KAUNOSODAI.LT
Kauno susivienijimo „Sodai“ 2013 lapkričio 30 d. konferencijoje su žemės Ūkio ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės vadovais apsvarstė, Aplinkos ministro sudarytos ir baigusios darbą „Tarpžinybinės darbo grupės sodininkų bendrijoms aktualiems klausimams išnagrinėti ir spręsti“ pateiktų išvadų projektą ir apžiūros – konkurso „Mėgėjiški Sodai – 2013“ rezultatus.
Šeštadienį 2013 lapkričio 30 dieną Kauno rajono salė sunkiai sutalpino per šimtą Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų, gausų kviestų svečių būrį ir dvi dešimtis šventiškai nusiteikusių sodiečių, Kauno rajono savivaldybės ir Kauno susivienijimo „Sodai“ organizuoto kasmetinio apžiūros-konkurso „Mėgėjiški sodai – 2013“ laureatų. Sodininkus pagerbė atvykę Seimo narys Rokas žilinskas, žemės Ūkio viceministras Rytis Šatkauskas, žŪM žemės ir išteklių departamento direktoriaus pavaduotoja Aušra Kalantaitė, NžT Kauno žemėtvarkos tarnybos vedėjas Vytas Daubaras, eilė Kauno rajono savivaldybės atsakingų vadovų, Lietuvos Matininkų asociacijos atstovai ir kiti.

Gražiausiai ir geriausiai tvarkomomis bendrijomis šiemet pripažintos ir Kauno rajono Mero padėkos raštais apdovanotos sb „Margupis“ p-kas Remigijus žebrauskas, sb „Pajiesys“ p-kas Antanas Pešaitis, ir sb „Vėjuona“ p-kas Vidmantas Jurkštas.

Pagrindiniais prizais Kauno rajono savivaldybės ąžuolinėmis laureatų lentomis ir žemės ūkio ministerijos padėkomis pagerbti sb „Pilėnai“ - Nijolė ir Gediminas Agurkiai, sb „Vėjuona“ - Eugenija ir Edvardas Veličkos, sb „Smiltelė“ - Irena ir Arūnas Leckai, sb „Lagūna“ - Vincenta ir Algirdas Malinauskai.

žemės Ūkio ministras, skatindamas sodininkus mėgėjus, šiemet parodė gražią iniciatyvą ir skyrė papildomus apdovanojimus - ministerijos padėkos raštus sekantiems konkurso dalyviams. Sb „Jiesia“ – Stasei ir Kazimierui Stramkauskams už sklypo išnaudojimą sodininkystei, bitininkystei, poilsiui ir profesinaliai veiklai retų dekoratyvinių augalų puoselėjimui. Sb „Renetas“ – Julijai Karpavičienei už pavyzdinį sklypo išplanavimą, skoningo želdinių formavimo rezultatus ir ekologiją. Sb „Lazdynas“ – Violetai ir Zigmui Kriaunevičiams už pastatų, mažosios architektūros bei puošybos sprendinius. Sb Tauraupis – Bronislavai Koženiauskienei už sklypo ir aplink esančios teritorijos pavyzdingą tvarkymą. Sb „Pajiesys“ - Danutei ir Antanui Pešaičiams už sklypo ir tvenkinio aplinkos pavyzdingą tvarkymą.

Apžiūros – konkurso „Mėgėjiški sodai -2013“ komisijos pirmininkas Kauno rajono mero pavaduotojas Antanas Makarevičius įteikė savo vardinius padėkos raštus sekantiems konkurso dalyviams. Sb „Kolegos“ - sodininkui Edvardui Paunksniui už harmoningą tvarkomo sklypo priderinimą prie supančio Jiesios draustinio landšafto. Sb „Tauraupis“ pirmininkui Gintautui Gruzdžiūnui už pavyzdingą ir išradingą upelio ir bendrų plotų sutvarkymą.

Visiems apdovanotiems, konkurso globėjas „Ūkininko patarėjo“ leidžiamas žurnalas „Rasos“, papildomai įteikė paskutinį savo leidinį skirtą sodininkams - knygą „Gražūs ir skanūs“.

Susirinkę pirmininkai ne tik džiaugėsi, bet ir su atvykusiais žemės Ūkio ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės vadovais apsvarstė, Aplinkos ministro sudarytos ir baigusios darbą „Tarpžinybinės darbo grupės sodininkų bendrijoms aktualiems klausimams išnagrinėti ir spręsti“ pateiktų išvadų projektą. Diskusija buvo sunki. Deja, ne visais sodininkų teiktais klausimais, prieita bendros nuomonės. Sodininkų bendrijų žemėtvarkos planų registracijos ir jų teisinio statuso atstatymo problemų sprendimas liko kitiems susitikimams.

Romualdo Šeštakausko krepimasis į konferencijos svečius .

Konferencijos kreipimasis į Seimo Aplinkos komiteto pirminink ą Algimantą Salamakiną, Seimo Kaimo Reikalų komiteto pirmininką Saulių Bucevičių, žemės Ūkio ministrą Virgilijų Jukną .

Lietuvos Sodininkų Draugijos Kauno Susivienijimo „Sodai“ krepimasis į Aplinkos ministrą Valentiną Mazuronį dėl sodininkų bendrijų teritorijų tolesnio vystymo ir aplinkos formavimo .