KAUNOSODAI.LT


KREIPIMASIS Į MINISTRĄ PIRMININKĄ A. KUBILIŲ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007m. spalio 31d. nutarimo Nr. 1224 “Dėl Valstybinio Strateginio Atliekų Tvarkymo Plano Patvirtinimo” 98.1 punktas įpareigoja iki 2009 metų užtikrinti, kad viešoji paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Punktas 90.1 savivaldybes įpareigoja taikyti įvairius atliekų surinkimo būdus ir priemones. Punktas 98.2.3 įpareigoja, jei nėra techninių galimybių pastatyti specialius konteinerius arba jų naudojimas ekonomiškai netikslingas, taikyti kitas priemones ir būdus. Punktas 86.6.8 įpareigoja užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų naudojimą.

2008m. lapkričio 29 d. vykusi Kauno, Prienų, Kaišiadorių ir Jonavos rajonų sodų bendrijų pirmininkų konferencija įpareigojo Kauno susivienijimo “SODAI” valdybą parengti kreipimąsį į LR Vyriausybę dėl nutarimo Nr. 1224 vykdymo problemų.

Problemos.

1.Komunalinių atliekų tvarkymo operatoriai naudoja tik didelių gabaritų, didelio svorio techniką, dėl ko daugelyje sodų bendrijų dėl siaurų ir neturinčių sutvirtintos dangos kelių normaliai teikti paslaugos neįmanoma.

2.Dalis savivaldybių pvz. Prienų, Varėnos, Lazdijų ir kitos komunalinių atliekų surinkimo paslaugą pakeitė į pinigų surinkimo paslaugą, įvesdami tik “vietinę rinkliavą” apmokestinant net ir nenaudojamus sodų bendrijų sklypus. Daugelis sodų bendrijų prievartaujamos mokėti rinkliavos mokestį nors atliekų išvežimo paslauga faktiškai neteikiama.

3.Eilėje rajonų siūlomas tik vienas sprendimas; besalygiškai įrengti prie išvažiavimo konteinerių aikštelę arba, praplatinus ir sutvirtinus kelius, įrengti konteinerių aikšteles su apsisukimo aikštėmis sunkiasvorei technikai teritorijos viduje.

3.1. Mažoms sodų bendrijoms prie vartų įrengta viena aikštelė tinkamas sprendimas, bet dėl neapgalvotai įvykdytos privatizacijos daugumoje techniškai to neįmanoma įgyvendinti dėl vietos stokos.

3.2. Didelėse sodų bendrijose prie vartų viena aikštelė neefektyvi, nes 20 ha. ar 30 ha. teritorijose reikalauti nešti atliekas 1 ar 2 km. beprasmiška, ypač turint omenyje, kad dauguma sodininkų yra garbaus amžiaus.

3.3. Keliai, tame tarpe ir bendrijų teritorijoje, yra valstybės nuosavybė ir reikalauti besąlygiškai trumpalaikiais terminais didelių finansinių investicijų vien iš sodų bendrijų šiandiena tikrai nerealu.

Kreipimosi tikslas.

1.Kadangi savivaldybės faktiškai paliko šias problemas spręsti vien sodų bendrijoms, daugumoje atvejų akivaizdu, kad LR Vyriausybės Nr. 1224 lieka nepilnai arba ir visiškai neigyvendintas.

2.1. Konferencijos dalyviai prašo įpareigoti Aplinkos ministeriją suteikti pagalbą, įpareigojant savivaldybes kaip ir nurodo LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1224 punktas 90.1., taikyti įvairius atliekų surinkimo būdus ir priemones t. y. be konteinerių būtina esant prašymui naudoti betarį atliekų surinkimo būdą, surinkimą specialiais maišais, naudoti mažesnių gabaritų ir svorio techniką, kuri įgalintų realiai teikti visuotinę, geros kokybės ir prieinamą paslaugą, už kurią be abejo būtų verta susimokėti.

2.2. Vadovaujantis nutarimo 86.6.8.punktu ne vien tik reikalauti vienašališkai sodų bendrijas finansuoti nepatogias paslaugas, bet kartu panaudojant ir bendrojo finansavimo bei investicijų lėšas kurti perspektyviai vystomą paslaugą.

2.3. Kadangi pavieniui nei sodų bendrijos, nei savivaldybės nepajėgios spręsti eilės iškilusių sudėtingų klausimų, siekiant kuo skubiau priimti reikiamus sprendimus ir juos įgyvendinti užtikrinant LR vyriausybės nutarimo Nr. 1224 kokybišką vykdymą, labai prašome įpareigoti Aplinkos ministeriją sudaryti darbo grupę, kurioje, dalyvaujant savivaldybių ir sodų bendrijų atstovams, būtų išnagrinėtos iškilusios problemos ir priimti racionalūs bei perspektyvūs sprendimai, įgalinantys užtikrinti ir gamtosaugos reikalavimus ir nepažeidžiantys viešojo vartotojo intereso bei teisių.

Kauno susivienijimo “SODAI” valdyba

Priedas: trys lapai su 2008.11.29. konferencijos dalyvių 134 parašais