KAUNOSODAI.LT


KAUNO SUSIVIENIJIMO „SODAI“ 2011-12-03 BENDRIJŲ PIRMININKŲ KONFERENCIJOS KREIPIMASIS

dėl buitinių atliekų tvarkymo į konferencijoje dalyvaujančius Seimo narius Kęstutį Daukšį, Almantą Petkų, Roką Žilinską

Kauno susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija 2008. 11. 29 kreipėsi į tuometinį Ministrą Pirmininką A. Kubilių dėl 2007 spalio 31 d. LR Ministrų Tarybos nutarimo Nr. 1224 punkto 98.2.3 nuostatų, įpareigojančių taikyti kitas nei miestuose buitinių atliekų surinkimo priemones, tinkančias prastesniems ir siauresniems privažiavimo keliams rajonuose ir kitur. Kauno ir kai kurie kiti rajonai, pakankamai gerai vykdo šio nutarimo reikalavimus, apmokęstindami išvežamų atliekų kiekį, bei įpareigodami operatorių atsižvelgti į realią situaciją. Deja, Prienų ir dalis kitų rajonų, susižavėję lengviausiu rinkliavos metodu, tris metus vykdo karą su savo rajonų atliekų turėtojais, pasitelkdami net brangiai kainuojančias antstolių kontoras. Treti metai „tobulinamos tų rajonų buitinių atliekų surinkimo rinkliavos metodikos“, rezultate gretimų rajonų buitinių atliekų surinkimas vartojams pasiekė beveik dešimteriopo dydžio skirtumą nors atliekos surenkamos tik prie magistralinių kelių numestais konteineriais.

Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto pirmininkas Jonas šimėnas 2011 m. lapkričio 20 d. susitikime su Prienų gyventojais konstatavo; „Gyventojai ir politikai nežino būdų kaip spręsti problemas iš esmės, todėl murkdosi kosmetinių pataisymų liūne apgaudinėdami vieni kitus ir patys save.“ J. šimėnas susirinkusiems užtikrino, kad problemos išsispręs, jei bus priimtos jo teiktos pataisos išdėstytos šiuo metu Seimo komitetuose svarstomuose trijuose Atliekų Tvarkymo įstatymo pakeitimo pataisų variantuose XIP-1036(2), XIP-2735(2), XIP-2736(2). Deja, jas perskaičius akivaizdu, kad jose realiai nesprendžiamos demonopolizacijos problemos, net sudaromos palankesnės sąlygos plintančiam ydingam rinkliavos mokesčio metodui, deklaratyviai sprendžiamas buitinių atliekų rūšiavimo klausimas , nesąžiningų savivaldybių nuožiūrai paliekamos kitos mūsų problemos.

Siekiant apginti vartotojus nuo nesąžinigų savivaldybių reketavimo, ir spręsti kitas problemas, prašome Seimo narius šiuo metu svarstomuose įstatymo pakeitimo projektuose, įtvirtinti sekančias nuostatas.

  1. Savivaldybės sutartyse su operatoriumi privalo įteisinti nuostatą, kad operatorius turi turėti tinkamą techniką aptarnaujamos teritorijos realioms paslaugoms vykdyti.

  2. 2008 metais Kauno susivienijimas „Sodai“ kreipėsi į Aplinkos ministeriją su prašymu įteisinti privalomą pakankamą užstatą už gėrimų plastikinę tarą pirkimo metu ir jos privalomą supirkimą pardavėjui, siekiant realiai pradėti vykdyti bent pagrindinio aplinkos taršos objekto, gėrimų plastikinės taros rūšiavimą. Deja, iki šiol atsakymo nėra, jokių kitų realių skatinimo priemonių rušiuoti atliekas irgi nėra. Pakartotinai prašome įstatymu įteisinti užstato mokestį už plastikinę gėrimų tarą pirkimo metu ir panaudojus jos privalomą supirkimą pardavėjui, analogišką alaus stiklinei tarai.

  3. Jei nėra politinės valios įteisinti buitinių atliekų surinkimo apmokestinimą vykdyti tik už surenkamą ir išvežamą kiekį, tai prašome bent apriboti daugkartinio rinkliavos taikymo galimybę tam pačiam asmeniui už tą pačią paslaugą, įteisinant sekančią įstatyminę nuostatą Atliekų Tvarkymo įstatymo 32 str. 1 punkto papildymu; „Buitinių atliekų turėtojas gali būti apmokestintas tik už suteiktą paslaugą fiksuoto dydžio rinkliavos mokesčiu ar nustatyto dydžio mokesčiu už išvežtą surinktų atliekų kiekį. Rinkliavos mokestis gali būti taikomas tik už toje savivaldybėje registruotą asmenų skaičių ar registre registruotą nuolatinam gyvenimui tinkamą būstą. Už kitą nekilnojamą turtą, esanti garažų, sodininkų bendrijose, vasarnamius antrą bei trečią kartą rinkliavos metodas negali būti taikomas, išskyrus mokestį už faktiškai išvežtą buitinių atliekų kiekį to turto eksploatacijos sezono metu“.

  4. Svarstant šiuos klausimus, prašytumėme atkreipti dėmesį į mūsų pavasarinės konferencija 2011 m. gegužės 13 d. prašyme Nr. 18 Seimo narei Irenai šiaulienei teiktas nuostatas, deja, likusias be jokio atsakymo.

  5. Seime apsvarstyti klausimą kas kaltas dėl skelbtos šiferinių stogų keitimo subsidijavimo programos, virtusios eiline mulkinimo kampanija. Kada Aplinkos ministerija sugebės visuomenę informuoti koks planuojamas tolimesnis šios programos likimas?

Pridedama:

  1. Keturi lapai su 2011-12-03 konferencijos 105 sodininkų bendrijų pirmininkų parašais.

  2. Kreipimosi į Įreną šiaulienę kopija –du lapai

Kauno susivienijimo „Sodai“ valdyba