KAUNOSODAI.LT
KODĖL?
Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininko Romualdo Šeštakausko kontrargumentas

Ketvirti metai kurioziškai ir absurdiškai vyksta sodų bendrijų elektros tinklų “išpirkimas”. Šio klausimo paspartinimui seimo valdyba 2006.05.17. sprendimu Nr.920 sudarė darbo grupę, vadovaujamą seimo nario J.Jaruševičiaus, įstatymo pataisoms paruošti. Deja, darbo grupė seniai baigė darbą, bet jokios tinkamos pataisos dėl sodų bendrijų elektros tinklų išpirkimo taip ir neparuošė. LR Ūkio ministras 2007.12.29. įsakymu Nr.4-548 sudarė darbo grupę šio klausimo sprendimui. Šioje grupėje buvo ruošiama metodika, skirta realiai įvertinti elektros tinklus. Deja, kai sodininkai 2008.05.12. pateikė savo atskirąją nuomonę, išvardindami daugelį įstatymų pažeidimų, vertinant sodų bendrijų tinklus iki absurdiškos neigiamos vertės, netikėtai komisijos pirmininkas seimo narys J.Jaruševičius pareiškė, kad darbo grupė savo užduotį įvykdė ir jos darbą nutraukė. Kas ir kaip baigs ruošti naująją vertinimo metodiką, kas ją derins, iki šiol neaišku.

Toliau dar įdomiau. “Personalinės” seimo nario J.Jaruševičiaus padėjėjo E.Germanavičiaus įkurtos “Sodininkų bendrijų asociacijos” interneto svetainėje skaitau naujienas. “2008.06.09. Ūkio ministro sprendimas palengvins daugelio sodininkų gyvenimą”.”Siekdamas padėti išspręsti senų elektros tinklų ūkių problemą sodininkų bendrijose, ūkio ministras Vytas Navickas išleido įsakymą, kuriuo pakeista iki šiol galiojusi elektros įrengimų prijungimo prie operatoriaus skirstomųjų tinklų tvarka ir leista sodininkų lėšomis įrengtus pasenusius bei beverčius elektros įrenginius prijungti prie elektros skirstymo bendrovių, naudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšas”. Žinia tikrai džiugi. Deja, Ūkio ministerijos tinklalapyje tokios informacijos nebuvo. Vėliau paaiškėjo, kad pranašystei buvo lemta išsipildyti. 2008.06.18. ūkio ministras tikrai pasirašė panašaus turinio įsakymą Nr.4-253.

2008.06.30d. teko dalyvauti LR Žemės ūkio ministrės 2008.06.19d. įsakymu Nr.2D-3155 sudaryto “Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto” posėdyje. Naudodamasis proga, komiteto narį A.Kartunavičių – Ūkio ministerijos Energetikos departamento, Energetikos vystymo skyriaus vyriausiąjį specialistą, buvusios J.Jaruševičiaus darbo grupės narį, paklausiau, kada bus galima susipažinti su patvirtinta naująja elektros tinklų vertinimo metodika. Atsakymas buvo netikėtas. LEO LT negali baigti ruošti metodikos dėl buvusio komisijos konsultanto prof. R.Deksnio. Sekančią dieną skambinu prof. R.Deksniui, bet pasirodo, jis daugiau jokių pakeitimų metodikoje nesiruošia siūlyti.

