KAUNOSODAI.LT
Pareiškimas dėl sodininkų bendrijų lėšomis statytų elektros tinklų išpirkimo
( “Laisvas Laikraštis“ 2009 birželio 5-12 d. Nr.23 )


Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ponui Arūnui Valinskui
LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui ponui Dainiui Budriui
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui pirmininkui ponui Andriui Kubiliui

2008 m. gruodžio 16 d. Pareiškimas

dėl sodininkų bendrijų lėšomis statytų elektros tinklų išpirkimo

Girdėdamas informaciją apie naujos valdžios ruošiamą pertvarkymą Lietuvos ekonomikoje, noriu atkreipti jos dėmesį ir prašau išspręsti daug metų niekaip iš vietos nejudantį sodininkų bendrijų lėšomis statytų elektros tinklų perdavimą specializuotai įmonei AB „VST". Priežastis, dėl kurių būtina atlikti šį perdavimą skaudžiai jaučia trečdalis Lietuvos gyventojų, todėl jas išvardinsiu:

1.  Iš AB „VST" gaunamą energiją naudoja ne sodininkų bendrijos, bet bendrijose esantys
atskiri vartotojai. Tačiau su jais nesudarinėjamos elektros energijos tiekimo sutartys. Tai
pažeidžia vartotojų teises.

Kad energiją naudoja ne bendrijos, bet bendrijos teritorijoje esantys vartotojai, AB „VST" pripažinti nenori iki tol, kol nemokamas užmokestis už sunaudotą elektros energiją. Pagal AB „VST" paruoštą „AB „VST" kainos ir tarifai bei jų taikymo tvarką" bendrija, kaip sunaudojanti per metus virš 100000 kWt elektros energijos ir turinti daugiau kaip 30 kW galingumą turėtų mokėti pagal 2.2.5 ir 2.2.6 punktus. Tai būtų teisinga, nes šiuo metu bendrijos vartotojams elektros energiją tiekia bendrija, ir dėl AB „VST" ji yra vienintelis abonentas. Tačiau staiga prisimenama, kad elektros energiją vartoja smulkūs vartotojai ir atitinkamai mokestis imamas kaip iš smulkių vartotojų pagal „Tvarkos" 2.2.1 ir 2.2.2 punktus.

2.  Sodininkų bendrijos verčiamos užsiiminėti joms visiškai nebūdinga veikla - elektros
energijos tiekimo, skirstymo bei pardavimo darbais. Jos priverstos aptarnauti 0,4 kW
tinklą atlikti jo remontą ir profilaktiką vesti elektros energijos apskaitą ir kontrolę, rinkti
vartotojų pinigus už sunaudotą elektros energiją. Šiems darbams atlikinėti bendrijos
neturi nei juridinių teisių, nei techninių priemonių. Bendrijų neaptarnauja net avarinė tarnybos.

3.       Elektros energijos tiekimas ir skirstymas - padidinto pavojingumo veikla. Užsiimti šia veikla pagal įstatymą turi specializuotos organizacijos, turinčios licenziją. Bendrijos licenzijos gauti negali, nes neturi nei techninių priemonių, nei žmonių, sugebančių tomis priemonėmis naudotis. Bendrijos yra padėtyje žmogaus, kuris neturi vairuotojo teisių, bet yra verčiamas vairuoti autobusą su žmonėmis ir jam grasinama už galimas pasekmes. O tokių pasekmių yra. Praeitų metų rugpjūčio mėnesį remontuodamas elektros liniją žuvo žmogus Raseinių rajono bendrijoje. Tokių įvykių yra ir daugiau, tačiau „VST" perka „nepriklausomą" žiniasklaidą reklamomis, kad jai nepalankios žinios nepasiektų visuomenės. Kitaip kam monopolistui reikalinga reklama?

4.       Užmokestį už bendrijų atliekamus darbus ir vartotojų aptarnavimą per tarifus pasiima AB „VST". Tokiu būdu imamas mokestis už neatliekamus darbus. Elektros energijos kainų tarifuose perdavimo ir skirstymo dedamoji keletą kartų viršija elektros energijos kainos dedamąją. AB „VST" apsimeta kvailiais ir tvirtina, kad jie neima iš bendrijų pinigų už nesuteiktas paslaugas, ir kad elektros energijos tiekimas ir skirstymas nieko nekainuoja. Susidaro padėtis, kad pirkėjas, nusipirkęs prekę prekybos centre, dar turėtų ją savo lėšomis parsigabenti iš bazės arba sumokėti algą pardavėjai.

