KAUNOSODAI.LT
Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija

Kauno rajono savivaldybėje 2011 m. gegužės 7 d. vyko pavasarinė Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkų konferencija. Susirinke 102 bendrijų pirmininkai aptarė svarbiausias ateinančios vasaros problemas; elektros tinklų išpirkimo eigą, vidaus kelių žemės nuomos mokesčio pagrįstumą, bendrijos bendrai nuomojamos žemės išpirkimo galimybes, kadastrinių matavimų problemas, buitinių atliekų tvarkymo klausimus bendrijose ir kitas. Aptartais klausimais konferencijos dalyviai priėmė nutarimus dėl nagrinėtų klausimų kreiptis pagalbos į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, Seimo narius V. Mazuronį ir I. Šiaulienę. Susirinkusieji padėkojo konferencijoje dalyvavusiam Seimo nariui Rokui Žilinskui už Energetikos ministerijoje sistemingai organizuojamus pasitarimus sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo procesui spartinti.

Konferencijoje pasisakė Kauno rajono vicemeras Petras Mikelionis

Konferencijoje pasisakė Kauno rajono administracijos Direktoriaus pavaduotojas Kestutis Povilaitis

Dėl elektros tinklų išpirkimo kalbėjo Kauno regiono tinklo valdymo departamento vadovas Egidijus Simonžentis

Į klausimus atsakinėjo Nacionalinės Žemės Tarnybos Geodezijos Kadastro skyriaus vedėjas Tomas Ladukas