia” ir maloniai sutiko nustatyti fiksuotą privalomą rinkliavos mokestį monopolistui priklausomą tik nuo turimo rajone nekilnojamo turto, o jo dydis nustatomas litais už 100 kv. m. (viešo maitinimo pastams-129Lt/mėn, gydymo paskirties-24 Lt/mėn, parduotuvei ar knygynui-48 Lt/mėn ir t.t.). Kiek bus išvežta buitinių atliekų visiškai nesvarbu. Pamėginkite paklausti ar savivaldybė bandė suskaičiuoti visų Prienų rajono organizacijų, gyvenamų namų, ūkininkų daržinių ir sandėlių, mokyklų ir t.t. plotų sumą. Jums atsakys kad tai komercinė paslaptis. Verslo partneriai nepamiršo įtraukti į sąrašus net sodų bendrijų sklypus, kuriuose ne tik nėra pastatų, bet net ir šeimininkų, nors LR Vyriausybės 2007.10.31 nutarimas Nr.1224 iš viso draudžia apmokestinti žemės sklypus be pastatų. Argi gaila geriems draugams, kurie “moka bendrauti su vietos valdžia”. Nuo 2008.10.01 sodų bendrijų pirmininkai, bet ne namų valdų savininkai, staiga pradėjo gauti vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimus. Kai kurioms bendrijoms mėnesinė suma net 890 Lt. Sodininkai pradėjo klykti- “Jūs gal išprotėjot ? Žiemos metas, net konteinerių nėra, o mokėti po tūkstantį litų ?” Verslininkai apsidairė, tikrai nėra konteinerių. Šį pavasarį pakelėse pamėtė kai kur konteinerių, vietomis net du kilometrai iki atliekų turėtojų, bet dabar ant pranešimų atsirado antspaudėlis: “Atsiskaitymus prižiūri UAB “Gelvora”. Priedo pasityčiojimo raštelis, “Siekdami, kad dėl skolos nesumokėjimo Jūs nepatirtumėte papildomų išlaidų, tikimės abipusiai naudingo bendradarbiavimo”. Patvirtintuose Prienų savivaldybės nuostatuose aiškiai įrašyta. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra atsakingas: p. 23.1. už Registro kūrimą ir tvarkymą; p.23.2. už vietinės rinkliavos organizavimą ir apskaitą; p. 23.5. už nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimą. Deja, kuriama sistema, kuri leistų UAB “Dzūtra” uždirbančiai lengvus milijonus, net nesivarginti jų surinkimu. Abonentinį mokestį turi jiems surinkti visuomeniniais pagrindais dirbantis sodo bendrijos pirmininkas. Nesugebėsi- turėsi reikalą su “Gelvora” ir teismais. Sklypas neturi namo- tegul moka už tai, kad neturi statybai pinigų. Sklypai neturi savininkų- surink iš kaimynų. “Verslininkams” juk reikia pinigų, daug pinigų.

 Įstatymas leidžia tokius veiksmus teisinėje valstybėje skųsti Prienų savivaldybei. Deja atsakymas stulbinantis. “VĮ Registro centre nėra duomenų apie sodų pastatų savininkus, todėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras neturi galimybės suformuoti vietinės rinkliavos pranešimus sodų pastatų savininkams”. Jūs tuo patikėjote? Kitas atsakymas. “Nėra galimybės suskaičiuoti bei pasverti priduodamų atliekų kiekį, taip pat laikotarpį kurį gyventojas naudoja jam priklausantį nekilnojamą turtą”. Keista, bet gretimame Kauno rajone tokios galimybės yra. Užtat jame nereikia mokėti už apytuščio 0,7 kubinio metro talpos konteinerio atliekų išvežimą po 100 Lt.

