KAUNOSODAI.LT


Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiam patarėjui, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovui p. Nerijui Udrėnui

K R E I P I M A S I S
2010-07-29


Lietuvos Sodininkų Draugijos Kauno Susivienijimo “Sodai” 2010 m balandžio 10d organizuotoje sodų bendrijų pirmininkų konferencijoje, priimtas nutarimas kreiptis į Respublikos Prezidentę ir Seimo narius pagalbos sprendžiant situaciją dėl sodininkų permokamos elektros energijos kainos ir jos diferencijavimo, siekiant apginti vartotojams konstitucijos ir civilinio kodekso garantuojamas teises. Kreipimasis įteiktas Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijai 2010 m balandžio 14 d su 130 konferencijos dalyvių parašų.

Mes gavome 2010 m balandžio 21 d Jūsų pasirašytą atsakymą Nr. (1D-1787)-2D-3189. Mus labai nustebino atsakymas, kuriuo Jūs informavote mus, kad kreipėtės į atsakingą instituciją – Lietuvos Respublikos Energetikos ministeriją, kurios paprašėte informuoti ne apie priežastis dėl kurių iki šiol vilkinamas monopolininkui labai nenaudingas elektros energijos diskriminacinės kainos diferencijavimas, bet apie sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimą ir jų saugaus eksploatavimo užtikrinimą, bei plėtros galimybes. Nenuostabu, kad Energetikos viceministras Henrikas Bernatavičius į tokį paklausimą atsakyme aiškina apie kažkokius mūsų nepagristus teiginius dėl privalomo bendrai naudojamų elektros energtikos objektų pardavimo, apie atsisakymą suteikti išskirtines sąlygas elektros energetikos objektų techninei saugai. Ypač įdomus viceministro teiginys atsakyme, kad Energetikos ministerija, ruošianti ir teikianti Seimui pataisas Elektros Energetikos įstatymui, kurio 42; 43; 44 straipsniai reguliuoja elektros energijos kainų ir tarifų nustatymą, bei skirianti ir kontroliuojanti energetikos monopolinių įmonių vadovus, yra nekompetentinga nagrinėti energijos kainų nustatymo bei jos diferencijavimo klausimus. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad 2009 m gruodžio 22 d Seime nubalsavus už Roko Žilinsko teiktą 42 straipsnio pataisą, įteisinančią kainos diferencijavimą sodininkų bendrijoms, Energetikos ministerijos ir Premjero pastangomis buvo užblokuotas visas įstatymo pataisų projekto Nr. XIP-1475(3)ES 16 straipsnio paketo dėl kainos reguliavimo priėmimas, kad palikti energetikos monopolijai galimybę toliau gauti neteisėtas pajamas.

Sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo komedija tęsiasi jau bemaž 10 metų ir dar tęsis ne vienerius metus. Nediferencijuota elektros energijos kaina kaip tik ir skatina monopolininką vilkinti šį procesą. Nesąžiningas elektros energijos kainų tarifų taikymas buitiniams vartotojams sodų bendrijose, skaudžiai atsiliepia beveik pusei milijono vartotojų, bei suteikia galimybę energetikams gauti dešimtis milijonų neuždirbtų pajamų.

Ar Jūs galėtumėte patvirtinti, kad sodininkų gautus atsakymus galima vertinti kaip konstruktyvius? Ar Prezidentės metinio pranešimo pagrindinių akcentų nuostatos yra suderinamos su mūsų gautų atsakymų motyvacija? Citatos iš pranešimo: “Paniekinome vienintelį veiksmų vertinimo matą, pamiršome žmogų.”, “Siekiu, kad pagarba žmogui atsispindėtų sąžiningoje ir protingoje socialinės apsaugos sistemos reformoje…”.

Norėtumėme paklausti, ar Prezidento institucija turi teisę ir galimybę Seimo kontrolierių paprašyti išnagrinėti elektros energijos kainos diferencijavimo sodininkams pagristumą bei Valstybinės Kainų ir Energetikos Kontrolės komisijos atsisakymo tai daryti motyvacijos teisingumą, ar dėl to komisija nepažeidžia šiuo metu galiojančių teisės aktų ir metodikų?

                                                                                     Lietuvos Sodininkų Draugijos

                                                                                     Kauno Susivienijimo “Sodai”

                                                                                     pirmininkas Romualdas Šeštakauskas