Savaime kyla eilė klausimų. Kaip galėjo J.Jaruševičiaus padėjėjo E.Germanavičiaus įkurta Kauno rajone Domeikavos seniūnijoje Smiltynų I kaime sodininkų bendrijoje “Smiltynė” asociacija jau 2008.06.09d. žinoti, kad ūkio ministras 2008.06.18d. pasirašys tokio turinio įsakymą? Kodėl LR Ūkio ministro sudaryta darbo grupė paruošti naują elektros tinklų vertinimo metodiką nors buvo nebaigusi darbo, netikėtai paleista 2008.05.12d., o metodikos ruošimas paliktas LEO LT ir iki šiol nebaigtas? Kodėl Ūkio ministras 2008.06.18d. skuba pasirašyti naujos tvarkos įsakymą, jei iki šiol nėra patvirtinta nauja vertinimo metodika? Ar ir toliau mulkinsime sodininkus, kad už būsimą metodiką buvo balsuota darbo grupėje ir jai pritarė sodų bendrijų atstovai? Kodėl taip džiaugiasi sodininkų bendrijų asociacija ir 2008.06.20d. “Kauno diena” ES parama sodininkams ir naująja tvarka prijungiant sodų bendrijų tinklus prie operatoriaus, jei juos įvardijo kaip “beverčius elektros įrengimus”? Ar jie skaičiavo, po kiek reikalaujama primokėti? Ar gali “beverčiai elektros įrenginiai” būti tikrai beverčiais, jei jie veikiantys ir duodantys didelį pelną VST ir RST? Ministras apgailestauja, kad po “ekspertų” įvertinimo paaiškėjo, kad norėdami sodų tinklus perduoti skirstomųjų tinklų bendrovėms, sodininkai dar turi primokėti. Gerb. Ministre, kokie ekspertai? LEO LT? Kodėl teisėti nepriklausomi vertintojai, turintys licenzijas, įvertino šiuos tinklus teigiamai? Ar jūsų “ekspertai” negalėjo jums prieš 4 metus paaiškinti, kad šie tinklai beverčiai ir nereikia pradėti “išpirkimo” proceso? Ar ministras savo įsakymu gali prieštarauti “Turto ir verslo vertinimo” bei kitiems įstatymams ir leisti “pateptiesiems” jų nevykdyti? Kodėl 4 metus jūs mulkinot sodininkų bendrijų pirmininkus? Jie pagal jūsų patvirtintas nuostatas suruošė kalnus dokumentacijos, atlikinėjo brangius geodezinius ir kitus matavimus, iškėlinėjo apskaitą į išorę ir t.t., išleisdami ne vieną dešimtį milijonų litų (Lietuvoje yra viso apie 2200 sodininkų bendrijų) tikėdami, kad pensininkai tuos tinklus parduodami operatoriui, atgaus įdėtus pinigus. O dabar jūs pasitarę su “ekspertais”nutarėt, kad šie tinklai beverčiai?! Žinoma, lengviausias variantas atpirkimo “ožiais” palikti sodų bendrijų aktyviausius ir sąžiningiausius pirmininkus.

Jau prieš tris metus, matydami stringantį procesą, mes siūlėme nemokamai arba už simbolinę kainą - vieną litą perduoti turimus elektros tinklus operatoriui, kad nereikėtų beprasmiškai švaistyti lėšų betiksliams apiforminimams. Atsakymas buvo neigiamas, nes tokios galimybės “nenumato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas”. 2008,06.18d. įsakymo Nr.4-253 punkte 34-2 ūkio ministras nurodo, kad šie “beverčiai” tinklai turi būti perduoti operatoriui eksploatuoti. Po to operatorius parengs jų rekonstrukcijos projektą, naudojant ES struktūrinių fondų paramą ir atliks jų rekonstrukciją arba, tiesiai sakant, sumontuos naujus, šiuolaikinius, europietiškus elektros tinklus. Po šios rekonstrukcijos buvę abonentai jau kaip nauji vartotojai, sumokėjus 20% visų atliktų darbų kainos, bus vėl prijungti prie operatoriaus tinklų. Kyla klausimas, bet kaip mes galėsime apiforminti nemokamą perdavimą turimų elektros tinklų operatoriui, jei anksčiau teigėte, kad tokios galimybės “nenumato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas”? Tikriausiai operatoriai tai įvardins kaip nuomą, už kurią vėl turėsime mokėti gražias sumas. Kaip suvokti, kad 30 ir daugiau metų esame prijungti prie operatoriaus tinklų, bet jei bus panaudoti ES struktūriniai fondai ir pasikeis aptarnavimo ribos esamame tinkle, mes transformuojamės kaip nauji vartotojai? Mes, daugiabučių gyventojai pergyvenome namų valdybų pasikeitimą į butų ūkius, po to į administratorių UAB-us, o dabar atsiranda kažkokie daugiabučių namų operatoriai, bet po 20% buto vertės netgi gyvenantiems avariniuose namuose primokėti nereikėjo ir niekas nedrįso mūsų perkrikštyti “naujaisiais butų gyventojais” keičiantis operatoriams. Mes einame kasdien į parduotuves pirkti prekių (kaip beje ir elektrą perkame iš operatorių), bet dar nė vienas parduotuvės operatorius nedrįso pareikalauti 40 ar 20 procentų primokėti už parduotuvės remontą ar rekonstrukciją.