5.       Sodininkų bendrijų vartotojams kainą už elektros energiją sudaro išlaidos už žemos įtampos tinklo aptarnavimą ir mokestis už elektros energiją pagal tarifus. „VST" nuo 2009 metų ruošiasi gyventojams mokestį už elektros energiją pakelti iki 0,40 Lt/kWh. Sodų bendrijų vartotojams 1 kWh senai kainuoja 0,40-0,45 Lt/kWh. Keliant kainas visiems gyventojams, proporcingai jos kils ir sodininkams. AB ,;«VST" tvirtina, kad sodininkams yra taikoma 5% kainos nuolaida. Tai nesąmonė, nes tie 5% yra natūralūs šiluminiai energijos nuostoliai tinkluose, numatyti tinklų projekte, ir šio energijos kiekio natūroje bendrija negauna. Privatizavusi Vakarų skirstomuosius tinklus, AB „VST" šios „nuolaidos" panaikinti neišdrįso.

SB „Aušrinė" 0,5 kW tinklo aptarnavimas kas mėnesį kainuoja 300-500 litų. AB „VST" tiekia elektros energiją maždaug 1000 bendrijų. Per metus AB „VST" pasiima keletą milijonų litų už nesuteiktas paslaugas. Tai, žinoma, smulkmena, lyginant su užgrobtais milijardais prichvatizuojant Vakarų skirstomuosius tinklus ir įvykdžius LEO LT aferą. Smulkmena, žinoma, „Maximos" bendrininkams, bet ne sodininkams, kurių didesniąją dalį sudaro pensininkai ir kiti socialiai šelpiami žmonės.

6. Visus sodininkų bendrijose esančius vartotojus AB „VST" yra pavertusi įkaitais. Laiku nesumokėjus už elektros energiją keletui vartotojų, grasinama elektros energiją atjungti visiems .vartotojams ir grąžinti „balanos gadynę". Pabėgę į sodus nuo šilumininkų plėšikavimo miestiečiai patenka į elektros monopolistų nagus.

Matydamas besiformuojančią nenormalią padėtį su elektros energijos tiekimu sodo bendrijoms, LR Seimas priimtuose 2002 m. Energetikos įstatyme ir 2003 m. Sodininkų bendrijų įstatyme nurodė energetikos įmonėms išpirkti sodininkų bendrijų lėšomis įrengtus energetikos objektus esamos būklės. Nediskriminuoti smulkiųjų vartotojų ir taikyti skaidrius tarifus reikalauja ir Europos Sąjungos direktyvos 2003/54 EB 14 straipsnio 2 ir 6 skyriai. Tačiau mafija yra mafija - ar ji vaikšto su kuokomis ir pridergtais treningais, ar naudojasi kompiuteriais ir važinėja prabangiais automobiliais, - įstatymų nevykdo. Ypač pavojinga pastaroji, nes apiplėšinėja ne atskirus piliečius, o visus gyventojus. Ir naudoja tam ne kuokas, bet savo statytinius valdžioje ir pačios valdžios struktūras. Užteko pusės metų, kad būtų prastumti įstatymai ir prichvatizuoti Vakarų skirstomieji tinklai, sukurti visų Lietuvos žmonių, tame tarpe ir dabartinių sodininkų lėšomis ir darbu. Ne daugiau laiko tereikėjo įvykdyti LEO LT aferą. Vėl užgrobti milijardai, užnerta plėšiko kilpa ant visų Lietuvos gyventojų kaklo. Visai kiti sodininkų bendrijas keičiančių įstatymų vykdymo tempai. Nors praėjo jau šeši metai nuo įstatymų, numatančių išpirkti sodininkų lėšomis įrengtus elektros tinklus priėmimo, nors įstatymai logiški ir nedviprasmiški, - jų vykdymas ne tik kad nepradėtas, bet kuriamos įvairios „metodikos", kaip jų nevykdyti. Tam talkininkauja ir aukšti Lietuvos Respublikos pareigūnai. Buvęs ūkio ministras V.Uspaskich išleido įsakymą Nr. 4-72, kuriame suteikia AB „VST" teisę spręsti, išpirkti ar neišpirkti sodininkų bendrijų tinklus, praktiškai sustabdydamas aukščiau minėtų įstatymų vykdymą. Jam matomai reikėjo pasitarnauti „Maximai", kad ji savo prekybos centruose prekiautų jo dešromis ir raugintais agurkais. Buvęs ūkio ministras V.Navickas vienas pagrindinių bičiuliavimosi su „Maximos" berniukais figūrantų, ir todėl suprantamos jo pastangos iškreipti įstatymų prasmę ir pasitarnauti „Maximos" interesams. Buvęs Valstybinės energetikos ir kainų kontrolės komisijos pirmininkas V.Jankauskas aiškino, kad išpirkus Sodininkų bendrijos elektros tinklus, pabrangtų elektros energija, nes reikėtų aptarnauti ir sodininkų bendrijų elektros tinklus. Bet kodėl už perimtų tinklų aptarnavimą turėtų mokėti visi vartotojai, o ne AB „VST", kuri iš jų gauna pelną?

