KAUNOSODAI.LT
2014 gruodžio 13 d. Kauno rajono savivaldybės salėje vyko savivaldybės organizuojamo kasmetinio apžiūros – konkurso „Mėgėjiški Sodai – 2014 m.“ rezultatų paskelbimas ir sodininkystės problemų svarstymas.

Gruodžio 13 dieną 103 Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkai susirinko Kauno rajono savivaldybės salėje aptarti praėjusiais metais nuveiktų darbų ir likusių bei naujų problemų. Problemos neišvengiamos ir sunkiai sprendžiamos, kadangi sodininkų bendrijos palaipsniui virsta gyvenvietėmis. Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininko ataskaitoje pateikti apklausos duomenys tai patvirtina. Suskaičiavus 143 sodininkų bendrijų pateikus apklausos duomenis paaiškėjo, kad Kauno rajone 1702 sodų sklypuose nuolatinai gyvena 3678 asmenys. Tame tarpe 385 iki mokyklinio ir 494 mokyklinio amžiaus vaikų. Vasaros sezono metų dar prisideda 5514 nuolatinių gyventojų. Vykstant tokiems intensyviems urbanizacijos procesams, mažuose 6 arų sklypuose, ypač arčiau miesto esančiuose soduose koncentruojantis gyvenamų namų statybai, vis sunkiau suderinti sodininkystę, daržininkystę ir rekreacinę teritorijų paskirtį. Norim mes to ar nenorim kolektyviniai sodai virsta naujaisiais Lietuviškais kaimais, juolab, kad tradicinis kaimas išnyksta. Susirinkusiems, daugumoje garbingo amžiaus pirmininkams ne tas pats kuo virs jų sukurtas ir puoselėtas didžiulis nacionalinis turtas.

Tuo tarpu visuose svarstymuose valstybinėse institucijose, Seime, spaudoje kaltinamos sodininkų bendrijos, kad sodininkų bendrijose, leidus statyti gyvenamuosius namus ir tvoras, katastrofiškai daugėja jų teritorijų planavimo pažeidimų, beatodairiškai siaurinami keliai, užkertant galimybę ateityje vystyti būtiną infrastruktūrą.

Sodininkų Bendrijų įstatymo 15 str. 15 p. bendrijai suteikia išimtinę teisę spręsti savo teritorijos planavimo, užstatymo, infrastruktūros plėtros klausimus. Deja, sodininkai yra priversti konstatuoti, kad Kadastro Nuostatų ir Kadastrinių Matavimų taisyklių nustatyta metodika NžT rajoninių skyrių specialistams, matininkams, architektams ir rajonų urbanistikos skyrių specialistams leidžia visiškai ignoruoti sodininkų bendrijos teises, piktnaudžiauti be jokios atsakomybės pažeidinėjant bendrijų teritorijų išplanavimą.

Daugėja bendrijų, kuriose atlikti po keliolika ir net keliasdešimt tūkstančių kainuojantys bendrų nuomojamų plotų teritorijų kadastriniai matavimai, kurių duomenis vėliau atsisakoma registruoti Registrų Centre. Primygtinas Registrų Centro, NžT rajoninių skyrių reikalavimas ar agitavimas vykdyti brangius kadastrinius matavimus, nesant tvarkingo bendrijos teritorijos planavimo dokumento, vadovaujantis tik abejotinais ydingai suformuoto kadastro žemėlapio duomenimis, neturint tinkamai paruoštos metodikos sodininkų bendrijų teritorijų planavimo problemoms spręsti, yra nusikalstamas sodininkų apgaudinėjimas, kurio padarinių eilinis atitaisymas artimiausioje ateityje vėl pareikalaus didelių finansinių ir teisinių kaštų.

