KAUNOSODAI.LT
KAUNO RAJONO SODŲ BENDRIJOSE VEIKIA SAVISAUGOS GRUPĖS

2009 m. kovo 24 d. Kauno susivienijimas „Sodai“ patalpose Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato (toliau - Kauno apskr.VPK Kauno r. PK) Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas, asociacijos „Saugūs sodai“ Valdybos pirmininkas Darius Joneikis, pakvietė  asociacijos "Saugūs sodai"  Valdybos narius į susirinkimą, kuriame buvo aptarti naujų savisaugos grupių narių priėmimo klausimai bei naujų pažymėjimų įteikimo tvarka.

Asociacijos „Saugūs sodai“ veikloje nuo 2005 metų Kauno rajone aktyviai dalyvauja 8 sodininkų bendrijos. Asociacijoje dalyvauja 43 nariai, kurie savo gyvenamosiose vietose, sodininkų bendrijose sukūrė 4 saugios kaimynystės grupes:  Arlaviškių I ir II grupės, kuriose dalyvauja 26 nariai, Gervėnupio grupė - dalyvauja 6 nariai, Laumėnų grupė, sudaryta iš 11 narių.

Siekiant suformuoti saugios kaimynystės grupių susiformavimą sodininkų bendrijose, Valdybos nariai vienbalsiai nusprendė paremti 1500 litų suma Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio projektą  Saugus kaimynas-saugus aš“, susijusį su saugios aplinkos kūrimu Kauno rajono prižiūrimoje teritorijoje.

         Asociacijos „Saugūs sodai“ Valdybos pirmininkas Darius Joneikis parengė sodininkams lankstinukus apie dažniausiai pasitaikančius administracinius teisės pažeidimus sodininkų bendrijose, tokius kaip viešosios rimties, gyvūnų laikymo taisyklių, švaros bei tvarkos ir kitus pažeidimus. Susirinkime nuspręsta pagaminti tokių lankstinukų iki 3000 vnt. ir padalinti visiems Kauno rajono sodininkams.

       Valdybos narių susirinkimo metu asociacijos „Saugūs sodai“ Valdybos pirmininkas Darius Joneikis ir Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas šeštakauskas pasirašė šių dviejų įstaigų bendradarbiavimo sutartį . šios sutarties tikslas – skleisti informaciją apie saugios kaimynystės grupių sudarymą Kauno rajono sodininkų bendrijose, formuojant saugią aplinką susivienijimui priklausančiose sodininkų bendrijose .

        Priminta, kad sodininkų bendrijos, dalyvaujančios prevencinėje veikloje, sodininkų bendrijų prieigose pakabintų užrašus “Saugoma teritorija”, kurie tarsi signalizuotų asmenims, norintiems vykdyti teisės pažeidimus, apie savisaugos grupių egzistavimą minėtoje bendrijoje.