KAUNOSODAI.LT


Seimo pirmininkei Irenai Degutienei
Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui Edmundui Pupiniui

P R A Š Y M A S

Kovo 20 dieną vakariniame Seimo posėdyje, svarstant Sodininkų Bendrijų įstatymo pataisų projekto XIP – 4046 teikimą, Seimo narė Čigrijienė paklausė ar šis projektas suderintas su sodininkais. Seimo narys E. Pupinis patvirtino, kad projektas buvo svarstomas Kaimo reikalų komitete ir derintas su sodininkais. Tai netiesa. Jei ir buvo svarstomas Kaimo reikalų komitete, tai apie tai Lietuvos Sodininkų Draugija nieko nežinojo ir nederino. Atkreiptinas dėmesys, kad svarstant sodininkų bendrijas liečiančias įstatymų pataisas Kaimo reikalų komitete, net jei ir dalyvauja Lietuvos Sodininkų Draugijos atstovai, į jų pasiūlymus dėl bendrijų vidaus kelių perdavimo savivaldybėms, paprastai neatsižvelgiama ir protokoluose jie nefiksuojami.

Jei kovo 28 Kaimo reikalų komitete bus svarstomas įstatymo pataisų projektas XIP – 4046, labai prašome įvertinti ir užfiksuoti sekančius sodininkų argumentus ir teikiamą pasiūlymą.

Iš teikiamo projekto būtina išbraukti nuostatą: „Už sodininkų bendrijos vidaus kelių kadastrinių matavimų atlikimą apmoka sodininkų bendrija“, kadangi šie keliai yra valstybinėje žemėje ir šiuo metu „de jure“ yra valstybės, kol neįteisinti kaip sodininkų bendrijos nuosavybė. Bendrijoms nutraukus bendros žemės nuomos sutartis ar bendrijų likvidavimo atveju, esantys keliai akivaizdžiai lieka valstybei. Kelių įstatyme apibrėžta, kad kelias – tai inžinerinis statinys. Nei konstitucijoje, nei Civiliniame Kodekse nėra numatyta prievolės valstybinėje žemėje esančio valstybinio turto, šiuo atveju inžinerinių statinių įteisinimą, vykdyti privačiam ar juridiniam asmeniui.

Kadastriniai matavimai yra niekiniai, kol jie neužregistruoti Registrų Centre. Atlikus kadastrinius matavimus nėra teisinės galimybės sodininkų bendrijai juos registruoti tiesiogiai valstybės vardu. Kadastrinius matavimus įregistravus bendrijos vardu, „de facto“ įregistruojamas turtas - inžinerinis statinys kelias, tampa turtu, kuris dalinės nuosavybės teise priklausys visiems bendrijos nariams. Sodininkų Bendrijų įstatymas draudžia nemokamai perduoti bendrasavininkų turtą. Civilinio Kodekso 6.557 straipsnis numato prievolę nuomotojui, šiuo atveju valstybei, kompensuoti nuomininkui, šiuo atveju sodininkų bendrijai, už pastatytus statinius ir įrenginius.

Pasekmėje susidarys teisinė aklavietė. Atlikus sodininkams kadastrinius matavimus ir juos įregistravus Registrų Centre, keliai tampa įregistruotu turtu, kuris turi didelę vertę. Atsiras savivaldybėms prievolė šį turtą išpirkti, teisės aktų nustatyta tvarka. Turėsime sunkiai įgyvendinamą precedentą, analogišką sodininkų bendrijų elektros tinklų perdavimo-išpirkimo energetikams procesui, visiškai nenaudinga nei savivaldybėms, nei valstybei, nei sodininkams. Nesuprantama ir daug kartų siūlyta nuostata, kad pirmiausiai turi už kadastrinius matavimus apmokėti sodininkų bendrijos o perdavus savivaldybės jiems privalo tai kompensuoti.

Pasiūlymas teikiamam įstatymo pakeitimo projektui XIP-4064

Dėl išdėstytų priežasčių būtina svarstomo įstatymo projekto 7 straipsnyje sakinį: „Už sodininkų bendrijos vidaus kelių kadastrinių matavimų atlikimą apmoka sodininkų bendrija, jeigu savivaldybės administracijos ir sodininkų bendrijos susitarimu nenustatyta kitaip“, pakeisti sakiniu: „Perėmus kelius, kadastrinius matavimus atlieka savivaldybė, jei skaito tai esant būtina“.

Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas

Romualdas Šeštakauskas