KAUNOSODAI.LT
Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ sodininkų bendrijų pirmininkų 2007m. gruodžio 1d. konferencija

JO EKSCELENCIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETUI

1949m.Kaune J. Janonio popieriaus fabriko direktorius B.Kaplanas sugebėjo gauti leidimą sodininkų bendriją “RŪTA”.Tuometinė sistema, stengdamasi slopinti iniciatyvą, sodininkų bendrijoms skyrė pačias nederlingiausias žemes, krūmokšnių brūzgynus, pelkynus, baltžemius, kurie netiko net kolūkinei sistemai, gaunančiai didžiules valstybines dotacijas. Greit bus 60 metų Lietuvos kolektyvinei sodininkystei. Darbštūs lietuviai per 60 metų pelkynuose ir atvašynuose sukūrė žydinčius sodus, poilsio kampelius , neįkainojamą nacionalinį turtą. Didžiulio darbo ir materialinių investicijų dėka, sukurtas turtas tapo ekonomikos vertelgų ir korumpuotos valdininkijos taikiniu.

Kauno susivienijimo “SODAI” konferencija, įvykusi 2007m. gruodžio mėn.1d., vienijanti 241 sodininkų bendriją, susidedančią iš 25 tūkstančių sklypelių, kreipiasi į Jus prašydama sustabdyti  sodininkų bendrijos “Baltasis gandras”, vienijančios 275 narius, beprecedentinį likvidavimą, kurį vykdo valdininkai ir žemėtvarkininkai, manipuliuodami įstatymais ir poįstatyminiais aktais, bendrijos “Kedras”, vienijančios 452 narius, sistemingą terorizavimą, siekiant užvaldyti bendrijai  priklausiančias žemes, bei kitus analogiškus atvejus.

Pridedame:

1.Skundą Lietuvos Generaliniam prokurorui 2007-11-13 Nr.36

2.Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo

departamento 2007-08-13 pasitarimo protokolas Nr.15-31

3.Sodininkų bendrijos “Kedras” 2007-11-27 protokolas.

             

Konferencijos įgaliotas Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininkas Romualdas Šeštakauskas