KAUNOSODAI.LT
> KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 Priedas Nr.3

 

SODO SKLYPŲ ŠEIMININKAI UŽ GERAI TVARKOMĄ SODO SKLYPĄ APDOVANOJAMI KONKURSO ORGANIZATORIŲ-

APLINKOS MINISTERIJOS PADĖKOS RAŠTAIS

 

VILNIAUS RAJONAS

1.Eugenija ir Rimas Krugiškiai– S/B „Beržynas“

2.Antanas Levickas – S/B „Santaka “

 

VILNIAUS MIESTAS

3.Saulutė ir Arvydas Domanskiai – S/B „Dobilas“

4.Žana ir AleksandrasRepovai – S/B „Dobilas“

5.Danutė Kalkienė ir Kęstutis Daškevičius – S/B „Rasa“

 

ALYTAUS RAJONAS

6.Irena ir Stasys Laukaičiai – S/B „Vyturėlis“

7.Aldona ir Alvydas Visockai– S/B „Vyturėlis “

 

MARIJAMPOLĖS RAJONAS

8.Daliair Vidas Pilypaičiai – S/B „Orija“

9.Diana ir Audrius Lastauskai – S/B „Ramunė“

10.Aristida ir Arvydas Levickai– S/B „Papartis“

11.Kristina ir Donatas Sikorskai – S/B „Papartis“

 

VILKAVIŠKIO RAJONAS

12.Živilė ir Eimantas Botyriai – S/B „Pasaga“

 

UKMERGĖS RAJONAS

13.Vida ir Vytautas Vildos – S/B „Statikai“

14.Elvyra ir Rimantas Drižiai – S/B „Technika“

15.Dalia Lukoševičienė– Ukmergės gėl.d-ja

16.Snieguolėir Ramūnas Skapai – Ukmergės gėl.d-ja

17.Jadvyga Gibavičienė – Ukmergės gėl.d-ja

18.Stasė ir Vaclovas Kiaušai – Ukmergės gėl.d-ja

19.Regina Šidlauskienė– Ukmergės gėl.d-ja

20.Marytė ir Vytautas Viliūnai – Ukmergės gėl.d-ja

 

ŠVENČIONIŲRAJONAS

21.Vanda ir KęstutisŠtuikiai– S/B „Pušynėlis“

 

KAUNO RAJONAS

22.Vida ir Bronius Bagdonai- S/B „Versmė“

23.Alma Žemaitienė– S/B „Vieversėlis “

24.Elena ir Algirdas Valiaugos – S/B „Gevėna“

 

RASEINIŲ RAJONAS

25.Viktorija ir AlbertasTiškai– S/B „Padubysis“

26.Daiva ir Artūras Bitvinskai – S/B „Padubysis“

 

KRETINGOS RAJONAS

27.Tatjana Červonaja – S/B „Draugystė“

28.Juzefa Karbauskaitė – S/B „Žemaitija“

29.Eugenija ir EduardasKubiliai – S/B „Paupys“

 

PLUNGĖS RAJONAS

30.Zinaida Kovalionok– S/B „Vandenis“

31.Birutė Bitarienė – S/B „Vandenis“

 

TELŠIŲ RAJONAS

32.Antanina ir Stanislovas Karečkos – S/B „Žilvinas“

33.Elytė ir Alfonsas Brasai– S/B „Lauko ramunė“

 

ANYKŠČIŲ RAJONAS

34.Stanislava ir VytautasMikulėnai – S/B „Šventoji“

36.Silvestra ir Virginijus Petroniai – S/B „Šventoji“

36. Arnoldas Šukaitis – S/B „Šventoji“

 

PANEVĖŽIO RAJONAS

37.Julijona Vilutė Kastanauskienėir Antanas Kavaliauskas – S/B „Putinas“

 

ŠIAULIŲ RAJONAS

38.Irena ir VytautasIvanauskai– S/B „Užuovėja“

 

KĖDAINIŲ RAJONAS

39.Regina ir Stasys Padalevičiai – S/B „Šerkšnelė“