AB „VST" sukūrė tokią genialią „metodiką", kurią naudodama sodininkų bendrijų veikiančius ir pelną jai nešančius elektros tinklus sugeba įvertinti šimtais tūkstančių litų neigiama verte. Sodininkai, norėdami perduoti aptarnauti savo tinklus AB „VST", turėtų sumokėti sumą, viršijančią sumokėtą AB „VST" valstybei prichvatizuojant Vakarų skirstomuosius tinklus.

Tiesa, LR Seime buvo paruoštas Energetikos įstatymo pataisų projektas, kad sodininkų elektros tinklai būtų išperkami remiantis „Turto ir verslo įstatymu". Ilgai ruošto Energetikos įstatymo pataisose energetikų statytiniams vėl pavyko prakišti dviprasmišką punktą kad sodininkų bendrijų energetikos objektai gali būti parduoti energetikos įmonėms... Jeigu gali būti, tai gali ir nebūti - tai landa AB „VST" ir toliau sabotuoti sodininkų elektros tinklų išpirkimą. Be to, neaiškus ir pačių pataisų kelias, nes senasis Seimas jų neužbaigė tvarkyti.

Sodininkų bendrija „Aušrinė" jau eilę metų stengiasi perduoti savo elektros tinklus. Buvo paruoštas elektros tinklų rekonstrukcijos projektas ir suderintas su Šiaulių elektros tinklais. Pagal jį buvo rekonstruoti SB „Aušrinė" elektros tinklai, sumontuoti apskaitos skydai, atlikti geodeziniai matavimai ir techninė inventorizacija. Atliktus darbus patikrino Valstybinė energetikos inspekcija ir priėmė Valstybinė priėmimo komisija. Buvo nustatyta, kad tinklai atitinka visus reikalavimus ir leidžiama juos naudoti. Bendrija bent keletą kartų bandė juos perduoti AB „VST", bet visada atsisakoma išpirkti. Priežasčių randama vis naujų, jas ir išvardinti sunku. Nustatyta minusinė tinklų vertė - minus 149000 Lt. Tinklų statybinė vertė 117000 Lt. Pagal AB „VST" „metodiką" bendrijos tinklai nusidėvėjo daugiau kaip 200%. Ką tai reiškia? Reikalaujama pakeisti visas elektros perdavimo linijas. Bet bendrija nemontavo naujų elektros tinklų, o tik rekonstravo senus. Visos linijos, kurios projekte buvo numatytos keisti -pakeistos.

Reikalaujama nuosavybės teisių pažymėjimo. Tačiau pati AB „VST", vengdama mokesčių valstybei, prastume Seime įstatymo pataisą kurioje elektros perdavimo linijos ir kita elektros įranga laikomi kilnojamuoju turtu. Žinoma, tai nesąmonė, bet taip yra. Kilnojamam turtui nuosavybės pažymėjimai neišduodami. Be to, sodininkų bendrijos - tai ne „Maximos" berniukai - jos nei turto grobimu, nei prichvatizavimu neužsiima. O ir bendrijos tinklai statyti tarybiniais metais. Tokių nepagrįstų reikalavimų randama kaskart ir vis naujų, kai tik pabandomą parduoti bendrijos tinklus. Keliant tokius begalinius reikalavimus stengiamasi bendriją sužlugdyti finansiškai, kad ji ateityje nebedrįstų galvoti apie pardavimą.

Dar daugiau. Buvęs ūkio ministras V.Navickas 2007-05-24 rašte Nr. (274-51)-3-3377 tvirtina, kad bendrijos tinklai tenkino reikalavimus ir tiko naudoti iki 2004 metų. Valstybinė komisija SB „Aušrinė" elektros tinklų priėmimo aktą pasirašė 2004-07-02 ir pažymėjo, kad tinklai atitinka visus reikalavimus ir leidžiama juos naudoti. Kaip čia dabar?

Ir kodėl bendrijos elektros tinklai nebuvo išpirkti tada? Tokią išpirkimo „metodiką" AB „VST" naudoja ne tik prieš SB „Aušrinė", bet ir prieš kitas sodininkų bendrijas, todėl iki šiol, pasinaudodama savo statytinių parama ūkio ministerijoje, AB „VST" įstatymų reikalavimų net nepradėjo.

SB „Aušrinė" elektros energijos vartotojai tikisi, kad naujoji Lietuvos Valdžia nėra susisaisčiusi įsipareigojimais „Maximos" grupuotei ir jos padaliniui AB „VST", ir prašo jos pagalbos, kad galiausiai būtų imtasi priemonių, ir bendrijos lėšomis statyti elektros tinklai būtų išpirkti, kaip tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai. To laukia ir kitų bendrijų vartotojai.


Su pagarba,


A.Mendelis