KAUNOSODAI.LT
> KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 Priedas Nr.4

 

SODO SKLYPŲ ŠEIMININKAI UŽ GERAI TVARKOMĄ SODO SKLYPĄ APDOVANOJAMI KONKURSO ORGANIZATORIŲ-

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PADĖKOS RAŠTAIS

 

 

VILNIAUS RAJONAS

1.Marija ir Leonardas Cicėnai– S/B „Kalorija“

2.Regina ir Romas Tamučiai– S/B „Santaka“

 

VILNIAUS MIESTAS

3.Tatjana ir AlgirdasStulginskiai – S/B „Gulbinai“

4.Janina ir Vytautas Skirkevičiai– S/B „Gulbinai“

 

TRAKŲ RAJONAS

5.Erikair Algimantas Kriščiūnai– S/B „Onkologas“

6.Jelena Antonevič– S/B „Žibuoklė“

 

ALYTAUS RAJONAS

7.Zita Keršienė– S/B „Dainava“

8.Saulė ir Vytautas Šuminskai – S/B „Dobilas“

9.Danutė ir Algirdas Liaukevičiai – S/B „Volungėlė“

 

MARIJAMPOLĖS RAJONAS

10.Ona Birutė Gustaitienė– S/B „Orija“

11.Sigita ir Romas Neverauskai– S/B „Orija“

12.Monika Mikelionienė– S/B „Papartis“

 

UKMERGĖS RAJONAS

13.Stasė Vareikienė– S/B „Rasa“

14.Odetair Valentinas Šarapajevai – S/B „Šventoji“

15.Gražina ir Algis Skapai – S/B „Statikai“

16.Dalia Baliutytė– Ukmergės gėl.d-ja

17.Ustinija Kononova– Ukmergės gėl.d-ja

18.Genovaitė ir Vaclovas Šinkūnai – Ukmergės gėl.d-ja

19.Genovaitė Pakulnienė – Ukmergės gėl.d-ja

20.Genovaitė Radzevičienė– Ukmergės gėl.d-ja

 

ŠIRVINTŲ RAJONAS

21.Stasė ir Benius Vilenčikai – S/B „Šilelis“

 

PRIENŲ RAJONAS

22.Marija ir Antanas Ašmontai– S/B „Aušrinė“

 

RASEINIŲ RAJONAS

23.Jonas Andriuška– S/B „Dubysa“

24.Gintautas Gudžiūnas– S/B „Raizgupis“

25.Eugenija ir FeliksasZaborskai – S/B „Raizgupis“

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖ

26.Ramutė ir RimantasPetreikiai– S/B „Melioratorius“

 

PLUNGĖS RAJONAS

27.Vida ir Povilas Simonaičiai– S/B „Sauluė“

 

TELŠIŲ RAJONAS

28.Adolfinair Benjaminas Kasperavičiai– S/B „Putinas“

29.Irena ir Petras Barkauskai– S/B „Putinas“

30.Leonora ir AlbinasŠimkai – S/B „Žemaitis“

 

ANYKŠČIŲ RAJONAS

31.Gitana ir Valdemaras Bužinskai– S/B „Šventoji“

 

UTENOS RAJONAS

32.Elena ir Zenonas Vaičeliai– S/B „Jovaras“

33.Bronius Juozas Trumpa – S/B „Sodo vyturėlis“

 

PANEVĖŽIO RAJONAS

34.Janina Balčiūnienė ir Romas Prapiestis– S/B „Ekranas - 2“

 

ŠIAULIŲ RAJONAS

35.Stasė Giedraitienė– S/B „Saulutė“

 

KĖDAINIŲ RAJONAS

36.Janina ir Nikolajus Motinai – S/B „Vyturys“