KAUNOSODAI.LT
Lietuvos sodininkų draugijos narės Vilniaus susivienijimo „Sodai“ visuotinis narių susirinkimas

                 2009 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos salėje įvyko Lietuvos sodininkų draugijos narės Vilniaus susivienijimo „Sodai“ visuotinis narių susirinkimas.

                 Susirinkimas išrinko Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininką, kuris tuo pat metu yra ir valdybos pirmininku. Juo tapo Vladislovas Butkevičius, vadovavęs šiam susivienijimui iki rinkimų.

                 Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybos nariais išrinkti:

                 1. Vytautas Bernatavičius                 - sodininkų bendrija „Gulbinai“;

2. Vladislovas Butkevičius – sodininkų bendrija „Gojus“;

3. Gintaras Gruodis         - sodininkų bendrija „Pramonės darbuotojų“;

4. Valerijus Legatas        - sodininkų bendrija „Vasara-2“;

5. Vytautas Lemkė          - sodininkų bendrija „Pragiedruliai“;

6. Algis Pumputis            - sodininkų bendrija „Dobilas“;

7. Ipolitas Skridla            - sodininkų bendrija „Antaviliai“;

8. Diana Stankuvienė      - sodininkų bendrija „Smėlynė“;

9.Robertas Ščerbavičius   - sodininkų bendrija „Dvarčionys“;

10. Jonas Urbonavičius    - sodininkų bendrija „Beržynas-3“;

11. Liuda Žekonienė        - sodininkų bendrija „Beržynas“.

 

                 Susirinkimas išrinko Vilniaus susivienijimo „Sodai“ revizijos komisiją. Revizijos komisijos nariais tapo:

                 1. Gediminas Kalpokas     - sodininkų bendrija „Vyšnelė“;

                 2. Alfonsas Kavaliauskas  - sodininkų bendrija „Žeimena“

                 3. Vytautas Kunevičius    - sodininkų bendrija „Kilimai“.

                 Revizijos komisijos pirmininku išrinktas Alfonsas Kavaliauskas.

 

                 Taip pat susirinkimas sudarė komisiją sodininkų bendrijų problemoms spręsti. Į šią komisiją išrinkti:

                 1. Alfonsas Augulis          - sodininkų bendrija „Orgtechstatyba“;

                 2. Vladislovas Butkevičius - Vilniaus susivienijimas „Sodai“;

                 3. Laimutė Šapokienė      - Vilniaus susivienijimas „Sodai“;

                 4. Robertas Ščerbavičius  - sodininkų bendrija „Dvarčionys“;

                 5. Zigmas Urbonas          - sodininkų bendrija „Rasa“;

                 6. Liuda Žekonienė          - sodininkų bendrija „Beržynas“.                                           

 

 

               Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas                                Vladislovas Butkevičius