KAUNOSODAI.LT
> KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 Priedas Nr.2

 

KONKURSO – APŽIŪROSNUGALĖTOJAI -SODO SKLYPŲ ŠEIMININKAI UŽ GERIAUSIAI TVARKOMĄ SODO SKLYPĄ APDOVANOJAMI KONKURSO ORGANIZATORIŲ- ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PADĖKOS RAŠTAIS,LENTOMIS SU UŽRAŠU

 „PAVYZDINGAI TVARKOMAS SODO SKLYPAS 2007“

IRDOVANOMIS

 

VILNIAUS RAJONAS

1.Aldona ir Algis Ilevičiai – S/B „Dobilas“

2.Janina ir Algirdas Černauskai – S/B „Žeimena“

3.Aušra ir Eugenijus Frenkeliai – S/B „Beržynas“

4.Alina ir VytautasLiubomirskai – S/B „Kalorija“

5.Valentina ir Vladimiras Pankrašovai – S/B „Spindulys“

6.Palmira Ilonienė ir Jurgita Ilonaitė – S/B „Spindulys“

 

VILNIAUS MIESTAS

7.Regina ir Kazimieras Mažeikos – S/B „Dobilas“

8.Tamara ir Teodoras Martinkai – S/B „Gulbinai“

 

TRAKŲ RAJONAS

9.Laimutė ir Algis Samuoliai – S/B „Onkologas“

10.Ana ir Gintautas Navikai – S/B „Kaitra“

11.Jelena ir Dainius Tolvaišos – S/B „Samanėlė“

 

ALYTAUS RAJONAS

12.Daiva Pranskevičienė – S/B „Dainava“

13.Teresė Aldonienė – S/B „Dobilas“

14.Ona ir Algis Piškinai – S/B „Dobilas“

15.Elvyra ir Algis Rakauskai – S/B „Vyturėlis“

16.Marytė Aliulienė – S/B „Vyturėlis“

17.Elvyra ir Algimantas Šeibokai – S/B „Pušelė“

18.Marytė ir Feliksas Bartkai – S/B „Volungėlė“

 

MARIJAMPOLĖS RAJONAS

19.Aušra ir Rimas Simanaičiai – S/B „Ramunė“

20.Sonata ir Žydrūnas Daugirdai – S/B „Orija“

21.Dalia ir Sigitas Matusevičiai – S/B „Papartis“

 

UKMERGĖS RAJONAS

22.Zita ir Algis Gvazdauskai – S/B „Pušelė“

23.Nijolė ir Algirdas Ragalskiai – S/B „Armona“

24.Vidutė ir Leonas Žukliai – S/B „Statikai“

25.Eugenijair Stasys Margevičiai – Ukmergės gėlininkų draugija

26.Aldona ir Vincas Juzakėnai – Ukmergės gėlininkų draugija

27.Verutė Stankevičienė – Ukmergės gėlininkų draugija

28.Vilma ir Arūnas Šereliai – Ukmergės gėlininkų draugija

29.Valė Pranckevičienė – Ukmergės gėlininkų draugija

30.Ona Pečiulienė – Ukmergės gėlininkų draugija

31.Janina ir Romas Verbickai – Ukmergės gėlininkų draugija

 

IGNALINOS RAJONAS

32.Ona Sudnickaitė ir Henrikas Lingys – S/B „Ąžuolas“

 

KAUNO RAJONAS

33.Tatjana ir Valdemaras Ramoškos- S/B „Lagūna“

34.Eugenija ir Vytautas Greičiai – S/B „Girios“

35.Stefanija ir Romualdas Ptašinskai – S/B „Vieversėlis“

 

KAIŠIADORIŲ RAJONAS

36.Onutė ir Jonas Gradickai -S/B „Viltis“

 

PRIENŲ RAJONAS

37.Lolita ir Vilius Krasuckai – S/B „Kedras“

 

RASEINIŲ RAJONAS

38.Jūratė Štadienė – S/B „Dubysa“

39.Virginija ir Linas Misevičiai – S/B „Padubysis“

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖ

40.Jovita ir Stasys Damuliai – S/B „Poilsis“

 

KRETINGOS RAJONAS

41.Veronika ir Vaclovas Monstvilai – S/B „Vienybė“

42.Aušra ir Karolis Butkai – S/B „Paupys“

43.Eugenija ir Kęstutis Lukošiai – S/B „Minija“

44.Regina ir Šarūnas Čyvai – S/B „Draugystė“

45.Bronė Plokštienė – S/B „Žemaitija“

 

PLUNGĖS RAJONAS

46.Janina Ramanauskienė ir Stanislovas Tutlys – S/B „Vaivorykštė“

47.Sigitas Prakopas – S/B „Gandinga“

 

TELŠIŲ RAJONAS

48.Adelė ir Kazimieras Valančauskai – S/B „Žilvinas“

49.Filomena Mažutienė – S/B „Žilvinas“

50.Vanda ir Vytautas Baleniškiai – S/B „Draugystė“

51.Elžbieta Martinkienė – S/B „Aitvaras“

52.Laimutė Elena Ženauskienė – S/B „Klevas“

53.Teresė ir Kazys Stanevičiai – S/B „Putinas“

54.Danutė ir Antanas Montrimai – S/B „Lauko ramunė“

55.Jovita ir Alfredas Zaveckai – S/B „Ąžuolas“

 

ANYKŠČIŲ RAJONAS

56.Alma ir Algimantas Dačiuliai – S/B „Šventoji“

 

UTENOS RAJONAS

57.Gitana ir Egidijus Petrauskai – S/B „Liepos“

 

PANEVĖŽIO RAJONAS

58.Algautė Valuntienė – S/B „Startai“

 

ŠIAULIŲ RAJONAS

59.Genovaitė ir Raimundas Šedžiai – S/B „Užuovėja“