Tie patys specialistai, kurie neatsakingai vykdė žemės reformą, privatizaciją, šiandien tendencingai ir dažnai nepagristai neigdami savo pačių rengtus ir tvirtintus dokumentus, pradėjo savo darbo rezultatų taisymą, nesiskaitydami su sodininkų bendrijų teisėmis, perkeldami visų savo klaidų taisymo kaštus piliečiams, nepamatuotai juos išpūsdami, akivaizdžiai siekiant pasipelnymo tikslų. Dar blogiau, kuo toliau vykdomas kadastro žemėlapio taisymas, tuo daugiau sodininkų bendrijose vyksta konfliktų dėl metodikos ydingumo, didėja kadastro žemėlapio duomenų, teritorijų planavimo dokumentų ir realios situacijos bendrijose nesuderinamumas. Teismuose sodininkų bendrijos neturi galimybės apginti savo interesus, kadangi NžT rengia žemėtvarkos teisės aktus, organizuoja jų vykdymą, kontroliuoja jų vykdymą ir teismuose valstybės vardu patys referuoja dėl sprendimų atitikties galiojantiems savo pačių parengtiems teisės aktams

Susirinkę pirmininkai svarstė kiek ir kaip palengvins sodininkams gyvenimą 2014-12-11 d. seime priimtos Sodininkų Bendrijų, Nekilnojamojo Turto Kadastro, Teritorijos Administracinių Vienetų ir jų ribų įstatymų naujausios pataisos. Kai kurių problemų sprendimą Seimas palengvino, tačiau žemėtvarkos procesai akivaizdžiai nespėja sekti permainų ir toliau lieka sodininkams galvos skausmu. Susirinkusieji balsavo už kreipimosi tekstus į žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę, Aplinkos ministrą, Vyriausybę, rajono savivaldybės Merą V. Makūną, Vyriausybę.

Kauniečiai į konferenciją pasikvietė Lietuvos Sodininkų Draugijos naujai išrinktą pirmininką Aloyzą Burbą, prašydami supažindinti kaip keisis draugijos veikla, kokią viziją pirmininkas turi dėl sodininkų bendrijų veiklos vienybės, kodėl Kauno atstovai net nebuvo pakviesti dalyvauti draugijos valdymo organų rinkimuose. Pasisakęs naujasis draugijos pirmininkas supažindino su savo biografija, bet nieko konkretaus dėl tolimesnių Lietuvos Sodininkų Draugijos veiklos planų paaiškinti negalėjo.

Konferencijoje pasisakė sodininkų bendrijų asociacijos „Vakarai“ pirmininkas Tadas Vaitkus. Asociacija „Vakarai“ sukurta nepateisinus lūkesčių Lietuvos Sodininkų Bendrijų asociacijai, kuri buvo įkurta tikslu suvienyti Lietuvos sodininkų bendrijas, bet, deja, tik dar labiau paspartino Lietuvos Sodininkų Draugijos byrėjimą ir šiandien baigia savo egzistavimą gėdingu siūlymų Seimo nariams, „Likviduoti sodininkų bendrijas kaip atgyvenusį darinį, perduodant teritorijas su visa infrastruktūra savivaldybėms“. Vaitkus aštriai ir aiškiai iškėlė sodininkų vienybės problemą, pakvietė Kauniečius ir naująjį LSD pirmininką jungtis į vieną bendrą organizaciją, siekiant sėkmingiau spręsti bendras problemas.

Kauno rajono mero pavaduotojas Antanas Makarevičius gruodžio 10 d. Vilniuje organizavo sodininkų bendrijų žemėtvarkos problemų aptarimą su žemės Ūkio ministre Virginija Baltraitiene. Sekantis susitikimas dėl šių problemų su ministre numatytas 2015-01-06 Kauno rajono savivaldybėje. Po šio aptarimo sutarta organizuoti Lietuvos Sodininkų Draugijos, asociacijos „Vakarai“, Kauno susivienijimo „Sodai“ susitikimą aptarti pasitarimo su žemės Ūkio ministre rezultatus ir dėl visų rajonų sodininkų organizacijų tolesnio bendradarbiavimo.

Susirinkusius pasveikino sodininkus pagerbti atvykę seimo narys Rokas žilinskas, žemės Ūkio viceministras Albinas Ežerskis ir kiti svečiai. Renginį nuotaikingai užbaigė Kauno rajono mero pavaduotojas Antanas Makarevičius paskelbdamas tradicinio kasmetinio savivaldybės organizuojamo konkurso „Mėgėjiški Sodai -2014 m.“ rezultatus. Geriausiai besitvarkantys sodininkai buvo apdovanoti Kauno rajono savivaldybės, žemės Ūkio ministerijos, ir visi apdovanotieji gavo po „Rasų“ žurnalo 2015 metų kalendorių.


Konferencijoje priimti nutarimai