Prienuose auksinės šiukšlės ne tik sodų bendrijose. Gruodžio 2 d. “Valstiečių Laikraštis” pateikia turiningą Albino Čapliko reportažą iš Prienų r. mero A. Vaicekausko kabineto. Iš vienos senutės gyvenančios Norkūnų kaime J. Kazlauskienės reikalaujama sumokėti 240 Lt., nors niekas nei vienos šiukšlės iš jos neišvežė. 80-metė invalidė Vanda Kazlauskienė prigąsdinta sumokėjo 96 Lt.. Deja, po kelių dienų gavo naują pranešimą, kuriame vėl reikalaujama 96 Lt. vien tik dėl to, kad už pusės kilometro stovi tuščias konteineris. Meras didžiuojasi, kad jis turi gerą širdį ir atleido nuo šio mokesčio 400 rajono gyventojų. Kadangi daugėja pateptųjų atleistų nuo šio mokesčio, meras prasitarė apie perspektyvą: “Gal reikės atliekų surinkimo mokestį susieti su elektros skaitiklio rodmenimis”. Genialu-vėl iš naujo galima bus dalinti atleidimo indulgencijas nuo mokesčių ir bus proga rinkliavos vertę padidinti.

Tokios Haufo pasakos įgyvendintos ne tik Prienuose. Petras Motiejūnas iš Plungės rašo. “ Aš gavau sąskaitą metams, kurioje juodu ant balto parašyta: pristatyti 6.24 kubinio metro šiukšlių, už vienetą –sumokėti po 28 litus, iš viso –175 litus. Pirma, reikalaujama mokėti dabar, nors darbas, galbūt, bus atliktas iki metų galo. Antra, kas gali man paaiškinti, kaip vienas gyvendamas mieste galiu padaryti 6 tonas pieno paketėlių ir panašiai?” Galiu atsakyti ponui Motiejūnui. Esat pensininkas. Jums sveika judėti. Kiekvieną diena dviračiu nuvažiuokit į sąvartyną ir parsivežkit po kuprinę tų paketėlių. Ir sveikata pasitaisys ir savivaldybės direktyvas įgyvendinsite. Beje, STT į jo skundą atsakė, kad šiukšlių mokestis Plungėje nustatytas nepažeidžiant įstatymų!

Besiklausant kalėdinės melodijos “Čingl ben” gimsta keisti pamąstymai. Kodėl plinta epidemija rinkti atliekų mokestį nuo ploto, nuo namo aukščio ar nuo elektros skaitiklio rodmens, bet ne nuo faktiškai surinktų atliekų kiekio? Ogi todėl, kad genialios idėjos leidžia man vienu metu priskaičiuoti mokestį už tai, kad aš šiukšlinu name, kuriame gyvenu, kooperatyvo garaže, sodo sklype, poliklinikoje ir mokykloje (už tai moka savivaldybė iš mūsų suaukoto biudžeto), valgykloje ir parduotuvėje (ten mokestis įkalkuliuotas į kainą, kurią aš sumoku) ir t.t.. Kai aš numirsiu, tai mano vaikai, mokėdami mokesčius į savivaldybės biudžetą, padengs mokestį, kurį savivaldybė apmokės monopolistui už mano kapavietę. Kokio dydžio susidaro atliekų tvarkymo mokestis per visus mano mokėjimus, ilgai liks valstybine paslaptimi. Mafija moka saugoti paslaptis.

Tiesa, dar pamiršau paminėti, kad remiantis Pakuočių ir Pakuočių Atliekų Tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 aštuntu ir vienuoliktu straipsniais, daugelį prekių pirkdami, jūs iškart apmokate pakuotės tvarkymo mokestį, kuris yra įkalkuliuotas į prekės kainą. Deja, kur jis pradingsta, vienas dievas težino arba, kaip dabar priimta sakyti, tai yra valstybinė paslaptis.

KOKIUS NAUJUS ABONENTINIUS ŽAISLIUKUS ŠIEMET KABINSIME
ANT KALĖDINĖS EGLUTĖS

Eglutė tikrai bus gražesnė nei pernai. Daugiabučių gyventojai už savo pinigus įsirengė šalto ir karšto vandens skaitiklius. Perdavė į tuometinių vandens tiekėjų balansą ir galvojo, kad galės ramiai gyventi. Senai šių skaitiklių keitimo ir priežiūros išlaidoms padengti buvo pakeltos vandens kainos. Praėjo daug metų. Skaitikliai paseno ir liko nekeisti. Dabar paaiškėjo, kad net neaišku kam priklauso karšto vandens skaitiklis. Energetikos įstatymo 23str. 3p. parašyta: “Energijos matavimo priemones (mūsų atveju karšto vandens skaitiklius) įrengia ir eksploatuoja energijos tiekėjas”. Keista, bet staiga paruošiamos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pataisos, kurios mums ant kalėdinės eglutės pakabins naują abonentinį “Atsiskaitomąjį karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį”- priklausomai nuo tiekėjų apetito iki 8,96 Lt/mėn.. “Čingl ben”…