Beja, dar viena įdomi detalė. Pagal ankstesnę tvarką bandoma išprievartauti 40% sąmatinės vertės. Džiugu, sumažėjo iki 20%, jei ES struktūriniai fondai padengs 40% išlaidų. Bet jūs ministre tikriausiai nepastebėjote, kad kol buvo reikalaujama primokėti 40%, tai sodininkų bendrijos “SKARDIS” neigiama vertė buvo įvertinta 341751lt., o kai 20%-tai priskaičiuota jau 893100lt !? Sodininkų bendrija ‘MONOLITAS” buvo įvertinta neigiama verte 61000lt, o kai 20%, tai priskaičiuota jau 114342lt. Bendri sodininkų bendrijos “ĄŽUOLĖLIS” ir sodininkų bendrijos “GIJA” tinklai, esant sąlygai 40% buvo įvertinti neigiama verte 18307lt, o kai 20% tai priskaičiuota net 510793lt.!!! Sunku suvokti, dėl ko reikėtų džiaugtis...

Naujojo įstatymo 35 punkte vietoj žodžių “projekto sąmatinė vertė” atsirado “laimėjusio viešąjį pirkimą rangovo atliktų darbų kaina”. Liūdna, bet šiandieninė tendencija tokia, kad, viešą konkursą laimėjus, pagal sąmatinę kainą, pabaigus darbus, galutinė atliktų darbų kaina ženkliai, o kartais ir dvigubai viršija pradinę. Mes perduosim tinklus operatoriui, po to juos eksploatuojant bus parengtas projektas ir sąmata, po to “viešasis konkursas”,   ir po atliktos rekonstrukcijos, paaiškėjus galutinei atliktų darbų kainai, mus prijungs kaip naujus vartotojus. Mums tik beliks apmokėti pateiktos galutinės sumos 20%. Bet iki kiek ji bus išaugusi? Kas valdys situaciją ir kokie bus saugikliai?

Sodų bendrijų elektros tinklų išpirkimo peripetijose būtų galima dar ilgai vardinti ir aiškintis sąvoką KODĖL. Bet, ar yra prasmė? Racionalesnis kitas kelias. Lietuvoje yra 220 tūkst. sklypų. Mūsų daugiau nei pusė milijono rinkėjų. Artėja rinkimai. Jei būsime vieningi ir pasakysime NE tiems , kurie iš mūsų tyčiojasi ir pasakysime TAIP tiems, kurie mums padeda, tik tada pajudės ledai elektros tinklų išpirkimo klausimais. Kai kas tada nustebs, kad nebepadeda dešimtys milijonų “atkato” išmestų rinkiminei kompanijai televizijoje ir spaudos reklamai.

Džiugu, kad ateina rytas ir mes bundame. Po paskutinio ūkio ministro įsakymo Kauno susivienijimo “SODAI” būstinėje netilo telefonas keletą dienų. Tik vienas kitas bendrijos pirmininkas džiaugėsi, kad monopolisto “kontribucija” sumažėjo nuo 40% iki 20%. Dauguma pradėjo pokalbį audringai. Kiek iš mūsų tyčiosis?! Užtenka. Einam su šakėmis į seimą. Mielieji, nereikia. Susikaupkime. Ateina rinkimai. Tai vienintelis realus ir efektyvus mūsų šansas.