Dvidešimt metų mokėjom kaupiamąjį mokestį buvusioms Namų valdyboms. Įvyko butų ūkio reorganizacija ir visos surinktos lėšos išgaravo. Naujieji daugiabučių administratoriai (be namų bendrijų) per 5 paskutinius metus Lietuvoje surinko apie

1,7-1,9 milijardo litų. Apžiūrėje daugiabučius raskite bent pėdsakus šių lėšų. Apgailestaudamas dėl sunkmečio situacijos, susirūpinęs Aplinkos ministras kabina jums ant eglutės naują kelių centų už kvadratinį metrą abonentinį kaupiamąjį mokestį, kad nereikėtų gyventi su prakiurusiais stogais. “Čingl ben”…

 Energetikos Ministras pastoviai mus džiugino kartodamas, kad dešimtmetį nesprendžiama problema, sodų bendrijų elektros tinklų išpirkimas, tikrai bus šiemet užbaigta. Seimo narys R. Žilinskas net užregistravo Seime Energetikos įstatymo pataisą, kad energetikai “privalo išpirkti ir eksploatuoti” mūsų lokaliuosius tinklus. Energetikos ministerija įtikinėjo, kad, kai tik bus įteisinta ši pataisa, iškart bus įteisinti griežti įpareigojimai skirstomiesiems tinklams. Deja, Energetikos ministras pribloškė sodininkus kalėdine dovanėle. Ant eglutės teks kabinti pateiktą Seimui jo pasirašytą nutarimą, nepritarti tokiai įstatymo pataisai. Kaip jums atrodo, ar po tokio ministro teikimo, Seimo dauguma gali balsuoti už pataisos priėmimą?

 Lapkričio 25 d. Energetikos ministerija ypatingos skubos tvarka pateikė Seimui Elektros energetikos įstatymo pataisų projektą. Jame nėra nei vienos pataisos palankios sodų bendrijoms. Priešingai. Įstatyme įteisinama leistinosios naudoti galios sąvoka, kuri leis monopolistui toliau mus prievartauti verčiant antrą kartą išsipirkti mūsų pačių įrengtą galingumą. Antra, mes ir toliau būsime priversti nelegaliai prekiauti elektros energija, nes sodų teritorijose skirstyti ir prekiauti elektros energija ir toliau palikta išskirtinė teisė tik licenciją turintiems skirstomiesiems tinklams. Trečia, mes net skustis nebegalėsime, nes remiantis 24 str. 1d., turima pirkimo sutartimi, būsime įpareigoti energiją nelegaliai persiusti konkrečiam vartotojui t. y. sodo bendrijos nariui. Ketvirta, jei bus patvirtintas kainų ir tarifų nustatymas pagal 42, 43 ir 44 straipsnių naujas nuostatas, tai po pusmečio pelenais galvas barstysis ne tik sodininkai, bet ir visi buitiniai vartotojai. Ne veltui šio įstatymo pataisos numatomos teikti Seime balsavimui gruodžio 23 dieną. “Čingl ben”…

 BELIEKA SEIMO OPOZICIJOS PRAŠYTI TEIKTI SIŪLYMĄ, KAD UŽ ŠIO ĮSTATYMO PATAISAS, BŪTŲ VARDINIS BALSAVIMAS. BENT JAU GALĖSIME VISUOSE SODUOSE IŠKABINTI BALSAVIMO REZULTATUS.

 Keista lietuvio psichologija. Kol jam ruošiasi traukti pinigus iš kišenės, jis tyli ir skaito laikraščius. Kai kišenė lieka tuščia, lekia į mitingus ir šaukiasi kitokios Lietuvos. Labai bijau, kad tiek dovanėlių sukabinus ant kalėdinės eglutės, šiemet lūžinės jos šakos.

 Su šv. Kalėdomis brangūs sodininkai. Vilties jums, kad kiti metai būtų sėkmingesni. Kad sulauktumėte kitokios Lietuvos.

                                                  Kauno susivienijimo “SODAI” p-kas

                                                  Romualdas Šeštakauskas